Diagnoza psychologiczna online

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Czym jest diagnoza psychologiczna online

 

Diagnoza psychologiczna - definicja tego pojęcia pochodzi z języka greckiego i oznacza “rozpoznanie”. Zatem zdiagnozować to nic innego jak rozpoznawać czy badać interesujące nas zagadnienie oraz problemy. W języku polskim samo słowo diagnoza rozumiane może być na trzy różne sposoby. Diagnoza bowiem może być zarówno samym procesem diagnozowania jakiegoś problemu czyli jest to; końcowy efekt tego procesu, który daje nam konkretną odpowiedź oraz cała wiedza na temat diagnozowania rozumiana jako dziedzina nauki i praktyki. 

 

Diagnoza psychologiczna w definicji psychologii określana jest jako proces mający na celu:

 

 • opisanie właściwości psychologicznych jednostki - zarówno tych adaptacyjnych jak i nieadaptacyjnych,

 • określenie funkcjonowania mechanizmów psychicznych u człowieka,

 • wyjaśnienie problemów w funkcjonowaniu konkretnej jednostki,

 • prognozowaniu skutków zachowań u danej jednostki,

 • podawaniu propozycji modyfikowania dysfunkcyjnych mechanizmów czy zachowań u człowieka.

 

Diagnoza psychologiczna jest jedną z ważniejszych dziedzin psychologii - to właśnie dzięki posiadaniu rzetelnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu diagnozowania psycholodzy mogą możliwość rozpoznawać u ludzi różnego rodzaju dolegliwości, zaburzenia czy problemy dotyczące funkcjonowania psychicznego. Diagnozowanie jest nieodłączną i podstawową czynnością każdego psychologa, bez względu na kierunek jego praktyki. Jak podają badania ponad 90 % praktykujących psychologów codziennie w swojej pracy dokonuje diagnozy psychologicznej w różnej formie i różnym celu.

 

Diagnostyka psychologiczna diagnosty, która wykonywana jest w różnych celach praktycznych może różnić się między sobą, a zależy to przede wszystkim od tego co chcemy diagnozować, u kogo chcemy to diagnozować oraz w jaki sposób chcemy to zrobić. Dobór technik diagnostycznych do danego przypadku wymaga wiedzy i kompetencji, nie tylko z zakresu funkcjonowania psychicznego człowieka oraz znajomości zaburzeń czy dolegliwości psychicznych ale również z zakresu psychometrii (nauki o pomiarze psychologicznym).

 


Diagnozowanie więc wymaga odpowiednich umiejętności popartych doświadczeniem, ponieważ jest bardzo złożonym badaniem - angażuje zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. 

 

 

 

Warto o tym pamiętać zwłaszcza w przypadku gdy próbujemy diagnozować sami siebie lub kogoś nam bliskiego bazując jedynie na niepełnych informacjach i wycinku wiedzy najczęściej pozyskanej z mało rzetelnych stron internetowych. Co ważne nawet diagnoza postawiona przez psychologa nie jest uznawana za jedyną i słuszną “prawdę obiektywną” o osobie badanej. Jest to jedynie określenie danego stanu rzeczy, wskazanie modelu funkcjonowania u określonej osoby w danym obszarze, a więc dana diagnoza może być jedną z możliwych. 


 

Pełnowartościowa diagnoza psychologiczna online lub ta stawiana stacjonarnie może być dokonana jedynie przez dyplomowanego psychologa który ukończył 5 letnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Często zdarza się również, że diagnozą psychologiczną wielu zaburzeń psychicznych zajmują się psychologowie kliniczni, który oprócz studiów ukończyli również 4 letnią specjalizację z zakresu psychologii klinicznej i zdali egzamin państwowy.


 

Diagnostyka psychologiczna dokonywana jest przez psychologów pracujących w:
 

 • szkołach; przedszkolach

 • sądach, 

 • poradniach zdrowia, 

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 • ośrodkach penitencjarnych, 

 • wojsku, 

 • firmach, 

 • korporacjach, 

 • organizacjach pomocowych 

 • oraz innych instytucjach.

 

Celem diagnozy psychologicznej jest przede wszystkim określenie problemu. Dodatkowo postawienie diagnozy pozwala również na zdobycie wszystkich potrzebnych informacji, które umożliwiają szczegółowy opis danego przypadku, a więc opisuje wszystkie zjawiska, mechanizmy, przyczyny oraz ich wzajemne relacje i oddziaływanie między sobą. Kolejną cechą diagnozy psychologicznej jest wskazanie i określenie przeszłego oraz teraźniejszego sposobu funkcjonowania pacjenta. 

 

Bardzo ważne, a mimo to często się o tym zapomina to wskazanie, że diagnoza psychologiczna pozwala także na określenie celów leczenia, a także przygotowanie procesu terapeutycznego. Postawienie odpowiedniej diagnozy oraz propozycja konkretnych interwencji i działań jest często fundamentem efektywnego procesu leczenia.


 

Funkcje diagnozowania 

 

Diagnoza psychologiczna posiada swoje funkcje albo inaczej pozwala, a raczej powinna odpowiedzieć na 4 bardzo ważne pytania:
 

 • „jak jest?”,

 • „dlaczego właśnie tak jest?”,

 • „dlaczego będzie tak, a nie inaczej?”,

 • „co zrobić aby osiągnąć pożądany stan?”

 

Techniki i narzędzia stosowane w diagnozie psychologicznej
 

 

Wśród metod i konkretnych technik  stosowanych w procesie diagnozowania psychologowie mają do wyboru:
 

 • obserwacje,

 • wywiad/ rozmowę psychologiczną,

 • testy psychologiczne,

 • eksperymenty psychologiczne.

 

Rodzaje diagnozy psychologicznej 

 

Diagnoza psychologiczna definicja tego pojęcia w ujęciu psychologii pozwala wyróżnić dwa wymiary w jakich mogą występować rodzaje diagnozy psychologicznej. 

 

Pierwszy podział różnicuje diagnozę na ogólną i szczegółową. Ten podział w zależności od danego przypadku pozwala na określenie ogólnego stanu zdrowia psychicznego u osoby, ze wskazaniem wielu możliwych zaburzeń czy też dolegliwości. 

 

Natomiast diagnoza szczegółowa odnosi się najczęściej do danego obszaru przykładowo diagnozowania funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego czy behawioralnego. Przykładowa diagnoza psychologiczna może więc zatem pozwolić na określenie danego typu zaburzeń zarówno w sferze emocji, funkcjonowania poznawczego, osobowości, zachowania. Dodatkowo dzięki niej można określić typ temperamentu, poziom inteligencji czy konkretnych kompetencji psychospołecznych.

 

Kolejny podział pozwala na wyróżnienie 3 rodzajów diagnozy psychologicznej, które różnią się pod względem ich celu oraz użyteczności. Wymienić możemy takie rodzaje diagnozy psychologicznej jak :

 

 • diagnoza różnicowa - stosowania jest najczęściej przez psychologów klinicznych i polega na zidentyfikowaniu jakie objawy występują u danej osoby, a także porównanie ich z klasyfikacją problemów i zaburzeń psychicznych np. DSM-5 czy ICD-10(11),
   

 • diagnoza funkcjonalna - pozwala na określenie funkcjonowania osoby w danych aspektach i obszarach życia; często używana jest również przy określaniu funkcjonowania u dzieci w różnych sferach rozwoju, stosuje się ją w badaniu profilu psychoedukacyjnego,
   

 • diagnoza społeczna - pozwala na określenie funkcjonowania danej grupy czy społeczności oraz odpowiedzi na pytanie jak funkcjonuje konkretna społeczność oraz dlaczego właśnie tak, a nie inaczej


 

Diagnoza psychologiczna przykłady

 

 

W zależności od tego co chcemy diagnozować możemy wymienić kilka przykładów w zakresie obszarów diagnozowania.
Przykładowa diagnoza psychologiczna może zawierać:

 

 • diagnozę osobowości,

 • diagnozę zachowania,

 • diagnozę funkcji poznawczych,

 • diagnozę stanu emocjonalnego,

 • diagnozę inteligencji,

 • diagnozę rozwoju.


 

Końcowych etapem procesu diagnozowania jest formułowanie określonych wniosków oraz wystawienie opinii czy orzeczenia dotyczące stanu psychicznego danej osoby. 

 

Diagnoza psychologiczna online
 

 

W przypadku, gdy odbywana jest  konsultacja psychologiczna online możliwa jest również diagnoza psychologiczna online, która również może być przeprowadzona w rzetelny sposób, a kontakt za pomocą Internetu wcale nie będzie w niczym utrudniał.  Wiele osób podróżując obecnie po całym świecie coraz częściej korzysta z psychoterapii online diagnoza psychologiczna więc w takiej formie jest często prowadzonym procesem.

 

W przypadku wyboru opcji jaką jest konsultacja psychologiczna dorośli mogą spodziewać się również badania za pomocą wypełnienia określonych kwestionariuszy. Diagnoza psychologiczna - testy psychologiczne wykonywane w formie online również mogą dostarczyć odpowiedniej wiedzy na temat pacjenta i zastosować odpowiednie działania jako kompleksowa terapia online.

 

Właściwie dobrani specjaliści prowadzą diagnozę online w oparciu o odpowiednie standardy,  dlatego też nie ma czego się obawiać w zakresie ich wiedzy i kompetencji. Pełnowartościowa diagnoza psychologiczna online powinna przede wszystkim opierać się na odpowiednich kryteriach stosowanych w psychologii takich jak DSM-5 czy ICD-10(11). 

 

 

Diagnoza psychologiczna dorosłych

 

Diagnoza psychologiczna dorośli - w przypadku osób dorosłych możliwy jest większy wachlarz możliwości, jak chociażby wykorzystane w badaniu testy psychologiczne. Wiele z dostępnych testów jest często skierowanych do osób, które ukończyły 18 rok życia.

 

Podobnie diagnostyka psychologiczna w obszarze zaburzeń osobowości zakłada diagnozowanie zaburzeń osobowości dopiero u osób dorosłych, czyli po ukończeniu 18 roku życia. Podobnie wywiad psychologiczny w przypadku osób dorosłych może przynieść więcej przydatnych informacji niż gdyby dotyczył on dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Konsultacja psychologiczna dorośli - w przypadku osób dorosłych, po kilku spotkaniach online diagnoza psychologiczna może być możliwa do określenia, to z kolei pozwala na zastosowanie interwencji jaką jest kompleksowa terapia online.  


 

Diagnoza psychologiczna dzieci
 

 

Diagnoza psychologiczna przeprowadzana wśród dzieci najczęściej ma na celu diagnozowanie poziomu rozwoju w danych aspektach czy obszarach funkcjonowania; diagnozowanie zaburzeń zachowania czy zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży jak np.: zaburzenia więzi, zaburzenia rozwoju, zaburzenia opozycyjno-buntownicze czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. 

 

Diagnoza psychologiczna dziecka online jak i stacjonarnie najczęściej prowadzona jest w oparciu o obserwację zachowania, reakcji czy emocjonalności u dziecka. Wśród dzieci zamiast testów psychologicznych diagnoza psychologiczna diagnosty prowadzona jest za pomocą różnych zadań do wykonania, dobranych odpowiednio do danego etapu rozwoju dziecka czy zabaw.

 

Diagnoza psychologiczna dziecka online jest również procesem możliwym do rzetelnego przeprowadzenia. Specjaliści prowadzą diagnozę online przede wszystkim na podstawie swojego doświadczenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, a także zgodnie ze standardami obowiązującymi w psychologii.   


 

Literatura

Strelau, J., Doliński, D., Psychologia akademicka. Podręcznik akademicki, tom2. , Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2020


Diagnoza psychologiczna online - psycholog

Zuzanna Bończyk
EN EN
Zuzanna Bończyk PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy
+ więcej
Lucyna Gąsecka
Lucyna Gąsecka PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta rodzin
Ataki Paniki Depresja Depresja poporodowa Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Trauma Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Joanna Kuklińska
EN EN
Joanna Kuklińska PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Współuzależnienie Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej
Anna Sroga
EN EN
Anna Sroga PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
Psychoterapeuta dorosłych
Depresja Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Odżywiania zaburzenia Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Trauma Ataki Paniki Bezsenność Emocje, gniew Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Przemoc Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej

Diagnoza psychologiczna, diagnoza psychologiczna dziecka - podsumowanie

Jak wygląda diagnoza psychologiczna dziecka?

Diagnoza psychologiczna w przypadku dziecka powinna opierać się na informacjach uzyskanych z kilku różnych źródeł przykładowo od dziecka, rodziców czy opiekunów oraz od przedszkola/szkoły.

Diagnoza psychologiczna dziecka najczęściej opiera się na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z dzieckiem, ale również zawiera badanie psychologiczne służące postawieniu diagnozy i określeniu stanu psychicznego dziecka. Badanie takie może być przeprowadzanie w formie zabawy, zadań kreatywnych, testów czy gier.

Co w diagnozie psychologicznej dziecka może być pomocne i mieć znaczenie?

Często oprócz informacji uzyskanych od dziecka czy obserwacji jego zachowania psycholog dziecięcy wnikliwie rozmawia z rodzicami, aby uzyskać szeroką perspektywę tego w jaki sposób funkcjonuje dziecko oraz poznać jego codzienne środowisko.

Wywiad przeprowadzony z wychowawcą z przedszkola czy szkoły pomaga w dopełnieniu całej diagnozy, dzięki zaprezentowaniu jak dziecko zachowuje się w relacjach z rówieśnikami czy jak radzi sobie na lekcjach.

Jaki jest cel diagnozy psychologicznej dziecka?

Diagnoza psychologiczna dziecka ma na celu określenie aktualnego stanu psychicznego dziecka, ustalenie czy rozwija się ono prawidłowo zarówno emocjonalnie, intelektualnie czy też społecznie oraz pozwala zweryfikować jakie mogą być przyczyny ewentualnych problemów u dziecka.

Jakie są metody stosowane w diagnozie psychologicznej ?

W diagnozie psychologicznej uwzględnić możemy kilka metod pozwalających na diagnozowanie problemu.

W procesie diagnozy psycholog może korzystać z wywiadu, który opiera się na rozmowie z pacjentem/klientem oraz zadawaniu mu szczegółowych pytań; z testów i kwestionariuszy psychologicznych, które przeznaczone są do badania konkretnych cech, zaburzeń czy stanów.

W diagnozie psychologicznej stosowana jest również obserwacja pacjenta i jego zachowania czy też różne eksperymenty psychologiczne.

Jakimi metodami warto uzupełnić diagnozę psychologiczną?

Często, aby postawić wnikliwą i rzetelną diagnozę psycholog korzysta z kilku metod, które dają psychologowi szersza perspektywę, np. oprócz wywiadu i obserwacji, które sugerują pewne zaburzenia można również skorzystać z określonego kwestionariusza, który pozwoli kompletnie potwierdzić stawiane hipotezy diagnostyczne.

W przypadku diagnozy psychologicznej małych dzieci często jako narzędzie diagnostyczne wykorzystuje się zabawę, gry, zadania angażujące kreatywność czy różnego rodzaju testy dostosowane do określonego wieku dziecka.

Czy psycholog online może zdiagnozować depresję?

Psycholog online może zdiagnozować depresję, jednak wymaga to wnikliwego i szczegółowego wywiadu z pacjentem, dosyć długiej obserwacji danej osoby, jej zachowania i stanów, co wiąże się z przynajmniej kilkoma spotkaniami.

Dodatkowo, by postawić diagnozę psycholog online może posłużyć się również testami psychologicznymi takimi jak Inwentarz Becka czy Kwestionariusz Pomiaru Depresji - KDP.

Należy jednak pamiętać, że depresja jest ciężką chorobą, która wymaga wielu szczegółowych informacji o stanie psychicznych jak również fizycznym pacjenta, a niekiedy postawienie diagnozy wymaga czasu.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane