Osobowość dyssocjalna

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w terapii osobowości dyssocjalnej.

Zadzwoń lub napisz

Czym jest osobowość dyssocjalna?

 


Antyspołeczne zaburzenie osobowości (ASPD - osobowość dyssocjalna) jest to jedno z zaburzeń osobowości, które charakteryzuje szereg różnych cech i zachowań antyspołecznych. To wzorzec myślowy i emocjonalny, który jest zazwyczaj uznawany za odstający od społecznych norm. Ogólnie mówiąc, dyssocjalne zaburzenie osobowości obejmuje szereg trudności związanych z funkcjonowaniem społecznym i relacjami interpersonalnymi.
 

 

Osoby z ASPD ( aspołeczne zaburzenie osobowości) mogą doświadczać trudności w zrozumieniu i dostosowywaniu się do społecznych oczekiwań, co wpływa na ich zdolność utrzymywania zdrowych relacji. Osobowość dyssocjalna może również prowadzić do powtarzającego się cyklu konfliktów z otoczeniem oraz problemów w zakresie prawa i porządku publicznego.

 

 

Antyspołeczne zaburzenia osobowości to różne mechanizmy psychologiczne, które wpływają na myślenie, emocje i zachowanie jednostki. Dyssocjalne zaburzenie osobowości zwłaszcza w kontekście antyspołecznego zaburzenia osobowości (ASPD), jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem, ale ocena częstości jego występowania może zależeć od różnych czynników, takich jak metody badawcze, kryteria diagnostyczne, oraz populacja, której dotyczy dane badanie.

Ocena częstości ASPD może być utrudniona, ponieważ nie wszyscy, którzy spełniają kryteria diagnostyczne, szukają pomocy lub diagnozy. Przy osobowości dyssocjalnej warto zaznaczyć, że każdy przypadek jest unikalny i istnieją pewne związki i zależności pomiędzy nimi, np zależności genetyczne czy wpływy z dzieciństwa.

 

Jakie ma osobowość dyssocjalna cechy i jak wygląda proces diagnozy osobowości dyssocjalnej? O tym wszystkim można szczegółowo przeczytać poniżej.

 


Jakie są przyczyny antyspołecznego zaburzenia osobowości?

 


Przyczyny antyspołecznego zaburzenia osobowości (ASPD) są złożone i wynikają z interakcji wielu czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Ważne jest zrozumienie, że czynniki te często oddziałują ze sobą, tworząc skomplikowaną sieć wpływów.

 

Nie wszystkie osoby z doświadczeniem jednego z tych czynników rozwiną ASPD, ale mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia tego zaburzenia. Ponadto, indywidualne cechy osobowości i sposób radzenia sobie z trudnościami również odgrywają rolę w kształtowaniu osobowości dyssocjalnej.

 

 

Przyczyny osobowości dyssocjalnej:

 

 • czynniki genetyczne: istnieje dowód na to, że genetyka może odgrywać znaczącą rolę w predyspozycji do rozwoju ASPD. Badania nad bliźniakami i rodzinami sugerują, że istnieje dziedziczny składnik tego zaburzenia,
   

 • biologiczne czynniki ryzyka: niektóre badania wskazują na związki między pewnymi anomaliami neurobiologicznymi a ASPD. Na przykład nieprawidłowości w funkcjonowaniu pewnych obszarów mózgu, takich jak hipokamp (tj.: struktura mózgu), mogą być związane z zaburzeniem osobowości,
   

 • środowiskowe czynniki ryzyka: przyczyny osobowości dyssocjalnej to również wczesne doświadczenia środowiskowe, takie jak przemoc w rodzinie, zaniedbanie, brak stabilnych relacji z opiekunami czy niewłaściwe warunki wychowawcze,
   

 • zaburzenia zachowania w dzieciństwie: dzieci, które wykazują wcześnie pewne zaburzenia zachowania, takie jak zaburzenia nadpobudliwości emocjonalnej z deficytem uwagi (ADHD) czy zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD), mogą być bardziej narażone na rozwój ASPD w późniejszym życiu,
   

 • czynniki społeczne: warunki społeczne, takie jak bieda, brak dostępu do edukacji, przemoc społeczna czy bezrobocie, mogą także wpływać na rozwój antyspołecznego zaburzenia osobowości.

 

 

Osobowość dyssocjalna - objawy i cechy?

 

Zastanawiasz się jakie ma osobowość dyssocjalna cechy? Antyspołeczne zaburzenie osobowości (ASPD) charakteryzuje się szeregiem specyficznych objawów i cech, które wpływają na sposób funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

 

 

Osobowość dyssocjalna objawy to przede wszystkim:

 

 • lekceważenie norm społecznych: osoby z ASPD często łamią normy społeczne i prawo. Mogą popełniać przestępstwa, łamać zasady etyczne i nie szanować praw innych ludzi; to częste cechy osobowości dyssocjalnej,
   

 • brak empatii, chłód emocjonalny: osoby z tym zaburzeniem osobowości dyssocjalnej mają trudności w rozumieniu uczuć i potrzeb innych. Brak im zdolności do empatycznego reagowania na cierpienie innych,
   

 • manipulacja i kłamstwa: skłonność do manipulacji, oszustw i kłamstw jest powszechna. Osoby z ASPD mogą używać zwodniczych taktyk w celu osiągnięcia swoich celów,
   

 • impulsywność: osobowość dyssocjalna objawy to również impulsywne decyzje, bez zastanawiania się nad konsekwencjami. To brak zdolności do długotrwałego planowania czy kontrolowania swoich działań,
   

 • agresja: osobowość dyssocjalna to również niski próg wyzwalania agresji, zarówno werbalnej, jak i fizycznej. Osoby z ASPD mogą łatwo wchodzić w konflikty z otoczeniem,
   

 • brak poczucia odpowiedzialności czy winy: to również niezdolność przeżywania poczucia winy czy odpowiedzialności za swoje czyny. Osoby z ASPD mogą unikać kary lub konsekwencji swoich działań,
   

 • niemożność utrzymania trwałych związków, niestabilne relacje interpersonalne: niezdolność w utrzymywaniu trwałych związków, więzi, czy zdrowych relacji z innymi ludźmi,
   

 • niska tolerancja frustracji: osoby z ASPD mogą łatwo frustrować się i reagować agresją w sytuacjach, w których nie uzyskują tego, co chcą.

 

Antyspołeczne zaburzenia osobowości to również bardzo często nadużywanie alkoholu, nastawienie na przyjemności, czy szybkie spełnianie swoich pragnień, powierzchowność relacji z innymi i przedmiotowe ich traktowanie czy nawet mitomania lub obwinianie innych za swoje porażki.

 


Mimo, że osoby z osobowością dyssocjalną przejawiają często słabe umiejętności adaptacyjne, to często cechuje ich łatwość wypowiedzi i pozorny urok. Słabe umiejętności adaptacyjne dotyczą tego, że nie umieją oni stworzyć trwałych więzi i głębokich relacji z innymi.

 

Jak diagnozować i leczyć przypadki osobowości dyssocjalnej?

 

Diagnoza i leczenie antyspołecznego zaburzenia osobowości (ASPD) wymaga specjalistycznej oceny przeprowadzonej przez wykwalifikowanego profesjonalistę ds. zdrowia psychicznego. 

 

Zastanawiasz się jak wygląda diagnoza osobowości dyssocjalnej, oraz czy istnieje osobowość dyssocjalna test, który jest w stanie ją rozpoznać?

 

Diagnoza - jak wygląda proces rozpoznania osobowości dyssocjalnej:

 

 • konsultacja z psychologiem i obszerny wywiad: w przypadku diagnozy osobowości dyssocjalnej należy skonsultować się z psychologiem, psychiatrą lub innym wykwalifikowanym specjalistą ds. zdrowia psychicznego,
   

 • ewentualne badania diagnostyczne: specjalista może przeprowadzić szczegółowe wywiady oraz ewentualnie zlecić badania diagnostyczne w celu wykluczenia innych możliwych przyczyn objawów,
   

 • kryteria diagnostyczne DSM-5: osobowość dyssocjalna jest często analizowana w kontekście klasyfikacji zaburzeń psychicznych, takich jak DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) czy ICD-10 (International Classification of Diseases, 10th Edition). 

 

Osobowość dyssocjalna leczenie:

 

 • psychoterapia i psychoedukacja: edukacja pacjenta i jego najbliższego otoczenia na temat natury zaburzenia może być pomocna w zrozumieniu i radzeniu sobie z ASPD. Może pomóc w identyfikowaniu i zmienianiu destrukcyjnych myśli, przekonań i zachowań.
   

 • leczenie farmakologiczne: nie istnieje specyficzny lek na ASPD, ale czasem leczenie farmakologiczne może być stosowane w celu łagodzenia współistniejących objawów, takich jak depresja czy lęk,
   

 • programy resocjalizacyjne: w przypadku osób związanych z systemem karnym, programy resocjalizacyjne mogą pomóc w reintegracji społecznej,
   

 • wsparcie społeczne: znalezienie wsparcia w ramach grupy terapeutycznej czy poprzez wsparcie społeczne może być ważne dla osób z ASPD.

 

Warto zaznaczyć, że osobowość dyssocjalna leczenie to temat bardzo szeroki i rozległy. Leczenie może być trudne i wymagające, ponieważ osoby z tym typem zaburzenia często nie zgłaszają się dobrowolnie po pomoc. Skuteczność terapii może również zależeć od stopnia nasilenia objawów i współistniejących problemów. Psychoterapeuta będzie w stanie dostosować podejście terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 


 

Psychoterapia w leczeniu antyspołecznego zaburzenia osobowości

 

Psychoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu antyspołecznego zaburzenia osobowości (ASPD). Choć leczenie tego rodzaju zaburzenia może być wyzwaniem, psychoterapia może pomóc w rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami oraz w zmianie niezdrowych wzorców myślowych i zachowań. Ponadto terapeuta pracujący w obszarze zaburzeń osobowości ma obszerną wiedzę i doświadczenie, co podnosi jakość i skuteczność leczenia. Jakie możliwości w leczeniu zaburzenia osobowości dyssocjalnej daje nam psychoterapia? Poniżej zapoznaj się z kluczowymi nurtami i metody pracy terapeutycznej w zakresie leczenia zaburzenia osobowości dyssocjalnej.

 

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT):
 

 • identyfikacja myśli i przekonań: pomoc w zidentyfikowaniu negatywnych myśli i przekonań, które mogą prowadzić do destrukcyjnych zachowań,

 • modyfikacja myśli: praca nad zmianą destrukcyjnych myśli na bardziej zdrowe i pozytywne przekonania,

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie: nauka konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnościami i stresem.

 

Terapia interpersonalna:
 

 • rozwijanie zdrowych relacji: skupianie się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, budowaniu trwałych relacji i zrozumieniu wpływu zachowań na innych,

 • praca nad empatią: rozwijanie zdolności do rozumienia i reagowania na emocje innych ludzi.

 

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT):
 

 • regulacja emocji: nauka efektywnych strategii radzenia sobie z emocjami i unikanie impulsywnych reakcji,

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych: praca nad rozwijaniem zdrowych relacji z komunikacją.


 

Terapia psychodynamiczna:
 

 • analiza korzeni problemów: praca nad identyfikacją i zrozumieniem korzeni problemów emocjonalnych i zachowań,

 • rozwijanie samoświadomości: skupianie się na rozwijaniu zdolności do introspekcji i zrozumienia własnych motywacji.

 


Terapia poznawcza:
 

 • modyfikacja myśli i przekonań: praca nad zmianą negatywnych myśli i przekonań, które wpływają na zachowania,

 • budowanie zdrowej tożsamości: skupianie się na kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie.

 

Ważne jest zauważenie, że terapia powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i charakterystyki pacjenta z ASPD. Ponadto, skuteczność terapii może zależeć od zaangażowania pacjenta i gotowości do zmiany.


 

Rola środowiska i wsparcia


 

Środowisko społeczne i wsparcie odgrywają kluczową rolę w leczeniu antyspołecznego zaburzenia osobowości (ASPD). Ze względu na charakterystykę tego zaburzenia, osoby z ASPD często wykazują trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, co może wpływać na skuteczność leczenia. 


Wsparcie społeczne:
 

Zdrowe relacje społeczne mogą stanowić istotne wsparcie dla osoby z ASPD. Tworzenie bezpiecznych, akceptujących środowisk i relacji może wpływać pozytywnie na proces leczenia. Bliscy, tacy jak rodzina i przyjaciele, mogą odegrać kluczową rolę w dostarczaniu emocjonalnego wsparcia. Jednakże, ze względu na trudności w budowaniu relacji, osoby z ASPD mogą napotykać trudności w utrzymaniu zdrowych interakcji społecznych.

 

Terapia rodzinna:
 

Terapia rodzinna może pomóc w zrozumieniu rodziny, natury zaburzenia oraz w dostarczaniu narzędzi do radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z ASPD. Terapia rodzinna może pomóc w rozwijaniu zdrowych wzorców komunikacji, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia w środowisku rodzinnym.

 

Wsparcie środowiska leczniczego:
 

Specjaliści ds. zdrowia psychicznego odgrywają kluczową rolę w leczeniu ASPD. Oferowanie wsparcia, zrozumienia i odpowiednich narzędzi terapeutycznych jest istotne dla sukcesu terapii. W przypadku osób związanych z systemem karnym, programy resocjalizacyjne mogą zapewnić wsparcie w procesie reintegracji społecznej.


 

Wsparcie w miejscu pracy:
 

Tworzenie wsparcia w miejscu pracy może być kluczowe dla osób z ASPD, aby zminimalizować konflikty interpersonalne i poprawić funkcjonowanie zawodowe.

 

 

Psychopatia u dzieci - czy jest możliwa?

 

 

Psychopatia jest zazwyczaj diagnozowana u dorosłych, ponieważ jej charakterystyczne cechy dostrzegane są po osiągnięciu pewnego etapu rozwoju. Jednakże, u dzieci można zauważyć pewne zachowania i cechy, które mogą wskazywać na tendencje psychopatyczne.
 

W takich przypadkach używa się terminu "zaburzenie zachowania o charakterze psychopatycznym" lub "zaburzenie zachowania dyssocjalnego".

 

Zaburzenie zachowania o charakterze psychopatycznym u dzieci obejmuje szereg trudności emocjonalnych, takich jak agresja wobec ludzi lub zwierząt, niszczycielskie zachowania, oszustwa czy kłamstwa, naruszanie praw innych osób czy brak empatii. Ważne jest, aby zauważyć, że dzieci, które wykazują te zachowania, niekoniecznie rozwiną psychopatię w dorosłym wieku.
 

 

Zaburzenie zachowania o charakterze psychopatycznym u dzieci wymaga wczesnej interwencji i odpowiedniego leczenia. Profesjonalna ocena przez psychologa lub psychiatrę może pomóc w zrozumieniu przyczyn tych zachowań i opracowaniu odpowiednich strategii terapeutycznych.

 

Ważne jest, aby nie używać etykiety "psychopatia" w kontekście dzieci, ponieważ termin ten jest zwykle zarezerwowany dla opisu poważnych zaburzeń osobowości u dorosłych. Dzieci rozwijające problemy behawioralne potrzebują wsparcia, zrozumienia i profesjonalnej pomocy psychologicznej, aby unikać eskalacji trudności w przyszłości.


 

Podsumowanie

 

Ciekawostką na temat antyspołecznego zaburzenia osobowości (ASPD) jest to, że osoby z tym zaburzeniem mogą wykazywać zdolności interpersonalne, które pozornie przypominają zdolności społeczne, ale są wykorzystywane w celu manipulacji i osiągania własnych korzyści. Owa zdolność do przekonywania innych i dostosowywania się do sytuacji społecznych może sprawić, że osoby z ASPD wydają się urocze, uśmiechnięte i towarzyskie.
 

To zjawisko jest czasem określane mianem "uśmiechu socjopatycznego" lub "uśmiechu psychopatycznego". Chodzi o to, że osoba z ASPD może być uśmiechnięta, nawet gdy sytuacja wymagałaby zupełnie innej reakcji emocjonalnej. To umiejętne udawanie może sprawić, że osobowość dyssocjalna jest trudna do zidentyfikowania, zwłaszcza dla osób, które nie znają głębszych cech jej osobowości.
 

 

Jeśli dostrzegasz u siebie lub u swoich bliskich cechy osobowości dyssocjalnej, skonsultuj  się z wykwalifikowanym specjalistą ds. zdrowia psychicznego, takim jak psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra, aby uzyskać pełną i profesjonalną ocenę. Zaburzenia osobowości, w tym antyspołeczne zaburzenie osobowości (ASPD), wymagają specjalistycznej diagnozy oraz indywidualnego podejścia w leczeniu. Dostępna jest możliwość terapii zaburzeń osobowości u psychologa online.

 


leczenie zaburzeń osobowości dyssocjalnej

 

 


 

Literatura

 

T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, s. 151.

A. Bilikiewicz, J. Landowski, P. Radziwiłłowicz, Psychiatria, Wyd. PZWL 1999

"Psychopatia: Historia naszych czasów" - Jon Ronson, Rok wydania: 2011. Wydawnictwo: Świat Książki


Osobowość dyssocjalna - terapia zaburzeń osobowości

Anna Sroga
EN EN
Anna Sroga PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
Psychoterapeuta dorosłych
Depresja Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Odżywiania zaburzenia Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Trauma Ataki Paniki Bezsenność Emocje, gniew Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Przemoc Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Aleksandra Wegner
Aleksandra Wegner PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
Psychoterapeuta dorosłych
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Relacje z ludźmi Stres Związek, małżeństwo
+ więcej
Sylwia Kuźmicz
EN EN
Sylwia Kuźmicz PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psycholog, Psychotraumatolog
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej

Osobowość dyssocjalna - podsumowanie

Czy osobowość psychopatyczna to jest to samo, co osobowość dyssocjalna?

Osobowość psychopatyczna jest jednym z podtypów osobowości dyssocjalnej czy też inaczej nazywanego antyspołecznego zaburzenia osobowości. Dlatego też każda osobowość psychopatyczna będzie osobowością dyssocjalną, ale nie każda osobowość dyssocjalna będzie osobowością antyspołeczną.


W przypadku osobowości dyssocjalnej występuje brak przestrzegania reguł i norm społecznych, łamanie zasad prawa i życia społecznego, a także brak wyrzutów sumienia i przewidywania konsekwencji swoich działań.

W psychopatii występuje jednakże jeszcze całkowity brak empatii, chęć krzywdzenia innych osób czy wręcz osiąganie satysfakcji z wyrządzania krzywdy i cierpienia innym. Psychopaci cechują się również impulsywnością, brakiem rozumienia i ekspresji swoich emocji oraz często aroganckim sposobem zachowania.

Antyspołeczne zaburzenie osobowości - jak rozpoznać?

Antyspołeczne zaburzenie osobowości często charakteryzuje się łamaniem prawa, ogólno przyjętych zasad współżycia społecznego oraz norm moralnych czy społecznych. Osoby z tym zaburzeniem osobowości często wchodzą w zatarg z prawem, brak im umiejętności przewidywania konsekwencji swoich działań i brak empatii względem innych.

Charakteryzuje ich również chłód emocjonalny, umiejętność manipulowania innymi, impulsywność i agresja. Jednak kluczowe w rozpoznaniu zaburzeń osobowości są konsultacje z psychologiem, czy lekarzem psychiatrą.

 

Jak pomóc osobie bliskiej z osobowością dyssocjalną?

Bardzo często trudno pomóc osobie o tym zaburzeniu osobowości, gdyż poprzez swoje zachowanie często popada ona w poważne kłopoty. W pomaganiu osobie dyssocjalnej przede wszystkim nie powinniśmy skupiać się na wspieraniu jej w ukrywaniu postępków czy jej antyspołecznych zachowań.

Przede wszystkim pomoc powinna opierać się na rozmowie i wsparciu w podjęciu leczenia w formie psychoterapii i w pracy nad sobą, aby wyjść ze schematów destrukcyjnego postępowania.

Jak postępować z osobą o osobowości dyssocjalnej?

W przypadku osobowości antyspołecznej bardzo ważne jest asertywne zachowanie i pilnowanie swoich granic. Osoba o osobowości antyspołecznej często może nami manipulować chcąc osiągnąć swój cel czy też wręcz może stosować wobec nas przemoc.
 

Dlatego nasza postawa ma tutaj bardzo duże znaczenie - stanowcze odmawianie pomocy w bezprawnych działaniach, mocne granice chroniące nas przed wciąganiem w różnego rodzaju sytuacje mają na celu przede wszystkim nas ochronić. Bardzo często niestety konieczne jest odcięcie się od osoby dyssocjalnej, gdyż jej zachowania mogą być nie tylko destrukcyjne dla nas pod względem psychicznym, ale również prawnym czy społecznym.

Jak leczyć osobowość dyssocjalną?

W przypadku osobowości antyspołecznej bardzo ważne jest asertywne zachowanie i pilnowanie swoich granic. Osoba o osobowości antyspołecznej często może nami manipulować chcąc osiągnąć swój cel czy też wręcz może stosować wobec nas przemoc.
 

Dlatego nasza postawa ma tutaj bardzo duże znaczenie - stanowcze odmawianie pomocy w bezprawnych działaniach, mocne granice chroniące nas przed wciąganiem w różnego rodzaju sytuacje mają na celu przede wszystkim nas ochronić. Bardzo często niestety konieczne jest odcięcie się od osoby dyssocjalnej, gdyż jej zachowania mogą być nie tylko destrukcyjne dla nas pod względem psychicznym, ale również prawnym czy społecznym.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję