Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Profil
Zuzanna Bończyk
EN EN
PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

SPECJALIZACJE: depresja, lęki, problemy w relacjach.

Ponad 10 lat doświadczenia w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi (od 3-go roku życia).

W mojej pracy staram się odkrywać i wzmacniać mocne strony klienta, aby mógł poradzić sobie z problemem.

Specjalizuję się w pracy indywidualnej z osobami z depresją, przeżywającymi lęk i kłopoty w relacjach. 

Bliska jest mi tematyka wzmacniania poczucia własnej wartości, bycia w zgodzie se sobą oraz Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem członkiem Sieci wsparcia i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych przy Poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy

Dostępne usługi

Konsultacja psychoterapeutyczna, 30 min.-
119,00 zł
Psychoterapia indywidualna, 50 min. -
189,00 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży od lat 3, 50 min. -
189,00 zł
Konsultacja rodzicielska, 50 min. -
199,00 zł
Porada email -
189,00 zł
Zaświadczenie o udziale w terapii -
119,00 zł
Opinia/diagnoza -
189,00 zł
Psychotherapy in English, 50 min. -
249,00 zł
Parental consultation in English, 50 min.-
249,00 zł
Psychotherapy in English for children, 50 min.-
249,00 zł
Certificate of attendance in English -
139,00 zł
Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

Magister psychologii (Uniwersytet łódzki)

Psychoterapeutka (w trakcie szkolenia) w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu  (Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi)

Międzynarodowa ambasadorka metody pracy z dziećmi "Dam radę!"

Doświadczenie własne

W ramach szkolenia doświadczyłam ponad 100 godzin psychoterapii własnej, indywidualnej (w nurtach: poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym i gestalt) oraz grupowej (w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu).

Praktyka zawodowa

Prowadziłam badania kandydatów do służby wojskowej oraz poborowych w wojskowej Pracowni Psychologicznej. Przez 3 lata sprawowałam opiekę psychologiczną nad pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego w formie wizyt domowych. Wspierałam rodziny zastępcze i dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w ramach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Od 2009 roku pracuję jako psycholog z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami w Szkole Podstawowej. Prowadziłam psychoterapię osób dorosłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny współprowadziłam cykl zajęć terapeutycznych ukierunkowanych na wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi i ich opiekunami.

Etyka zawodowa

W mojej pracy kieruję się zasadami zgodnymi z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.

Naczelną wartością dla mnie jako psychologa i psychoterapeuty jest dobro drugiego człowieka. Szanuję godność osób, z którymi mam kontakt, oraz dbam o zachowanie poufności zawodowej. Celem mojej działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy drugiej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane