Syndrom DDA

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w terapii syndromu DDA.

Zadzwoń lub napisz

Czym jest syndrom DDA?

 


Syndrom DDA- czyli syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików to  zespół psychologicznych i emocjonalnych trudności oraz cech, często występujących u dorosłych osób, które dorastały w rodzinie dysfunkcyjnej, a dokładnie w rodzinach dotkniętych alkoholizmem lub innymi problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu.
 

 

Te trudności mogą obejmować problemy w budowaniu zdrowych relacji, niskie poczucie własnej wartości, lęki, depresję, wzorce toksycznych zachowań lub uzależnień, oraz trudności w wyrażaniu uczuć i emocji.


 

Warto podkreślić, że syndrom DDA to termin używany jako narzędzie pomocne w zrozumieniu wpływu traumatycznych doświadczeń związanych z alkoholizmem w rodzinie na życie dorosłych. Osoby, które doświadczyły DDA, a więc dorosłe dzieci alkoholików często korzystają z terapii i wsparcia psychologicznego, aby radzić sobie z wyzwaniami i rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie z trudnościami w życiu. Jak wygląda terapia DDa dla osób dotkniętych tym syndromem ?


Znacznie więcej o terapii DDA opiszemy w poniższej części artykułu, a także przybliżymy zagadnienie przyczyn, objawów i konsekwencji syndromu DDA. Ponieważ alkoholizm i jego wpływ na rodziny są powszechne, syndrom DDA jest zjawiskiem, które dotyczy wielu osób. Jednak szczegółowe statystyki dotyczące Syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików są trudne do oszacowania, ponieważ nie zawsze jest właściwie postawiona diagnoza. Ponadto osoby doświadczające syndromu DDA mogą uniknąć spotkania ze specjalistą, a także wypierają ze świadomości doświadczane objawy w wyniku współuzależnienia. 

 

Ciekawostką na temat Syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika (ACOA) jest to, że opisywane pojęcie pojawiło się stosunkowo niedawno, a zostało po raz pierwszy szeroko rozpowszechnione w latach 80. XX wieku. Chociaż problem alkoholizmu istnieje od dawna, to zrozumienie wpływu dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym na psychikę i zachowanie dorosłych dzieci alkoholików stało się bardziej rozpoznawalne w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci.

 

Inicjatorem wielu badań i publikacji na ten temat była Janet Geringer Woititz, która sama była dzieckiem alkoholika. Jej książka "Dorosłe Dzieci Alkoholików," opublikowana w 1983 roku, odegrała kluczową rolę w uświadamianiu problemu i dostarczyła narzędzi do zrozumienia i radzenia sobie z tym syndromem. Dzięki jej pracy, a także wkładu innych badaczy i terapeutów, dzisiaj istnieje większa świadomość Syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika. Ponadto zwraca się uwagę na dostęp do odpowiedniego wsparcia dla osób dotkniętych tym doświadczeniem. 

Jakie są przyczyny występowania syndromu DDA?

 


Główną przyczyną rozwoju DDA u dzieci jest alkoholizm rodziców. Jaki wpływ na rozwój dzieci ma zachowanie uzależnionych od alkoholu rodziców ?

 

Syndrom DDA przyczyny:

 

 • ekspozycja na toksyczne zachowania rodziców: dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików często są świadkami toksycznych i niestabilnych zachowań osoby uzależnionej lub obojga rodziców, takich jak awantury, agresja lub zaniedbanie. Te doświadczenia mogą prowadzić do traumatycznych wspomnień i wpływać na długoterminowe zdrowie psychiczne dzieci,
   

 • brak wsparcia i opieki: rodzice cierpiący na alkoholizm mogą być emocjonalnie niedostępni i niezdolni do zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki, wsparcia emocjonalnego i bezpieczeństwa. To może wpłynąć na poczucie odrzucenia i bezradności u dzieci,
   

 • wzorce zachowań rodziców: dzieci często uczą się od osób uzależnionych, a więc od rodziców, jak radzić sobie z trudnościami i stresem w życiu. Jeśli rodzice wykazują autodestrukcyjne wzorce zachowań związane z alkoholizmem, dzieci mogą podążać tym samym szlakiem w dorosłym życiu,

 

 • brak zrozumienia i wsparcia społecznego: dzieci  z rodzin alkoholowych często ukrywają swoje doświadczenia z powodu wstydu lub lęku przed osądem społecznym. Brak wsparcia ze strony społeczeństwa lub otoczenia może przyczyniać się do utrwalenia traumy, a więc to również są syndromu DDA przyczyny,

 

 • genetyczne skłonności: badania sugerują, że istnieje pewne dziedziczenie skłonności do uzależnień. Dzieci z rodzicami alkoholikami mogą mieć podwyższone ryzyko uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.


 

Warto podkreślić, że syndrom DDA jest skomplikowanym zjawiskiem, a przyczyny są wielowymiarowe. 


 

Wpływ alkoholizmu na dziecko i jego dorosłe życie


 

Alkoholizm rodziców może mieć znaczący i trwały wpływ na dziecko, zarówno w okresie dorastania, jak i w dorosłym życiu, dlatego często będzie potrzebna w przypadku DDA terapia. Z jakimi trudnościami muszą mierzyć się dorosłe dzieci alkoholików? Oto niektóre z potencjalnych skutków alkoholizmu rodziców, które znacznie wpływają na dziecko i jego dorosłe życie:

 

1. Trauma i trudności emocjonalne:

 

Dzieci w rodzinach  z problemem uzależnienia od alkoholu często doświadczają traumatycznych zdarzeń, takich jak awantury, przemoc domowa, zaniedbanie i brak stabilności w swoim otoczeniu. Dlatego właśnie dorosłe dziecko alkoholika może mieć trudności emocjonalne, takie jak lęki, depresja, niskie poczucie własnej wartości i poczucie odrzucenia. Kluczowa jest w tym przypadku psychoterapia traumy. 

 

2. Problemy związane z uzależnieniem:

 

DDA Dorosłe dzieci alkoholików mogą mieć zwiększone ryzyko rozwoju problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Mogą podążać wzorcem zachowań swoich rodziców i wykorzystywać alkohol jako sposób radzenia sobie z trudnościami.

 

3. Trudności w relacjach interpersonalnych:

 

Dzieci wychowane w rodzinach alkoholików mogą mieć trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Dorosłe dziecko alkoholika może mieć trudności w wyrażaniu uczuć, zaufaniu innym lub unikaniu konfliktów.

 

4. Wzorce toksycznych zachowań:

 

Wzorce zachowań alkoholików mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, co może prowadzić do powtarzania toksycznych wzorców w dorosłym życiu.

 

5. Trudności w samopoczuciu i samoakceptacji:

 

Dorosłe dzieci alkoholików często mają trudności z rozwojem pozytywnego poczucia własnej wartości i akceptacji siebie. Mogą odczuwać wewnętrzny konflikt i lęk, który utrudnia pełną samoakceptację.

 

6. Skutki zdrowotne:

 

Stres i traumatyczne doświadczenia związane z alkoholizmem rodziców mogą wpłynąć na zdrowie psychiczne i fizyczne dorosłych dzieci alkoholików. Mogą mieć zwiększone ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, depresja i zaburzenia lękowe.


 

Dziecko w rodzinie alkoholika i jego rola - bohater i ofiara

 

 

Dziecko w rodzinie alkoholika często musi radzić sobie z trudną sytuacją i pełnić różne role, w tym rolę bohatera i ofiary. Te role są często adaptacyjnymi mechanizmami obronnymi, których celem jest przetrwanie w chaotycznym i trudnym środowisku domowym.

 

 

Oto bardziej szczegółowy opis wymienionych ról w rodzinie alkoholowej:

 

1. Rola bohatera charakteryzuje się tym, że:

 

 • dziecko pełniące rolę bohatera stara się utrzymywać pozory normalności i doskonałości w rodzinie dotkniętej alkoholizmem,

 • często są to dzieci, które starają się być odpowiedzialne, osiągać dobre wyniki w szkole, pomagać w domu i dbać o rodzeństwo,

 • ta rola jest często próbą zminimalizowania skutków alkoholizmu i utrzymania równowagi w rodzinie.

 

2. Rola ofiary charakteryzuje się tym, że:

 

 • dziecko w roli ofiary cierpi na skutek chaosu i niestabilności wywołanej alkoholizmem rodziców czy rodzica,

 • może doświadczać emocjonalnego zaniedbania, przemocy domowej lub innych traumatycznych doświadczeń,

 • często dzieci te czują się bezradne i odrzucone, a ich potrzeby emocjonalne są zaniedbywane.

 

 

Wskazane powyżej role nie są stałe i jednoznaczne. Dzieci w rodzinach alkoholowych mogą przyjmować różne role w różnych okresach życia, w zależności od zmian w sytuacji rodziny i własnego rozwoju. Te role mogą mieć zarówno korzyści, jak i negatywne konsekwencje.

 

Dzieci, które pełnią rolę bohatera, mogą być narażone na przeciążenie i stres związany z próbą utrzymania pozorów. Dzieci w roli ofiary mogą potrzebować wsparcia i pomocy w radzeniu sobie z traumami i trudnościami emocjonalnymi.


 

Czy można pozbyć się problemu bez leczenia?

 

Pozbycie się Syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) jest procesem indywidualnym i zależy od stopnia wpływu doświadczeń dzieciństwa na psychikę i życie dorosłego dziecka alkoholika. Można podjąć próbę radzenia sobie z DDA bez leczenia, ale często najbardziej skutecznym sposobem jest DDA terapia i wsparcie psychologiczne.
 

 

By pomóc sobie w radzeniu sobie z syndromem DDA, najważniejszym, pierwszym krokiem jest zrozumienie, że masz do czynienia właśnie z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika. Samopoznanie pozwoli Ci zrozumieć, jakie doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na twoje życie dorosłe.

 

Z pewnością rozmawianie z innymi osobami, które przeżyły podobne sytuacje, może być bardzo pomocne. Grupy wsparcia i terapia grupowa mogą zapewnić przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i emocjami z innymi, którzy najlepiej rozumieją Twoje przykre doświadczenia.

 

Ważna jest praca nad akceptacją siebie, nad radzeniem sobie z lękiem. Taka strategia pomoże w poprawie samopoczucia emocjonalnego. Dodatkowo praca nad rozwojem zdrowszych nawyków i strategii radzenia sobie z trudnościami może pomóc w zminimalizowaniu negatywnego wpływu, jaki syndrom DDA wywiera na życie dorosłe.


 

Choć nie zawsze jest to konieczne, warto rozważyć terapię. Może ona znacząco przyspieszyć proces zdrowienia i pomóc w rozwoju zdrowszego i bardziej satysfakcjonującego życia w dorosłości.


 

Jakie są najczęstsze objawy syndromu DDA?

 

Syndrom DDA czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików może przejawiać się różnymi objawami, które wynikają z trudnych doświadczeń dzieciństwa w rodzinach dotkniętych alkoholizmem lub innymi problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu.

 

Syndrom DDA objawy może mieć następujące:

 

 • brak radości z życia,

 • syndrom DDA to bardzo często niskie poczucie własnej wartości,

 • problemy z uzależnieniem; dorosłe dzieci alkoholików mogą mieć zwiększone ryzyko problemów związanych z uzależnieniem, w tym uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. 

 • syndrom DDA to również wrogość, nieufność wobec innych,

 • dorosłe dziecko alkoholika może przejawiać nadmierny perfekcjonizm w każdej sferze życia,

 • trudności z wyrażaniem uczuć: dorosłe dzieci alkoholików mogą unikać konfliktów lub próbować ukrywać swoje emocje,

 • chęć kontrolowania wszystkich i wszystkiego, lub odwrotnie; brak kontroli i chaos w swoim życiu,

 • syndrom DDA to też krytycyzm wobec siebie, nieustanne poczucie winy,

 • nadwrażliwość lub obojętność zarówno wobec siebie jak i innych,

 • DDA objawy to również wchodzenie w toksyczne, destrukcyjne związki,

 • nadmierna samodzielność: dorosłe dzieci alkoholików mogą pełnić rolę "bohatera" w rodzinie, starając się być odpowiedzialne i doskonałe. To często spotykane objawy syndromu DDA,

 • dorosłe dziecko alkoholika może wchodzić w rolę ofiary, celowo stwarzać sytuacje mające pokazać go w świetle ofiary,

 • bardzo często syndrom DDA daje też takie objawy jak lęk przed odrzuceniem, niskie poczucie bezpieczeństwa,

 • zaniedbanie własnych potrzeb, uczucie wstydu w stosunku do własnych potrzeb: osoby z DDA często kładą nacisk na potrzeby innych, zaniedbując własne potrzeby i pragnienia. 

Fizyczne i psychiczne objawy DDA?

 

Objawy psychiczne DDA to przede wszystkim:

 

 • niskie poczucie własnej wartości: osoby dotknięte syndromem DDA często cierpią na niskie poczucie własnej wartości i samokrytycyzm. Często mają trudności z akceptacją siebie,
   

 • lęki: syndrom DDA może prowadzić do rozwoju zaburzeń lękowych, takich jak lęk społeczny, lęk paniczny lub fobie,
   

 • depresja: wzrasta ryzyko wystąpienia depresji u osób z DDA. Może to objawiać się uczuciem smutku, beznadziejności i braku energii,
   

 • problemy z samoregulacją emocji: osoby z DDA mogą mieć trudności w radzeniu sobie z emocjami, co może prowadzić do wybuchów gniewu, nadmiernego stresu i impulsywnego zachowania,

 • skrajności emocjonalne,
   

 • trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji: syndrom DDA może prowadzić do problemów z zaufaniem innym i trudnościami w nawiązywaniu, utrzymywaniu bliskich relacji, związków czy przyjaźni,
   

 • chroniczny stres i przemęczenie.

 

Objawy fizyczne DDA to przede wszystkim:

 

 • problemy ze snem: osoby z DDA mogą doświadczać trudności ze snem, w tym bezsenności, koszmarów sennych i nieregularnego rytmu snu,
   

 • problemy zdrowotne: długotrwały stres związany z DDA może wpłynąć na ogólne zdrowie fizyczne i zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób serca, nadciśnienia tętniczego i innych problemów zdrowotnych,
   

 • problemy z jedzeniem: niektóre osoby z DDA mogą mieć zaburzenia odżywiania, takie jak bulimia czy anoreksja, jako formę radzenia sobie z emocjami,
   

 • przemęczenie: DDA może prowadzić do chronicznego przemęczenia i braku energii,
   

 • objawy psychosomatyczne: syndrom DDA może dawać również objawy fizyczne takie jak bóle głowy, bóle brzucha i inne, które wynikają z napięć emocjonalnych.

 

 

Agresja a syndrom DDA

 

Syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) może być związany z różnymi objawami i reakcjami emocjonalnymi u osób, które doświadczyły trudnych doświadczeń dzieciństwa w rodzinach dotkniętych alkoholizmem. Agresja może być jednym z tych objawów, choć nie jest to konieczna konsekwencja DDA obserwowana u każdej osoby. 

 

Jak agresja może być powiązana z DDA?:

 

 • agresja jako mechanizm obronny: niektóre osoby z DDA mogą wykorzystywać agresję jako mechanizm obronny w sytuacjach stresujących lub konfliktowych. To może wynikać z doświadczeń przemocowych lub toksycznych wzorców zachowań, które obserwowali w swoich rodzinach w dzieciństwie,
   

 • agresja jako sposób radzenia sobie: osoby z DDA mogą używać agresji jako sposób radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Agresja może pomóc w maskowaniu innych emocji, takich jak smutek czy lęk,

 

 • agresja w relacjach interpersonalnych: DDA może prowadzić do trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Osoby z DDA mogą wykazywać agresywne zachowania w relacjach, co utrudnia utrzymanie zdrowych i trwałych związków.


 

Diagnoza problemu - jak rozpoznać syndrom DDA?

 

Jak wygląda możliwość wykonania diagnozy na DDA? Rozpoznanie Syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) jest procesem, który może być przeprowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę ds. zdrowia psychicznego, takiego jak psychoterapeuta lub psycholog. W tym miejscu może pojawić się pytanie czy istnieje również na DDA test? Odpowiedź sugeruje, że nie ma jednego konkretnego testu lub kryteriów diagnostycznych, które jednoznacznie określają DDA, ale istnieją pewne wskaźniki i podejścia, które mogą pomóc w rozpoznaniu tego syndromu.

 

Jeśli uważasz, że masz objawy DDA lub podejrzewasz, że to może być problem, pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą. Psychoterapeuta lub psycholog może przeprowadzić ocenę i diagnozę na podstawie Twoich doświadczeń i objawów.

 

 

DDA diagnoza wskazuje jakie kroki są podejmowane podczas rozpoznawania syndromu DDA? Podczas konsultacji z psychologiem będziesz musiał/musiała opowiedzieć o swoich doświadczeniach dzieciństwa, w tym wskazać, jak alkoholizm rodziców wpłynął na Twoje życie i zdrowie psychiczne. Ważne jest, aby uczciwie dzielić się swoimi doświadczeniami i uczuciami z psychoterapeutą prowadzącym.

 

Psycholog oceni Twoje objawy i reakcje emocjonalne, takie jak niskie poczucie własnej wartości, lęki, poziom depresji, trudności w relacjach czy występowanie problemów z regulacją emocji. To pomoże określić, czy Twoje objawy są związane z DDA.

 

Specjalista będzie brał pod uwagę kontekst Twojego życia, w tym obecne wyzwania i stresory, które mogą wpłynąć na Twoje zdrowie psychiczne. Dodatkowo trzeba również wykluczyć inne możliwe przyczyny objawów, aby upewnić się, że DDA jest właściwym wyjaśnieniem Twoich doświadczeń.


 

Metody leczenia DDA

 

Zastanawiasz się jak wygląda w przypadku DDA leczenie? Leczenie Syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) obejmuje różne metody terapeutyczne i wsparcie psychologiczne, pomagające osobom, które doświadczyły trudnych doświadczeń dzieciństwa związanego z alkoholizmem w rodzinie.  

 

Nie ma jednego standardowego podejścia do leczenia DDA, ponieważ każda osoba ma indywidualne doświadczenia i potrzeby. Terapia i wsparcie psychologiczne są zazwyczaj dostosowane do konkretnej sytuacji i objawów danej osoby.

 

 

DDA leczenie - co może być wykorzystywane jako terapia DDA?:

 

 • terapie psychologiczne: terapia indywidualna lub terapia grupowa prowadzona przez wykwalifikowanego psychoterapeutę może pomóc w zrozumieniu wpływu DDA na życie dorosłe i rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z emocjami,
   

 • terapia poznawczo-behawioralna (CBT): CBT jest podejściem terapeutycznym, które pomaga zmieniać destrukcyjne wzorce myślenia i zachowania. To może być skuteczne w leczeniu objawów DDA,
   

 • terapia poznawczo-behawioralna dialektyczna (DBT): DBT koncentruje się na radzeniu sobie z emocjami i regulacji emocji. Może być to szczególnie pomocne w przypadku trudności emocjonalnych związanych z DDA,
   

 • terapia rodzinna: może ona pomóc rodzinie zrozumieć wpływ alkoholizmu na wszystkich członków rodziny, poprawić komunikację i relacje w rodzinie,
   

 • terapia pochodzenia traumy: dorosłe dzieci alkoholików mogły doświadczyć traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie. Terapia traumy może pomóc w przetwarzaniu tych doświadczeń i ich wpływu na życie dorosłe,
   

 • grupy wsparcia: udział w grupach wsparcia, które skupiają się na DDA, pozwala na dzielenie się doświadczeniami z osobami o podobnych przeżyciach i zapewnia wsparcie społeczne,
   

 • leczenie farmakologiczne: w niektórych przypadkach leczenie farmakologiczne, takie jak leki przeciwlękowe lub przeciwdepresyjne, może być stosowane w celu łagodzenia objawów związanych z DDA,
   

 • edukacja: zrozumienie DDA i jego wpływu na życie dorosłe jest często ważnym elementem leczenia. Edukacja na temat DDA może pomóc w samopoznaniu i zrozumieniu własnych doświadczeń,
   

 • samopomoc: czyli praca nad własnym zdrowiem psychicznym i rozwojem, może być kluczowym elementem leczenia DDA. To może obejmować czytanie książek, uczestnictwo w warsztatach i działania mające na celu zwiększenie samoświadomości. 

Czy psychoterapia jest skuteczna w leczeniu syndromu DDA?

 

Psychoterapia jest bardzo skuteczną metodą leczenia Syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). Terapia może pomóc osobom z DDA zrozumieć wpływ trudnych doświadczeń dzieciństwa na ich życie dorosłe i rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie z emocjami oraz zachowaniami. Terapeuci oferują wsparcie emocjonalne i bezpieczne miejsce do dzielenia się trudnymi emocjami i przeżyciami z przeszłości.

Terapia, konsultacje psychologiczne online pomagają też osobom z DDA zrozumieć, jakie konkretnie doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na ich życie dorosłe. Pracuje się podczas terapii z pacjentami nad rozwijaniem zdrowszych strategii radzenia sobie z emocjami i trudnościami życiowymi. Proces terapeutyczny DDA może obejmować naukę zdrowego zarządzania stresem, konfliktami i regulacją emocji.

 

Terapeuci mogą pomóc osobom z DDA w budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych. To jest istotne, ponieważ trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych związków są częstym problemem u osób z DDA.


 

Terapia pomoże w redukcji objawów związanych z DDA, takich jak lęki, depresja, niskie poczucie własnej wartości i agresja. Co więcej, dostarcza ona edukacji na temat DDA, co pomaga zrozumieć, co dokładnie jest przyczyną trudności i jakie kroki można podjąć w kierunku uzdrowienia.

 

To wszystko sprawia, że psychoterapia jest bardzo mocno zalecana w przypadku syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika.
 

 

terapia DDA


 

 

 

 

 

 

 

Literatura

 

"Dorosłe Dzieci Alkoholików w Rodzinie i w Związkach" autorstwa Sharon Wegscheider-Cruse 

"Praca z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików: Przewodnik dla Terapeutów, Nauczycieli i Doradców" autorstwa Stephanie Brown


Wybierz terapeutę ds.uzależnień i umów wizytę

Anna Siwik
Anna Siwik CERTYFIKOWANY TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta uzależnień
Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Przemoc Relacje z ludźmi Stres Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo Depresja Emocje, gniew Kryzys
+ więcej

Syndrom DDA - Współuzależnienie - podsumowanie

Jak pomóc osobie z DDA?

Osoby z DDA często są bardzo wrażliwe na krytykę oraz odrzucenie dlatego też należy postępować z nimi ostrożnie, aby nie wzmacniać w nich poczucia krzywdy.  Osobie DDA potrzeba okazać dużo ciepła i zrozumienia, a także pozwolić na bycie w stałej i bezpiecznej relacji.

Bardzo ważne to dać wyraz zrozumienia dla zachowań i reakcji osoby z DDA oraz poczucie, że pomimo tego może ona na nas liczyć. Ważne jest również wsparcie w całym procesie terapii. Przede wszystkim należy unikać zbytniego dystansowania się, które może być rozumiane przez osobę z DDA jako odrzucenie, a także należy powstrzymywać się od oskarżania czy dawania uwag.

Jak funkcjonuje osoba z DDA?

Osoba z DDA wykazuje najczęściej zaburzenia więzi i pozabezpieczny styl przywiązania, co może stanowić problem z wchodzeniem w relacje i w osiąganiu satysfakcji w związkach miłosnych.

Osoba dotknięta syndromem DDA najczęściej odczuwa silny lęk przed odrzuceniem, ma problem z określaniem i wyrażaniem  swoich potrzeb.

Osoby z DDA wiele rzeczy odbierają zbyt dosłownie i wszystko traktują na poważnie, brak im elastyczności i swobody w zachowaniu. Mogą ujawniać objawy depresyjne i lękowe, a także nierzadko różnego rodzaju zaburzenia osobowości takie jak chociażby osobowość borderline.

Jakie problemy w funkcjonowaniu mają osoby z DDA?

Osoby z syndromem DDA przede wszystkim miewają problemy w bliskich relacjach, a także ogólnie w kontaktach społecznych i kontaktach interpersonalnych. Mają trudności z zaufaniem, poczuciem się bezpiecznie w relacji, a często też nie potrafią wyrażać własnego zdania i komunikować swoich potrzeb.


Dodatkowo osoby z DDA mają też często problemy z własną samooceną, zdrowym poczuciem własnej wartości i samoakceptacji, co może powodować wiele cierpienia psychicznego. Z tego też powodu często wchodzą w toksyczne czy przemocowe związki.

Syndrom DDA test czy jest dostępny?

Aby stwierdzić czy syndrom DDA możesz wykonać bezpłatny test na DDA. Test na syndrom DDA składa się z kilku twierdzeń pozwalających określić występowanie problemów w obszarach takich jak: myślenie, reagowanie, poszukiwanie aprobaty, lęk czy trudności interpersonalne.

Sam test na DDA jednak nie zastąpi diagnozy. Jeśli chcesz potwierdzić, że syndrom DDA występuje u Ciebie warto skonsultować się ze specjalistą - psychologiem czy psychoterapeutą.

Jak pozbyć się syndromu DDA?

Syndrom DDA związany jest często z trudnymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa, a nierzadko również wiąże się z wczesnodziecięcą trauma relacyjną. Uporanie się z problemami, jakie przejawia osoba z DDA często wymaga czasu i wsparcia specjalisty.


Aby pozbyć się objawów DDA najlepszym rozwiązaniem będzie podjęcie psychoterapii, która pozwoli przepracować trudne dzieciństwo oraz pomoże w obecnych uporczywych trudnościach. Dzięki psychoterapii osoby z syndromem DDA powoli oswajają swój lęk, uczą się zdrowych sposobów funkcjonowania w relacjach oraz mogą pracować nad zaburzoną samooceną i poczuciem własnej wartości.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję