Alkoholizm - uzależnienie od alkoholu

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w terapii uzależnień.

Zadzwoń lub napisz

Czym jest alkoholizm?

 

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą charakteryzującą się obsesyjną potrzebą spożywania alkoholu pomimo szkodliwych konsekwencji dla zdrowia, życia osobistego, społecznego i zawodowego jednostki. Osoby uzależnione od alkoholu mają trudności w kontrolowaniu spożycia i mogą doświadczać silnego pragnienia alkoholu, zwanego głodem alkoholowym. 

Alkoholizm diagnoza jest często trudna do zaakceptowania, ale kluczowa dla rozpoczęcia procesu zdrowienia i powrotu do równowagi życiowej, bowiem świadomość swojego uzależniania to pierwszy krok na drodze zdrowienia.

 

Zespół uzależnienia od alkoholu to kompleksowy zbiór objawów fizycznych, psychicznych i behawioralnych, które występują u osób regularnie nadużywających alkohol i które mogą prowadzić do utraty kontroli nad piciem. Przede wszystkim powoduje silne pragnienie sięgania po alkohol, znaczne pogorszenie funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz osobistego.

 

W niniejszym artykule omawiamy jak uporczywe picie alkoholu wpływa na życie człowieka? Ponadto wskazujemy jakie są objawy uzależnienia i w jaki sposób wygląda leczenie choroby alkoholowej? O tym wszystkim przeczytasz w naszej niniejszej publikacji.

 

 

Jakie są przyczyny uzależnienia od alkoholu

 

Uzależnienie od alkoholu, podobnie jak inne uzależnienia, jest wynikiem złożonego oddziaływania różnych czynników, które mogą mieć zarówno podłoże biologiczne, psychologiczne, jak i środowiskowe.
 


Alkoholizm przyczyny ma następujące:

 

 • genetyka i biologia: przyczyny alkoholizmu to często dziedziczna skłonność do uzależnień, w tym również do uzależnienia od alkoholu. Osoby, których rodzice lub bliscy krewni cierpieli na uzależnienie od alkoholu, mogą być bardziej podatne na ryzyko uzależnienia,
   
 • czynniki psychologiczne: niektóre osoby sięgają po alkohol jako sposób na radzenie sobie ze stresem, lękiem, depresją, czy innymi trudnościami emocjonalnymi. Alkohol może być używany jako forma samoleczenia lub ucieczki od problemów,
   
 • środowisko społeczne: przyczyny alkoholizmu ulokowane są również w środowisku, w którym dorasta dana osoba. Wpływają aspekt środowiskowy m.in. kultura społeczna, dostępność alkoholu, obecność osób pijących w otoczeniu, oraz presja rówieśnicza,
   
 • stresujące wydarzenia życiowe: przeżycie traumatycznych lub stresujących wydarzeń życiowych, takich jak utrata pracy, rozwód, śmierć bliskiej osoby, to również realne przyczyny alkoholizmu.
   
 • fizjologiczne reakcje: regularne spożywanie alkoholu może prowadzić do zmian w mózgu i układzie nerwowym, które mogą sprzyjać uzależnieniu. Ponadto alkohol może wpływać znacząco na wydzielanie neuroprzekaźników, które regulują nastrój i kontrolują impulsy.

 

 

Czemu bagatelizuje się problem uzależnienia od picia alkoholu?

 

Bagatelizowanie problemu uzależnienia od picia alkoholu może wynikać z różnych czynników, w tym z braku świadomości na temat powagi i skutków uzależnienia, stereotypowych przekonań na temat alkoholizmu, czy też związane być może z kulturą społeczną, która nie zawsze dostrzega problem alkoholizmu jako choroby wymagającej poważnego traktowania.
 

 

Dlaczego zdarza się, że problem uzależnienia od alkoholu jest bagatelizowany?:
 

 • brak edukacji na temat uzależnień: wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z powagi uzależnienia od alkoholu i innych substancji, ponieważ nie ma wystarczającej edukacji na temat tego zagadnienia. Brak świadomości na temat mechanizmów uzależnienia i jego skutków może prowadzić do lekceważenia problemu,

 

 • stygmatyzacja i tabu: uzależnienie od alkoholu często jest obarczone silnymi stereotypami i stygmatyzacją społeczną. Ludzie mogą unikać rozmów na temat uzależnienia, a osoby dotknięte problemem mogą czuć się izolowane i niechciane, co może utrudniać uznanie problemu i szukanie pomocy,

 

 • kultura picia alkoholu: w niektórych społeczeństwach alkohol jest powszechnie akceptowany i nawet zalecany w wielu sytuacjach społecznych i kulturowych. To może prowadzić do bagatelizowania problemu nadużywania alkoholu i problemów z nim związanych,

 

 • brak dostępu do odpowiedniej pomocy i wsparcia: w niektórych regionach brakuje odpowiednich zasobów i usług wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu. To utrudnia dostęp do pomocy i leczenia, co może prowadzić do zaniedbywania problemu,

 

 • zaprzeczanie problemowi: osoby dotknięte uzależnieniem od alkoholu mogą często zaprzeczać swojemu problemowi, minimalizować go lub ukrywać przed innymi. To może utrudniać identyfikację problemu i podjęcie kroków w kierunku leczenia.


 

Statystyki i wpływ społeczny alkoholizmu

 


Alkoholizm ma znaczący wpływ na społeczeństwa na całym świecie.  Oto kilka statystyk i aspektów wpływu społecznego alkoholizmu:
 

 • zdrowie publiczne: alkoholizm jest jednym z głównych czynników ryzyka wielu chorób przewlekłych, takich jak choroby wątroby, choroby serca, nowotwory, choroby neurologiczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne i wiele innych. Skutki zdrowotne alkoholizmu nie tylko wpływają na jednostkę, ale także na systemy opieki zdrowotnej i społeczeństwo jako całość,
   
 • bezpieczeństwo publiczne: spożycie alkoholu prowadzi do wzrostu liczby wypadków drogowych, przemocy domowej, wypadków przy pracy oraz innych incydentów związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu. Alkohol jest często czynnikiem przyczyniającym się do zachowań ryzykownych i nieodpowiedzialnych,
   
 • ekonomiczne koszty: alkoholizm generuje ogromne koszty ekonomiczne dla społeczeństwa, w tym związane z opieką zdrowotną, stratami produktywności, kosztami wypadków, przestępczością związaną z alkoholem, oraz koniecznością interwencji społecznych i wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
   
 • rodziny i relacje interpersonalne: alkoholizm często prowadzi do problemów w rodzinach i relacjach interpersonalnych. Może powodować konflikty, rozpad rodziny, przemoc domową, a także prowadzić do negatywnych skutków psychologicznych dla dzieci w rodzinach dotkniętych problemem alkoholizmu,
   
 • stygmatyzacja i wykluczenie społeczne: osoby dotknięte alkoholizmem często doświadczają stygmatyzacji społecznej i wykluczenia. To może utrudniać im uznanie problemu, szukanie pomocy i podjęcie kroków w kierunku leczenia,
   
 • edukacja i profilaktyka: promowanie edukacji na temat zagrożeń związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu oraz podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnienia są kluczowe dla zmniejszenia wpływu społecznego alkoholizmu i poprawy zdrowia oraz dobrostanu społeczeństwa.
   

W związku z powyższymi aspektami, alkoholizm jest poważnym problemem społecznym, który wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego działania zarówno na poziomie jednostki, jak i społeczeństwa jako całości. Leczenie alkoholizmu stanowi istotny wydatek dla państwa z uwagi na szereg powiązanych kosztów, w tym opieki zdrowotnej, interwencji kryzysowych, terapii, rehabilitacji oraz działań prewencyjnych. 
 

 

W dłuższej perspektywie, inwestycje państwa w leczenie alkoholizmu mogą przynosić korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Skuteczne leczenie alkoholizmu może zmniejszyć obciążenie systemu opieki zdrowotnej, zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, zwiększyć produktywność pracy, zmniejszyć liczbę przypadków przestępstw związanych z alkoholem oraz poprawić jakość życia osób uzależnionych i ich rodzin.

 


 

Rodzaje objawów alkoholizmu

 

Zastanawiasz się jakie ma alkoholizm objawy? Alkoholizm może manifestować się poprzez różnorodne objawy, które dotyczą zarówno sfery psychicznej, jak również fizycznej.
 

Alkoholizm objawy ma następujące:

 

Fizyczne objawy uzależnienia od alkoholu:

 

 • tolerancja: stopniowe potrzeby spożywania większych ilości alkoholu, aby osiągnąć ten sam efekt,
 • objawy abstynencyjne: występowanie objawów fizycznych i psychicznych, gdy osoba uzależniona od alkoholu nie spożywa alkoholu. Objawy te mogą obejmować drżenie rąk, nudności, pocenie się, lęki, drażliwość, problemy ze snem itp.
 • przewlekłe problemy zdrowotne związane z nadmiernym spożyciem alkoholu, takie jak choroby wątroby, problemy żołądkowo-jelitowe, zaburzenia serca, zaburzenia neurologiczne, itp.Psychiczne objawy uzależnienia od alkoholu:

 

 • obsesyjne myślenie o alkoholu,
 • trudności w kontroli picia alkoholu, czyli niezdolność do kontrolowania ilości spożywanego alkoholu lub trudności w ograniczaniu spożycia,
 • niepokój i lęk związany z potrzebą picia alkoholu,
 • ignorowanie lub negowanie konsekwencji spożywania alkoholu na zdrowie, życie osobiste, zawodowe i społeczne.Społeczne objawy uzależnienia od alkoholu:
 

 • problemy w relacjach interpersonalnych, takie jak konflikty z rodziną, partnerem, przyjaciółmi,
 • trudności w utrzymaniu pracy lub szkoły z powodu problemów związanych z alkoholem,
 • problemy prawne, takie jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, wykroczenia drogowe, przemoc domowa.Zmiany zachowania:

 • izolacja społeczna lub unikanie aktywności społecznych,
 • zaniedbywanie obowiązków domowych, zawodowych lub szkolnych,
 • zwiększona agresja lub impulsywność,
   

 

Zaniedbywanie opieki nad sobą:

 

 • zaniedbywanie higieny osobistej,
 • problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym związane z nadmiernym spożyciem alkoholu.

 

Objawy alkoholizmu mogą się różnić w zależności od osoby i stopnia zaawansowania choroby. 


 

Jakie fazy uzależnienia od alkoholu można wyróżnić?

 

Zastanawiasz się czy istnieją fazy alkoholizmu? Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo i może przebiegać przez różne fazy. Fazy alkoholizmu obejmują stopniowy rozwój i nasilenie objawów, począwszy od eksperymentalnego picia, przez nadużywanie alkoholu, aż do uzależnienia fizycznego i psychicznego. 

 

Fazy choroby alkoholowej to między innymi:

 

 • faza eksperymentowania: w tej fazie osoba eksperymentuje z alkoholem, często w ramach towarzyskich okazji, z ciekawości lub z poczucia próbowania czegoś nowego,
   
 • faza używania z umiarem: osoba może regularnie spożywać alkohol, ale nadal utrzymuje kontrolę nad ilością i częstotliwością spożywania. W tej fazie alkohol nie dominuje jeszcze życia jednostki,
   
 • faza nadużywania: w tej fazie osoba zaczyna nadużywać alkoholu, przekraczając granice umiaru i tracić kontrolę nad spożyciem. Spożywanie alkoholu staje się coraz częstsze i znaczące,
   
 • faza uzależnienia: to stadium, w którym uzależnienie od alkoholu staje się bardziej wyraźne. Osoba traci kontrolę nad spożyciem alkoholu i ma trudności w ograniczaniu ilości spożywanego alkoholu. Pojawiają się objawy tolerancji i objawy abstynencyjne.
   
 • faza kryzysu i utraty kontroli: w miarę rozwoju uzależnienia osoba uzależniona doświadcza pogłębiających się problemów zdrowotnych, społecznych i zawodowych związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu. Może dojść do poważnych konsekwencji życiowych, takich jak rozwody, utrata pracy, problemy prawne czy problemy zdrowotne.

 

Fazy choroby alkoholowej mogą być różnie interpretowane, a osoby uzależnione od alkoholu mogą przejść przez nie w różnym tempie i z różnym nasileniem objawów.

 


 

Skutki picia alkoholu

 

Picie alkoholu może mieć wiele skutków, zarówno krótko - jak i długoterminowych.  Oto kilka z nich:

 

Krótkoterminowe skutki picia alkoholu:

 • zmiany w zachowaniu i percepcji: alkohol może wpływać na funkcje poznawcze, powodując dezorientację, zniekształcenie percepcji oraz upośledzenie zdolności do podejmowania decyzji,
   
 • utrata koordynacji: alkohol może prowadzić do utraty równowagi, problemów z koordynacją ruchową, co zwiększa ryzyko upadków i wypadków,
   
 • depresja układu nerwowego: alkohol działa jako depresant, co oznacza, że może spowalniać funkcje układu nerwowego, co prowadzi do zmniejszenia reakcji i funkcji poznawczych,
   
 • problemy z pamięcią: używanie alkoholu może wpływać na zdolność do zapamiętywania informacji, prowadząc do zaników pamięci lub amnezji alkoholowej,
   
 • ryzyko zatruć alkoholowych: nadmierna konsumpcja alkoholu może prowadzić do zatrucia alkoholowego, co może być zagrażające dla życia.

 


Długoterminowe skutki picia alkoholu:

 

 • problemy zdrowotne: regularne picie alkoholu może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak choroby wątroby (np. marskość wątroby, zapalenie wątroby typu C), choroby serca, nadciśnienie tętnicze, a także podwyższone ryzyko wystąpienia nowotworu,
   
 • uzależnienie od alkoholu: regularne spożycie alkoholu może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego, co może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia społecznego,
   
 • problemy społeczne: uporczywe picie alkoholu może prowadzić do problemów z relacjami osobistymi, utraty pracy, kłopotów prawnych oraz innych problemów społecznych,
   
 • upośledzenie funkcji poznawczych: długotrwałe picie alkoholu może prowadzić do upośledzenia funkcji poznawczych, takich jak pamięć, myślenie abstrakcyjne i logiczne,
   
 • problemy z układem trawiennym: nadmierna konsumpcja alkoholu może prowadzić do zapalenia trzustki, wrzodów żołądka, a także zaburzeń trawienia.

 

W jaki sposób leczyć uzależnienie od alkoholu

 

 

Alkoholizm diagnoza wymaga profesjonalnej oceny i wsparcia ze strony specjalistów, aby zapewnić skuteczne leczenie i odzyskanie zdrowia. Zastanawiasz się, czy istnieje na alkoholizm terapia, która jest skuteczna? Jak wygląda leczenie alkoholizmu? Leczenie choroby alkoholowej może być skomplikowane i wymaga zazwyczaj wieloaspektowego podejścia.

 

 

Alkoholizm leczenie opiera się na takich aspektach jak:
 

 • detoksykacja: pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia od alkoholu jest często detoksykacja, czyli proces usuwania alkoholu z organizmu. Detoksykacja może być przeprowadzana w szpitalu lub specjalistycznym ośrodku odwykowym, gdzie personel medyczny może monitorować pacjenta i zapewnić mu niezbędną opiekę,
   
 • leczenie farmakologiczne: istnieją leki, które mogą pomóc w leczeniu uzależnienia od alkoholu, zmniejszając pragnienie alkoholu i łagodząc objawy abstynencji,
   
 • terapia uzależnień; najczęściej terapia behawioralna: terapia behawioralna jest kluczowym elementem leczenia uzależnienia. Może obejmować terapię indywidualną, terapię grupową lub terapię rodzinną.,
   
 • wsparcie społeczne: wsparcie społeczne od rodziny, przyjaciół i grupy wsparcia może być niezwykle pomocne w procesie powrotu do zdrowia. Grupy wsparcia, takie jak Anonimowi Alkoholicy (AA), oferują wsparcie emocjonalne, pomagają w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami zmagającymi się z uzależnieniem oraz dostarczają wskazówek i strategii radzenia sobie z trudnościami,
   
 • opieka psychologiczna: czasami osoby uzależnione od alkoholu mogą mieć również inne problemy psychiczne, takie jak depresja, lęki czy zaburzenia osobowości. W takich przypadkach ważne jest, aby skonsultować się z terapeutą lub psychiatrą, którzy mogą zdiagnozować i leczyć te dodatkowe problemy,
   
 • programy rehabilitacyjne: ośrodki odwykowe i programy rehabilitacyjne mogą być skutecznym środkiem pomocy w temacie leczenia alkoholizmu. Takie programy oferują strukturalne środowisko, gdzie osoby uzależnione mogą skupić się na powrocie do zdrowia, uczyć się nowych umiejętności życiowych i budować wsparcie społeczne, by sprzyjało to zakończeniu nałogowego picia.
   

Jak widać, nie istnieje jedna na alkoholizm terapia. Leczenie uzależnienia od alkoholu może być procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania i determinacji ze strony osoby uzależnionej, a także powinno być prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę uzależnień. 


 

Alkoholizm a wygląd zewnętrzny

 

Alkoholizm może mieć negatywny wpływ na wygląd zewnętrzny osoby dotkniętej tą chorobą i wpływać destrukcyjnie na takie obszary jak: 
 

 • skóra: nadmierne spożywanie alkoholu może prowadzić do odwodnienia organizmu, co może powodować suchą i matową skórę. Ponadto alkohol może wpływać na naczynia krwionośne w skórze, prowadząc do rumienia (czerwonej, rozszerzonej skóry) szczególnie w okolicach twarzy,
   
 • zmarszczki i starzenie się skóry: alkohol może przyspieszać proces starzenia się skóry poprzez utratę elastyczności i sprężystości, co może skutkować większą ilością zmarszczek i linii na twarzy oraz innych obszarach ciała,
   
 • problemy z włosami: nadmierne używanie alkoholu może prowadzić do problemów ze zdrowiem włosów, takich jak łamliwość, matowość i wypadanie włosów. Alkohol może również przyczyniać się do pogorszenia stanu skóry głowy, co może prowadzić do łupieżu i łojotoku,
   
 • zęby: alkohol może przyczyniać się do pogorszenia stanu jamy ustnej, co może prowadzić do próchnicy, zapalenia dziąseł oraz przebarwień zębów,
   
 • nadwaga lub utrata wagi: alkohol może mieć wpływ na masę ciała. Niektórzy ludzie przybierają na wadze z powodu kalorycznej zawartości napojów alkoholowych i niezdrowych przekąsek spożywanych podczas picia, podczas gdy inni mogą stracić na wadze z powodu problemów z apetytem i niedożywienia organizmu związanego z alkoholizmem,
   
 • ogólny wygląd: osoby dotknięte alkoholizmem mogą wykazywać ogólny zanik zainteresowania higieną osobistą, co może przyczyniać się do pogorszenia wyglądu zewnętrznego.


 

Jak alkoholizm wpływa na relacje z najbliższymi?

 

Alkoholizm może znacznie zakłócić relacje z najbliższymi poprzez wywołanie napięć, konfliktów, utraty zaufania, izolacji oraz naruszenia granic. Bliscy osób uzależnionych często doświadczają emocjonalnego obciążenia, stresu i lęku związanego z troską o osobę uzależnioną. W skrajnych przypadkach alkoholizm może prowadzić do rozpadu relacji, separacji lub rozwodu. Dlatego wsparcie dla osób zmagających się z alkoholizmem oraz ich najbliższych, w postaci terapii rodzinnej, wsparcia psychologicznego oraz grup wsparcia, jest kluczowe dla procesu zdrowienia i naprawy relacji.

 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

 

Literatura

 

Cierpiałkowska, L., & Ziarko, M. (2010). Psychologia uzależnień-alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wnuk, M., & Marcinkowski, J. T. (2012). Alkoholizm–przegląd koncepcji oraz metod leczenia. Hygeia Public Health, 47(1), 49-55.


Terapia uzależnień - specjaliści

Anna Siwik
Anna Siwik CERTYFIKOWANY TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta uzależnień
Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Przemoc Relacje z ludźmi Stres Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo Depresja Emocje, gniew Kryzys
+ więcej

Uzależnienie od alkoholu - podsumowanie

Jakie jest 6 objawów uzależnienia od alkoholu?

Rozpoznanie uzależnienia od alkoholu opiera się na różnych objawach, które świadczą o problemie. Oto sześć powszechnych objawów, które mogą wskazywać na uzależnienie od alkoholu: niezdolność do kontrolowania spożycia, stopniowa utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, zwiększona tolerancja na ilość spożywanego alkoholu, centrowanie życia wokół alkoholu, trudności z codziennym funkcjonowaniem, odwracanie uwagi od pogłębiającego się problemu z alkoholem.

Jakie są fazy uzależnienia od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo, przechodząc przez różne fazy. Początkowo dana osoba zaczyna eksperymentować z alkoholem. Spożywanie napojów alkoholowych jest kontrolowane, a konsekwencje spożycia są zazwyczaj jeszcze niewielkie.

Następnie konsumpcja alkoholu staje się bardziej regularna, często w towarzystwie przyjaciół czy w ramach akceptowanych społecznie okoliczności. Korzystanie z alkoholu jako środek relaksacyjny lub do poprawy nastroju. Kolejno pojawia sie etap problemowy: w tej fazie dana osoba zaczyna doświadczać pierwszych problemów związanych z alkoholem – takie jak problemy zdrowotne, zawodowe, finansowe czy w relacjach. W konsekwencji pojawia się etap zależności - w tym stadium dana osoba traci kontrolę nad spożywaniem alkoholu.

Pojawia się silne pragnienie alkoholu, a próby ograniczenia picia kończą się niepowodzeniem. Następnie dana osoba wchodzi w fazę uzależnienia fizycznego i psychicznego. W tej fazie uzależnienia organizm dostosowuje się do obecności alkoholu, co prowadzi do tolerancji i fizycznego uzależnienia.  Pojawiają się silne objawy abstynencji takie jak drżenia, nudności czy bezsenność. Ostatnia faza uzależnienia to faza upadku: to stadium charakteryzuje się całkowitym upadkiem zdrowia fizycznego i psychicznego osoby uzależnionej od alkoholu.

Jak sprawdzić czy jestem uzależniony od alkoholu?

Rozpoznanie uzależnienia od alkoholu może być trudne, ale istnieją pewne sygnały i pytania, które mogą pomóc w samoocenie. Jeśli czujemy, że problem uzależnienia od alkoholu może nas dotykać i zauważamy brak kontroli nad ilością spożywanego alkoholu warto udać się do psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień czy psychiatry.


Konsultacja ze specjalistą pozwoli na dokładną diagnozę czy problem uzależnienia nas dotyczy, a co więcej będziemy mogli otrzymać pomoc w radzeniu sobie z nałogiem.

Jak pomóc osobie uzależnionej od alkoholu?

Pomoc osobie uzależnionej od alkoholu może być trudna, ale kluczowa dla wsparcia w procesie leczenia. Przede wszystkim kluczowe jest znalezienie odpowiedniego specjalisty ds. uzależnień lub terapeuty. A także wsparcie danej osoby w umówieniu się na wizytę i dostarczeniu niezbędnych informacji.
 

Proces leczenia uzależnienia może być długi i pełen wyzwań. Bądź gotów/a na różne etapy, od decyzji o leczeniu po okres rekonwalescencji. Pomoc w przypadku uzależnienia od alkoholu jest zawsze indywidualna, a każda sytuacja jest inna. W przypadku trudności związanych z uzależnieniem, zawsze zaleca się skonsultowanie z profesjonalistami ds. uzależnień lub zdrowia psychicznego.

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu?

Leczenie uzależnienia od alkoholu zazwyczaj wymaga podejścia wielowymiarowego, które uwzględnia aspekty fizyczne, psychologiczne i społeczne. Pierwszym krokiem w leczeniu jest często detoksykacja, czyli proces usunięcia alkoholu z organizmu. To etap medyczny, który może wymagać nadzoru lekarskiego, zwłaszcza w przypadku ciężkich objawów abstynencyjnych.

Terapia indywidualna czy grupowa może pomóc osobie uzależnionej zrozumieć przyczyny uzależnienia, identyfikować negatywne wzorce myślowe i rozwijać strategie radzenia sobie z trudnościami. Biorąc udział w grupach wsparcia, takich jak spotkania Anonimowych Alkoholików (AA) lub innych organizacji, osoba uzależniona może dzielić się doświadczeniem z innymi i zdobywać wsparcie społeczne.

Jak rozmawiać z osobą uzależnioną od alkoholu?

Wyrażaj swoje zrozumienie i wsparcie, unikając jednocześnie osądzenia lub krytyki. Osoby z uzależnieniem potrzebują wsparcia, a nie potępienia. Bycie dostępnym/a do rozmowy i wysłuchania, kiedy dana osoba tego potrzebuje, może być kluczowe.

Pamiętaj, że uzależnienie często wiąże się z głębokimi emocjonalnymi problemami. Choć ważne jest wyrażanie troski, unikaj narzucania rozwiązań czy forsowania decyzji. Osoby uzależnione często potrzebują czasu i przestrzeni, aby samodzielnie podjąć kroki w kierunku leczenia. Zachęcaj do podjęcia działań w kierunku leczenia, takich jak konsultacje z terapeutą, psychologiem czy lekarzem specjalizującym się w uzależnieniach.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję