Choroba sieroca

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w terapii choroby sierocej.

Zadzwoń lub napisz

Definicja i podstawowe informacje na temat choroby sierocej

 

 

Choroba sieroca, to termin odnoszący się do stanu, w którym dziecko traci jednego lub oboje rodziców z powodu śmierci. Chociaż termin ten często kojarzy się z dziećmi, może także odnosić się do osób dorosłych, które straciły obu rodziców.

 

Termin “choroba sieroca" może być używany też w szerszym kontekście, który obejmuje nie tylko fizyczną utratę rodzica, ale również zaburzenia relacji, więzi emocjonalnych lub sytuacje, w których dziecko jest pozbawione odpowiedniego wsparcia ze strony opiekunów.

 

Chociaż nie jest to choroba w sensie medycznym, używa się tego terminu, aby opisać sytuacje, w których dziecko doświadcza braku stabilności emocjonalnej i opieki rodzicielskiej. Choroba sieroca znacznie wpływa na zdrowie psychiczne i powoduje szereg zaburzeń w tym obszarze.

Jakie ma choroba sieroca objawy, jakie mogą być jej skutki oraz w jaki sposób prowadzone jest leczenie, w tym terapia.  Na wiele pytań dotyczących choroby sierocej odpowiemy w poniższym tekście, a także poruszymy wiele innych, ważnych dla zaburzenia aspektów. 


 

Przyczyny choroby sierocej

 

 

Zastanawiasz się jakie ma choroba sieroca przyczyny i gdzie znajdują się źródła choroby sierocej? Przyczyny choroby sierocej to szeroko rozumiana utrata, odejście lub śmierć jednego lub obojga rodziców. Jednak do rozwoju choroby sierocej przyczyniać się mogą pewne zachowania i rodzaje relacji z opiekunami. 


Podłoże choroby sierocej to też głównie traumatyczne doświadczenia związane z szeroko rozumianą utratą rodzica lub rodziców, co może prowadzić do PTSD - zespołu stresu pourazowego, oraz wiąże się z poczuciem braku miłości i powoduje zaburzenia więzi. 

 

Choroba sieroca przyczyny:

 

 • przyczyny choroby sierocej zazwyczaj związane są z sytuacjami, które prowadzą do śmierci jednego lub obojga rodziców; to główne podłoże choroby sierocej,
 • do przyczyn choroby sierocej zaliczamy również zaniedbanie emocjonalne,
 • rozwody i konflikty rodzinne to także możliwe źródła choroby sierocej,
 • zaburzenia psychiczne rodziców: takie jak przykładowo depresja czy uzależnienie, mogą zakłócać zdolność rodziców do zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki i wsparcia emocjonalnego,
 • zaniedbanie fizyczne,
 • znęcanie się nad dziećmi to również możliwe przyczyny rozwoju choroby sierocej.


 

W tych kontekstach "choroba sieroca" odnosi się do utraty bezpieczeństwa, stabilności emocjonalnej i odpowiedniej opieki, co może znacząco wpływać na rozwój dziecka, jego przyszłość i zdrowie psychiczne.

 


 

Psychologiczne aspekty choroby sierocej

 


Charakterystyka choroby sierocej obejmuje szereg aspektów. Choroba sieroca, zarówno w tradycyjnym znaczeniu (utrata jednego lub obojga rodziców), jak i w szerszym kontekście (zaburzone relacje i więzi z rodzicem lub opiekunem), ma istotne skutki psychologiczne dla jednostki doświadczającej takiej sytuacji.
 


Psychologiczne aspekty choroby sierocej to przede wszystkim:

 

 • trauma emocjonalna,
 • zaburzenia lękowe i depresja,
 • problemy związane z tożsamością i tożsamością społeczną,
 • choroba sieroca wiąże się z zaburzeniami więzi,
 • wpływ na osobiste cele i planowanie przyszłości,
 • różnice w radzeniu sobie z traumą w zależności od wieku: dzieci i młodzież mogą reagować na chorobę sierocą w inny sposób niż dorośli. U dzieci może to wpływać na rozwój emocjonalny i społeczny, a także na zdolność radzenia sobie w szkole,
 • potrzeba wsparcia psychologicznego,
 • możliwość przejścia procesu traumatycznego na pokolenia.


 

Jakie są fizyczne skutki choroby sierocej?


 

Choroba sieroca, zarówno w tradycyjnym kontekście utraty jednego lub obojga rodziców, jak i w szerszym sensie, obejmującym zaburzone relacje i więzi z rodzicem lub opiekunem, może wpływać na zdrowie fizyczne jednostki w różnorodny sposób. 

Fizyczne skutki choroby sierocej mogą obejmować:
 

 • zaburzenia snu,
 • problemy sercowe oraz podwyższenie ciśnienia krwi,
 • osłabienie układu immunologicznego,
 • zaburzenia żywieniowe; nadmierny apetyt lub odwrotnie; brak apetytu i utrata wagi,
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych,
 • złe nawyki życiowe jak np. niezdrowa dieta, brak regularnych brak aktywności fizycznej.


 

Objawy i diagnozowanie choroby sierocej


 

Utrata rodzica lub zaburzenia relacji z rodzicem mogą wpływać na zachowanie, zdrowie psychiczne i emocjonalne jednostki. Jak wygląda charakterystyka choroby sierocej oraz jakie są pierwsze objawy choroby sierocej? Pierwsze fazy choroby sierocej to głównie zmiana zachowania oraz objawy somatyczne.


Pierwsze objawy choroby sierocej to między innymi:

 

 • zaburzenia łaknienia,
 • nietrzymanie moczu,
 • ograniczona aktywność ruchowa,
 • zachowania agresywne,Choroba sieroca objawy:

 

 • zmiany w zachowaniu: zmiana charakteru, nadmierna agresja, izolacja społeczna, trudności w nawiązywaniu relacji z innymi,
 • problemy zdrowotne, psychiczne: depresja, zaburzenia lękowe, problemy z samopoczuciem emocjonalnym, problemy z koncentracją,
 • zmiany w wydajności szkolnej lub w pracy: spadek ocen, absencje w szkole, trudności w utrzymaniu pracy lub utrata zainteresowania dotychczasowymi zajęciami,
 • zmiany w zainteresowaniach i hobby: utrata zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami, utrata radości z życia, brak motywacji.

 

Zastanawiasz się, czy bujanie, kiwanie lub ssanie kciuka to fazy choroby sierocej? Bujanie, kiwanie i ssanie kciuka to zachowania, które często występują u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Te zachowania mogą być naturalnymi formami samoregulacji u dzieci, pomagając im radzić sobie z emocjami czy stresującymi sytuacjami. Jednak oczywiście zdarza się, że w ten sposób objawia się u danego dziecka choroba sieroca.

.

 

Diagnoza i ocena choroby sierocej zawiera:

 

 • rozmowy ze specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, lekarz psychiatra dziecięcy,
 • ewaluacja psychologiczna: testy psychologiczne, ankiety i inne narzędzia oceny mogą być używane do zrozumienia wpływu utraty rodzica na zdrowie psychiczne jednostki,
 • analiza zachowania,
 • rozmowy rodzinne, wywiad rodzinny i środowiskowy,
 • badania kliniczne: w przypadku występowania problemów zdrowotnych fizycznych, takich jak problemy ze snem czy bóle głowy, lekarz może przeprowadzić badania kliniczne.


 

Jak rozwija się choroba sieroca?

 

W kontekście trudności związanych z utratą rodzica lub zaburzeniami relacji rodzinnych, można rozważyć różne etapy rozwoju reakcji emocjonalnych i psychologicznych. Ważne jest zauważenie, że rozwój trudności związanych z utratą rodzica czy zaburzeniami relacji rodzinnych jest indywidualny i zależy od wielu czynników, takich jak wsparcie społeczne, dostęp do pomocy psychologicznej czy ogólna odporność psychiczna jednostki. 

 

Wczesne stadium choroby sierocej

 

Wczesne stadium choroby sierocej to przede wszystkim:

 

 • szok i odmowa: po stracie rodzica lub w przypadku zaburzeń relacji, dziecko może doświadczać szoku i niechęci do zaakceptowania rzeczywistości. Może towarzyszyć temu poczucie dezorientacji i trudność w przystosowaniu się do nowej sytuacji,
   
 • silne emocje traumatyczne, faza rozpaczy: wczesne stadium często charakteryzuje się intensywnymi emocjami traumatycznymi, takimi jak smutek, złość, poczucie winy czy strach,
   
 • zmiany w zachowaniu: izolacja społeczna, unikanie miejsc związanych z utraconą osobą, trudności w utrzymaniu normalnych relacji społecznych,
   
 • problemy zdrowotne: możliwe są także problemy zdrowotne, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, takie jak problemy ze snem, utrata apetytu, bóle głowy czy problemy trawienne.

 

Zaawansowane stadium choroby sierocej

 

Zaawansowane stadium choroby sierocej to przede wszystkim:

 

 • chroniczne zaburzenia emocjonalne: w miarę upływu czasu, w nieleczonej chorobie sierocej, emocje traumatyczne mogą stać się chroniczne, prowadząc do depresji, zaburzeń lękowych czy innych schorzeń psychicznych,
   
 • zawężenie obszarów funkcjonowania: jednostka może doświadczyć znacznego zawężenia obszarów funkcjonowania, z trudnościami w utrzymaniu zdrowych relacji społecznych, wykonywaniu codziennych zadań czy realizacji osobistych celów,
   
 • ryzyko samodestrukcyjnego zachowania: nadużywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie czy myśli samobójcze,
   
 • społeczne wykluczenie: trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych,
   
 • fizyczne konsekwencje: konsekwencje zdrowotne, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, wpływające negatywnie na ogólną kondycję osoby.


 

Choroba sieroca a zaburzenia rozwojowe


 

Trudności emocjonalne związane z chorobą sierocą mogą wpływać na rozwój jednostki, a zwłaszcza mogą się przekładać na zespół poważnych zaburzeń rozwojowych takich jak zaburzenia wzrostu i nieorganiczny zespół opóźnienia rozwoju.

 

Metody leczenia i terapia psychologiczna

 

Myślisz jakie ma choroba sieroca leczenie? Leczenie chorób związanych z trudnościami emocjonalnymi, takimi jak choroba sieroca, obejmuje różnorodne metody, z których jednym z kluczowych elementów jest terapia psychologiczna.

 

Choroba sieroca leczenie/ choroba sieroca terapia to przede wszystkim:

 

 • terapia psychodynamiczna,
 • terapia poznawczo- behawioralna (CBT),
 • terapia oparta na mindfulness,
 • terapia dialektyczno- behawioralna (DBT),
 • terapia rodzinna,
 • terapia grupowa,
 • terapia traumy,
 • psychoterapia interpersonalna (IPT),
 • psychoterapia EMDR,
 • leczenie choroby sierocej to również czasami wsparcie farmakologiczne.


 

Wpływ choroby sierocej na kontakty międzyludzkie


 

Oto kilka aspektów, które mogą być istotne w kontekście wpływu choroby sierocej na kontakty międzyludzkie:
 

1. Izolacja społeczna.
2. Trudności w nawiązywaniu relacji.
3. Zmiana wzorca przywiązania.
4. Zmieniona dynamika rodzinna.
5. Wpływ na relacje przyjacielskie.
6. Problemy w komunikacji.
7. Wzrost potrzeby wsparcia społecznego.
8. Rozwinięcie empatii.


 

Rola rodziny i opiekunów

 

Rola rodziny i opiekunów odgrywa kluczową rolę w procesie radzenia sobie z chorobą sierocą, która związana jest z utratą rodzica lub zaburzeniem relacji rodzinnych. Wsparcie ze strony najbliższych osób może znacznie wpłynąć na zdolność jednostki do przystosowania się do zmian, zarządzania trudnościami emocjonalnymi i rozwoju zdrowego funkcjonowania. 


Kluczowa w takim wsparciu jest:
 

 

 • komunikacja otwarta,
 • wsparcie emocjonalne,
 • tworzenie bezpiecznego środowiska,
 • wspólny proces traumaterapii,
 • ułatwianie procesu żałoby,
 • wspieranie rozwoju dziecięcej odporności,
 • stworzenie rutyny i stabilności.

 

Długoterminowe konsekwencje choroby sierocej


 

Nieleczona choroba sieroca może wywołać szereg konsekwencji, z którymi można zmagać się przez całe swoje życie. Strata jednego z rodziców lub doświadczenie zaniedbań emocjonalnych w dzieciństwie mogą mieć długoterminowy wpływ dla psychologicznego  i emocjonalnego rozwoju dziecka. Choroba sieroca u dorosłych to głównie:
 

 • niskie poczucie własnej wartości, 
 • problemy emocjonalne i psychiczne, 
 • trudności w budowaniu zdrowych relacji i zaufania,
 • ryzyko zachowań autodestrukcyjnych, 
 • samookaleczenia,
 • myśli samobójcze.  

 

Nieleczona choroba sieroca to również trudności zawodowe. Niestety możliwa jest również tendencja do przenoszenia wzorców na swoje własne relacje i rodziny w dorosłym życiu, co może tworzyć cykle trudności w kolejnych pokoleniach.

 

 

 

Podsumowanie i perspektywy na przyszłość


 

Podsumowując, utrata jednego z rodziców lub doświadczenia zaniedbań emocjonalnych w dzieciństwie, mają długoterminowy wpływ na rozwój dziecka. Perspektywy na przyszłość obejmują jednak również możliwość poprawy sytuacji. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie wsparcie psychologiczne mogą pomóc w łagodzeniu skutków traumy oraz wspieraniu dziecka w zdrowym rozwoju emocjonalnym i społecznym. 

Znacząca rola odgrywana jest przez otoczenie społeczne, terapeutów, edukatorów i innych profesjonalistów, którzy mogą pomóc w tworzeniu bezpiecznego środowiska dla dziecka.

Działania ukierunkowane na wsparcie psychologiczne, edukacyjne oraz społeczne są kluczowe, aby dzieci miały szansę na pokonanie trudności związanych z utratą rodzica lub zaniedbaniami emocjonalnymi, oraz aby rozwijały się w zdrowy sposób, a ich życie dorosłe było satysfakcjonujące.

 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

 


Literatura
Tunkiewicz, M. (2013). Potrzeby dziecka w rodzinie adopcyjnej. Studia Redemptorystowskie, (11), 294-302.
Bielicka, I., & Olechnowicz, H. (1966). O chorobie sierocej małego dziecka.[w:] L. Wołoszynowa (red.). Materiały do nauczania psychologii, 2.
Prokosz, M. (2010). Choroba sieroca. Wydawnictwo Harmonia.


Psychoterapeuci dzieci i młodzieży

Zuzanna Bończyk
EN EN
Zuzanna Bończyk PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy
+ więcej
Katarzyna Rybacka
Katarzyna Rybacka PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Depresja poporodowa Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Katarzyna Czerwińska
EN EN
Katarzyna Czerwińska PSYCHOTERAPEUTA, SEKSUOLOG, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta rodzin, Seksuolog
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej
Agnieszka Groborz
EN EN
Agnieszka Groborz PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA GESTALT
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta rodzin
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej

Choroba sieroca - podsumowanie

Na czym polega choroba sieroca?

Choroba sieroca u dzieci charakteryzuje się nieorganicznym zespołem opóźnienia rozwoju i przejawia się niepokojem, pobudzeniem, problemami w komunikacji, problemami ze snem, kołysaniem, zaburzeniami wzrostu i wagi. Symptomy choroby sierocej u dzieci zależne są również od jej fazy.

Choroba sieroca u dorosłych to złożony stan emocjonalny, który może wyniknąć z utraty ważnej relacji, rozstania, bądź zaniedbania społecznego. Choroba sieroca często prowadzi do unikania relacji społecznych i izolacji. Brak zaangażowania w interakcje społeczne może pogłębić uczucie osamotnienia. Choroba sieroca często łączy się z uczuciem smutku, co może prowadzić do depresji. Osoby dotknięte tą chorobą mogą doświadczać chronicznego przygnębienia, utraty energii i utraty zainteresowań życiem.

Jak pomóc dziecku z chorobą sierocą?

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, więc podejście do udzielenia pomocy dziecku z chorobą sierocą powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i osobowości malucha. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska jest kluczowe. Dziecko powinno czuć się akceptowane i wspierane w swoich emocjach. Zachęcaj dziecko do otwartej rozmowy na temat jego uczuć i doświadczeń, a także skorzystaj ze wsparcia psychologa dziecięcego.

Jak wygląda choroba sieroca u dorosłych?

U dorosłych, choroba sieroca manifestuje się poprzez obniżone poczucie własnej wartości, nawracające lęki i skłonność do depresji. Objawy choroby sieroctwa u dorosłych obejmują także utratę zainteresowań, spadek samooceny, a także problemy z koncentracją. Choroba sieroca u dorosłych charakteryzuje się uczuciem osamotnienia, pustki i braku wsparcia emocjonalnego.

Jakie są skutki choroby sierocej w życiu dorosłym?

Osoby dotknięte tą chorobą mogą doświadczać silnego żalu, smutku oraz trudności w nawiązywaniu nowych relacji interpersonalnych. Choroba sieroca może wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne, prowadząc do depresji, zaburzeń snu czy nawet problemów zdrowotnych.

Osoby z chorobą sierocą mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, co może wpływać na różne aspekty życia, w tym życie zawodowe i osobiste. Dlatego tak bardzo kluczowa w leczeniu skutków choroby sierocej jest psychoterapia, która może być bardzo pomocna i skuteczna.

Jak poradzić sobie z chorobą sierocą?

Radzenie sobie z chorobą sierocą może być wyzwaniem, ale istnieje kilka skutecznych strategii, które znaczenie pomogą w łagodzeniu jej negatywnych skutków. Przede wszystkim warto otwarcie rozmawiać z bliskimi o uczuciach i doświadczeniach.

W radzeniu sobie z chorobą sierocą poszukiwanie wsparcia ze strony przyjaciół, rodziny czy innych osób bliskich może być bardzo istotne w przezwyciężeniu uczucia osamotnienia. Praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi i budowanie relacji może pomóc w stopniowym przełamywaniu barier społecznych. Znalezienie wspólnych zainteresowań z innymi ludźmi może sprzyjać nawiązywaniu nowych relacji.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane