Uzależnienie od pornografii

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w terapii uzależnień od pornografii.

Zadzwoń lub napisz


Definicja i charakterystyka uzależnienia od pornografii

 

Uzależnienie od pornografii to rodzaj zachowania uzależniającego, które polega na chronicznym i niekontrolowanym korzystaniu z materiałów pornograficznych, które prowadzą do różnego rodzaju negatywnych skutków dla jednostki i jej otoczenia. 

 

Jakie są przyczyny sięgania po pornografię

 

Przyczyn oglądania pornografii może być wiele i mogę się one wzajemnie przenikać.   Przyczyny sięgania po treści pornograficzne to między innymi:
 

 • ciekawość i eksploracja,
 • stres i ucieczka od rzeczywistości,
 • brak satysfakcji w życiu seksualnym,
 • brak intymności lub trudności w relacjach,
 • niedojrzałe postrzeganie seksualności,
 • przyzwyczajenie i nawyk,
 • dostępność i łatwość uzyskania,
 • presja społeczna i kulturowa,
 • rozładowanie napięcia.
Konsekwencje oglądania pornografii
 

 

Oglądanie pornografii może mieć różnorodne konsekwencje, zarówno w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej, społecznej oraz psychicznej. Niestety, pornografia uzależnia podobnie jak substancje psychoaktywne. Przyjrzyjmy się jakie może być szkodliwe działanie pornografii.

 Potencjalne konsekwencje sięganie po treści erotyczne:

 

 

 • zmiany w percepcji seksualności, tworzenia nieprawdziwych oczekiwań dotyczących życia seksualnego oraz wyglądu ciała,
 • trudności w relacjach interpersonalnych, zwłaszcza w sferze intymności i zaufania,
 • oglądanie pornografii może mieć wpływ na obniżone poczucie własnej wartości,
 • problemy z funkcjonowaniem seksualnym, obniżone libido, trudności w osiąganiu orgazmu, czy zaburzenia erekcji to również potencjalne, szkodliwe działanie pornografii,
 • uzależnienie i kompulsywne zachowania, trudności w kontrolowaniu własnych zachowań i impulsywne sięganie po materiały pornograficzne,
 • oglądanie filmów pornograficznych może prowadzić do zmian w mózgu, podobnych do tych obserwowanych u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
 • wpływ na samopoczucie emocjonalne, poczucie winy, wstydu, czy depresji, szczególnie u osób, które uznają swoje korzystanie z pornografii za sprzeczne z ich własnymi wartościami i przekonaniami,
 • filmy pornograficzne mogą wpłynąć na rozwój patologicznych fantazji seksualnych.


   

Proces uzależnienia i eskalacja zachowań

 

 

Proces uzależnienia od pornografii lub jakiegokolwiek innego uzależnienia może przebiegać przez kilka etapów, a eskalacja zachowań jest jednym z kluczowych elementów tego procesu. 
 

 1. Ekspozycja: może to być przypadkowe znalezienie treści pornograficznych w Internecie, podczas przeglądania czasopism lub oglądania filmów.
   
 2. Zainteresowanie i eksperymentowanie: w tym etapie dana osoba może eksperymentować z oglądaniem różnych rodzajów pornografii, testując swoje reakcje emocjonalne i fizyczne.
   
 3. Regularne korzystanie: dana osoba może zacząć sięgać po pornografię jako formę ucieczki, rozrywki lub sposobu na radzenie sobie ze stresem lub nudą.
   
 4. Tolerancja: w miarę upływu czasu i regularnego korzystania, oglądanie filmów pornograficznych może powodować, że dana osoba może stawać się coraz bardziej odporna na treści pornograficzne i może potrzebować silniejszych bodźców, aby uzyskać ten sam efekt.
   
 5. Uzależnienie: odczuwanie silnego pragnienia, trudności w kontrolowaniu swojego zachowania i zaniedbywanie innych sfer życia, aby móc oglądać pornografię.
   
 6. Eskalacja zachowań: poszukiwanie coraz bardziej ekstremalnych, szokujących lub radykalnych treści pornograficznych w celu zaspokojenia swoich potrzeb i pragnień.
   
 7. Konsekwencje negatywne: problemy w relacjach interpersonalnych, trudności z funkcjonowaniem seksualnym, obniżone poczucie własnej wartości, problemy z samoregulacją emocjonalną, a nawet problemy zdrowotne.
   
 8. Poszukiwanie pomocy: w niektórych przypadkach osoba uzależniona od pornografii może uświadomić sobie problem i szukać pomocy w postaci terapii, wsparcia społecznego lub programów terapeutycznych mających na celu pokonanie uzależnienia i odzyskanie kontroli nad swoim życiem.


 

Eskalacja zachowań w kontekście uzależnienia od pornografii może być procesem stopniowym, ale dla niektórych osób może być również bardzo szybka i drastyczna, szczególnie jeśli istnieją inne czynniki ryzyka, takie jak nadużywanie substancji, zaburzenia psychiczne czy brak wsparcia. Niestety, pornografia uzależnia, i może to wpływać destrukcyjnie na daną osobę, dlatego tak ważne jest świadome korzystanie z tego typu treści.

 


 

Przekraczanie granic prawa związane z uzależnieniem

 

Przekraczanie granic prawa związane z uzależnieniem od pornografii może przybierać różne formy, z których niektóre mogą być nielegalne lub szkodliwe:
 

 • dostęp do nielegalnych treści pornograficznych: pozyskiwanie, przechowywanie lub udostępnianie nielegalnych treści pornograficznych, które łamią przepisy dotyczące obyczajności, ochrony nieletnich czy przemocy seksualnej,
   
 • udział w produkcji nielegalnej pornografii,
   
 • nadużywanie lub wykorzystywanie osób niepełnoletnich,
   
 • naruszanie prywatności; np. poprzez nielegalne nagrywanie lub udostępnianie materiałów wideo czy też zdjęć, które zostały uzyskane bez zgody uczestników,
   
 • niewłaściwe zachowania wobec innych osób: np. molestowanie seksualne, nękanie lub inne formy przemocy,
   
 • niedopełnianie obowiązków zawodowych czy wobec rodziny.
   

 

Trudności w rozpoznawaniu problemu przez osoby uzależnione
 

 

Osoby uzależnione od pornografii mogą mieć trudności w rozpoznaniu swojego problemu z uwagi na brak świadomości, bagatelizowanie, negację objawów uzależnienia, wzrost tolerancji, brak edukacji na temat uzależnienia od pornografii oraz izolację społeczną. Te czynniki utrudniają osiągnięcie samoświadomości i przyznanie się do problemu, co jest kluczowe dla podjęcia kroków w celu uzyskania pomocy i leczenia. 

Objawy uzależnienia od pornografii


 

Objawy uzależnienia od pornografii mogą różnić się w zależności od człowieka i stopnia zaawansowania uzależnienia.

 

Uzależnienie od pornografii objawy:
 

 • nadmierna konsumpcja materiałów pornograficznych, nawet gdy osoba ta ma inne obowiązki lub zajęcia,
 • brak kontroli swoich zachowań,
 • odczuwanie silnego pragnienia korzystania z pornografii,
 • tolerancja oraz poszukiwanie coraz bardziej ekstremalnych lub odrażających materiałów,
 • zaniedbywanie obowiązków i zainteresowań,
 • trudności w relacjach interpersonalnych z partnerem lub rodziną, 
 • stosowanie pornografii jako ucieczki przed problemami,
 • obniżone libido w rzeczywistych sytuacjach seksualnych.
 • filmy pornograficzne, kiedy stają się uzależnieniem mogą powodować problemy zdrowotne i psychiczne tj. zaburzenia snu, depresja, lęki oraz problemy z funkcjonowaniem seksualnym.


 

Metody leczenia uzależnienia od pornografii
 

 

Leczenie uzależnienia od pornografii obejmuje szerokie spektrum interwencji. Terapia osób uzależnionych od pornografii to np. terapia indywidualna i partnerska, wsparcie grupowe, terapia online, farmakoterapia, uczenie umiejętności radzenia sobie, monitorowanie dostępu do internetu oraz wsparcie rodzinne. Kluczowe jest dopasowanie metody leczenia do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej oraz świadomość problemu, która umożliwia skorzystanie z odpowiednich zasobów terapeutycznych oraz wsparcia społecznego.
Wpływ pornografii na młodzież i dorosłych

 

Pornografia może mieć różnorodne i złożone skutki, które to mogą mieć wpływ na rozwój, zachowania oraz postrzeganie seksualności przez młodych ludzi. Młodzież często korzysta z pornografii jako źródła informacji na temat seksualności. To, co widzą w pornografii, może kształtować ich wyobrażenia na temat seksu, relacji międzyludzkich i intymności.Dodatkowo, mogą oni naśladować zachowania widziane w pornografii, nawet jeśli są one nierealistyczne lub szkodliwe. Co istotne, nieprawdziwe i nierealistyczne obrazy ciała oraz zachowań prezentowane w pornografii mogą prowadzić do obniżenia samooceny młodzieży, szczególnie jeśli porównują się oni z aktorami pornograficznymi.

 

Warto wspomnieć, że nadmierne korzystanie z pornografii może być związane z problemami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja, lęki czy zaburzenia dysocjacyjne. Nadmierna konsumpcja pornografii może również wpływać na reakcje fizjologiczne młodzieży, takie jak zaburzenia erekcji u chłopców czy obniżone libido.Dlatego ważne jest, aby młodzież była edukowana na temat rzeczywistych aspektów seksualności, zdrowych relacji i szkodliwych skutków konsumpcji pornografii. Rodzice, nauczyciele i inne autorytety dorosłych powinni rozmawiać z młodzieżą na temat seksualności w sposób otwarty i konstruktywny, dostarczając im rzetelnych informacji oraz narzędzi do krytycznej oceny treści, z którymi mogą się spotkać w sieci i mediach.Terapia uzależnienia od pornografii - motywacja i proces leczenia

 

Motywacja oraz proces leczenia uzależnienia od pornografii są kluczowe dla skutecznego pokonania tego problemu. 

 

Motywacja do zmiany:

 

 • świadomość problemu: osoba uzależniona musi uświadomić sobie, że korzystanie z pornografii stało się jej problemem, który negatywnie wpływa na życie, 
 • chęć zmiany: istotne jest, aby osoba uzależniona wyraziła prawdziwą chęć zmiany swoich nawyków oraz była gotowa podjąć wysiłek w celu pokonania uzależnienia,
 • zrozumienie konsekwencji: ważne jest, aby osoba uzależniona zrozumiała konsekwencje uzależnienia od pornografii dla jej zdrowia, relacji i życia codziennego.Proces leczenia:

 

 • ewaluacja i diagnoza,
 • określenie celów terapeutycznych,
 • terapia indywidualna,
 • wsparcie grupowe, wsparcie społeczne


Motywacja do zmiany oraz zaangażowanie w proces terapeutyczny są kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych wyników w leczeniu uzależnienia od pornografii. Dlatego też wsparcie ze strony terapeuty, rodziny i bliskich oraz społeczności może być niezwykle pomocne dla osoby uzależnionej w pokonaniu tego problemu.ZAREZERWUJ WIZYTĘ
 

 

Literatura

Cicha, D. A. (2019). Psychoterapia osób uzależnionych od pornografii. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, (1 (32) Coaching-nieustanne dążenie do rozwoju), 34-37.
Janyga, K. (2019). Poziom samokontroli u osób uzależnieniem od pornografii internetowej.


Terapia uzależnień - specjaliści

Joanna Niemiec - Hoffman
Joanna Niemiec - Hoffman CERTYFIKOWANY TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ Psychoterapeuta uzależnień
Współuzależnienie Uzależnienia Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Związek, małżeństwo Ataki Paniki Strata, żałoba Przemoc Trauma Wychowawcze problemy
+ więcej

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane