Pracoholizm

Wyszukaj psychoterapeutę specjalizującego się leczeniem pracoholizmu.

Zadzwoń lub napisz

Czym jest pracoholizm - definicja

 

Można zastanawiać się “pracoholizm uzależnienie czy pasja?”. Jaka jest na pracoholizm definicja, jakie są objawy i skutki pracoholizmu, jakie ma pracoholizm leczenie, aż wreszcie jak nadmierne zaabsorbowanie pracą wpływa na relacje rodzinne czy partnerskie - na te wszystkie pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście. 

 

Pracoholizm definicja - termin pracoholizm został po raz pierwszy użyty w 1968 roku przez Wayne’a Oates’a i określał on ludzi, którzy traktują pracę jako największą życiową wartość i odczuwają wręcz przymus wykonywania pracy. Określenie to miało być w założeniu podobne do “alkoholizmu” po to, by ukazać jego negatywną cechę, a więc uzależnienie. W skrócie pracoholizm to uzależnienie od pracy. Pracoholicy cechują się niekontrolowanym, wewnętrznym przymusem wykonywania czynności zawodowych, myślenia o pracy i silnym dyskomfortem w sytuacjach, kiedy nie pracują. Poświęcają oni pracy coraz więcej czasu, zaniedbując przy tym obowiązki domowe, relacje rodzinne czy partnerskie, a nawet rezygnując ze swoich zainteresowań czy pasji. 

 

Pracoholizm, a rodzina? Jak każdy nałóg, tak i ten - kiedy narkotykiem jest praca, wpływa negatywnie na rodzinę. Pracoholik zaniedbuje rodzinę, poświęca jej mało czasu, lub w ogóle nie znajduje go dla niej. Sytuacja taka może niejednokrotnie prowadzić do wielu negatywnych następstw, w tym rozwodów. Często rodzina pyta wówczas “pracoholizm jak pomóc?” Z problemem pracoholizmy może borykać się około 6 % społeczeństwa na świecie, natomiast w Polsce problem uzależnienia od pracy może dotyczyć aż 20% osób dorosłych.

 

Nie znajdują oni czasu na hobby, wypoczynek i na sen, a największą satysfakcję w życiu dostarcza im właśnie praca. Kiedy nie mogą pracować, są nieszczęśliwi a czas wolny to dla nich udręka. Pracoholicy żyją w permanentnym stresie, są też często uzależnieni od pieniędzy, organizm pracoholika jest przemęczony i szuka  energii w energetykach lub dopalaczach.

Co więcej, badania jasno pokazują, że poświęcanie obowiązkom zawodowym ponad 11 godzin dziennie (przy założeniu, że dzień pracy wynosi 7-8 godzin), powoduje o 67% większe ryzyko chorób serca. Dodatkowo praca powyżej 52 godzin tygodniowo jest i tak dużo mniej efektywna. 

Pracoholik, podobnie jak perfekcjonista, nie potrafi docenić swojego zaangażowania i swoich sukcesów. Wręcz przeciwnie- jest z nich ciągle niezadowolony, nie cieszy się z osiągnięć.   
 


zakupoholizm psychoterapia

 

Przyczyny pracoholizmu
 

 

Jakie są przyczyny pracoholizmu i czy wewnętrzny przymus pracy jest następstwem indywidualnych cech charakteru? Podobnie jak w przypadku wielu zaburzeń psychicznych, nie ma jednej konkretnej przyczyny, której wystąpienie powoduje uzależnienie od pracy. Istnieje jednak kilka cech człowieka, oraz kilka “wyzwalaczy”, których wystąpienie może prowadzić do pracoholizmu.

 

Jakie więc ma pracoholizm przyczyny? Po pierwsze przyczyny pracoholizmu możemy podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich są indywidualne cechy charakteru. Jakie to są więc cechy mogące przyczynić się do pracoholizmu?:

 

 • problem pracoholizmu dotyczy często perfekcjonistów, którzy nie umieją być zadowoleni ze swojej pracy i ze swoich osiągnięć. Nie cieszą się z sukcesów, ciągle stawiają sobie nowe, niejednokrotnie niemożliwe do zrealizowania cele,
   

 • niezdrowa, nadmierna ambicja - cecha ta, jeśli nas mobilizuje i motywuje do działań, jest cechą pozytywną. Jeśli z kolei zaczyna być nadmierna, albo założone plany są zbyt ambitne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia, może to prowadzić do pracoholizmu,
   

 • zaburzone poczucie własnej wartości, niedojrzałość emocjonalna - osoby niedojrzałe emocjonalnie lub z niską samooceną mają tendencję do uciekania w pracę., chcąc w ten sposób udowodnić swoją wartość. Co więcej, ucieczka taka jest dla nich oderwaniem od stresu, a wewnętrzny przymus wykonywania pracy pochłania ich na tyle, że zapominają o innych problemach lub niepowodzeniach,
   

 • pracoholicy mogą być mało asertywni, by móc jasno oddzielić obowiązki zawodowe od życia prywatnego; często nie umieją odmówić szefowi, poświęcając pracy swój wolny czas,
   

 • mają mniejszą potrzebę snu, a ich odporność na zmęczenie jest większa, 
   

 • są pomysłowi, lubią wyzwania,
   

 • dobrze znoszą przepracowanie choć często doświadczają wypalenia zawodowego.

 

Jakie mogą z kolei być wyzwalacze zewnętrzne, które prowadzić mogą do pojawienia się pracoholizmu? Pracoholizm przyczyny zewnętrzne:

 

 • środowisko pracy, a dokładniej presja w miejscu pracy oraz przeciążenie obowiązkami zawodowymi,

 • dodatkowe, zachęcające do pracy w święta czy weekendy wynagrodzenie,

 • rosnące oczekiwania wobec pracowników,

 • motywowanie pracowników do pracy w nadgodzinach awansem,

 • ciągle zwiększająca się potrzeba cięcia kosztów oraz ograniczania wydatków, a co za tym idzie nakładanie coraz nowych obowiązków na pracowników.

 

Na pojawienie się problemu pracoholizmu może wpłynąć też szereg innych czynników rodzinnych, materialnych czy organizacyjnych. Są nimi np:

 

 • uciekanie w pracę przez napiętą atmosferę w domu,

 • zła sytuacja finansowa lub chęć podreperowania budżetu,

 • zła organizacja pracy, prowadząca do pracy dłuższej, ale mniej efektywnej,

 • brak umiejętności lub brak chęci delegowania zadań dla swoich pracowników,

 • obawa przed utratą pracy.


uzależnienia diagnoza
 

 

Objawy pracoholizmu

 

Jakie są objawy pracoholizmu i czy zaangażowanie w pracę to zawsze pracoholizm? Dla wielu osób, pracoholizm to zjawisko pozytywne lub nawet powód do dumy.
 

Tymczasem, pracoholizm jest uzależnieniem i silnym zagrożeniem. Z tego powodu uwzględniono go w klasyfikacji ICD-10, a więc w Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych.


Jakie więc ma pracoholizm objawy choroby?
 

By móc postawić diagnozę jaką jest pracoholizm, muszą wystąpić przynajmniej trzy z wymienionych poniżej kryteriów:

 

 • główne kryterium pracoholizmu to ciągły wzrost zaangażowania w wykonywanie pracy pod względem czasu i sił,

 • nadmierne zaangażowanie i koncentrowanie na pracy, skupienie na niej swoich myśli, wyobrażeń i celów, oraz zaniedbywanie innych płaszczyzn życiowych,

 • objawy pracoholizmu to też podejmowanie daremnych prób zaprzestania pracy, a w przypadku ich wdrożenia uczucie lęku i napięcia,

 • utrata kontroli nad czasem poświęconym pracy, brak możliwości oceny ile rzeczywiście zajmuje praca,

 • zmniejszenie satysfakcji z pracy,

 • pojawiające się problemy zdrowotne, zaburzenia psychiczne i trudności w funkcjonowaniu społecznym.


 

Pracoholizm objawy choroby inne:

 

 • porządkowanie swojego życia wokół pracy,

 • problemy ze snem, bóle głowy, ciągłe myślenie o pracy,

 • rozmawianie o pracy podczas spotkań rodzinnych czy towarzyskich,

 • pracowanie podczas choroby,

 • zaniedbywanie rodziny, swoich pasji i zainteresowań, zaburzenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym,

 • odczuwanie niezadowolenia ze swoich osiągnięć zawodowych, ciągła chęć odnoszenia sukcesów i zmniejszenie satysfakcji z zdobytych celów,

 • pogorszenie nastroju w dni wolne od pracy, brak umiejętności zrelaksowania się, irytacja i stres podczas urlopu,

 • rezygnacja z urlopów, pracowanie w dni wolne, weekendy, święta, czy nawet nocami,

 • praca powyżej 12 godzin dziennie niewynikająca z ekonomicznych potrzeb, utrata kontroli nad czasem pracy, brak obiektywnej oceny czasu pracy,

 • codzienne zostawanie w pracy po godzinach,

 • ciągłe sprawdzanie kont służbowych lub telefonów służbowych,

 • nadużywanie kofeiny lub stosowanie innych używek,

 • nadmierne zaangażowanie w wykonywanie zadań, nieumiejętność lub niechęć delegowania zadań dla innych oraz przekonanie, że wykona się je najlepiej samemu, nieumiejętność pracy zespołowej,

 • chory odczuwający przymus pracy zaczyna cierpieć na symptomy ze strony ciała- organizm pracoholika jest przemęczony, zaczyna on mieć bóle głowy, migreny, nerwobóle, kołatania serca, problemy żołądkowe.


 

Warto zaznaczyć, że zaangażowanie w pracę lub nawet traktowanie pracy jako swoją pasję nie jest równoznaczne z pracoholizmem. Problem pojawia się wtedy, kiedy przez pracę zaczynasz zaniedbywać inne sfery życia, jak sferę rodzinną, lub jeśli oprócz pracy nie masz niczego innego co sprawia ci radość lub cię relaksuje, a próby zaprzestania pracy wpędzają cię w poczucie winy czy stres- to jest właśnie główne kryterium pracoholizmu.


bezsenność diagnozowanie i leczenie

 

Jak radzić sobie z pracoholizmem?

 

Jak radzić sobie z pracoholizmem, jak pogodzić życie osobiste i zawodowe?
 

Jeśli chcemy odnieść sukces to często myślimy, że pracoholizm jest tutaj jedyną drogą. Prawda jest inna- pracoholizm może prowadzić do problemów zdrowotnych, może niszczyć nasze życie prywatne, odebrać nam radość z małych sukcesów, a co za tym idzie nasza praca stanie się mniej satysfakcjonująca i mniej efektywna.

 

 

Jak nie wpaść w problem pracoholizmu?
 

 • nie zostawaj w pracy po godzinach- taka sytuacja może się oczywiście wydarzyć sporadycznie, przez chwilowe nawarstwienie się zadań, lecz nie może ona przekształcić się w stan permanentny; codzienne zostawanie w pracy po godzinach to poważny objaw pracoholizmu,

 • rób przerwy od pracy, zrób przerwę na drobne ćwiczenia czy na zjedzenie posiłku,

 • ustal granice pomiędzy życiem osobistym a pracą- nie odbieraj telefonu służbowego, nie odpisuj na maile po godzinach pracy, w czasie weekendów czy urlopu,

 • deleguj zadania innym współpracownikom,

 • bądź asertywny- nie pozwól, by szef czy współpracownicy zarzucali cię zadaniami ponad twoje siły i poza godzinami pracy,

 • poproś o pomoc, kiedy nie radzisz sobie z nawałem zadań,

 • wprowadź rutynę dnia codziennego (znajdź czas na relaks, ćwiczenia, pasje, czytanie itp,)

 • nie zaniedbuj swojego hobby,

 • pracuj efektywnie, nie rozkładaj pracy na długie godziny poprzez rozpraszanie się w ciągu standardowych godzin pracy. 


 

Jak można leczyć uzależnienie od pracy
 

 

Można pytać jakie ma pracoholizm leczenie i czy jest to konieczne? Jak każde uzależnienie, pracoholizm jest zjawiskiem negatywnym, choć można by powiedzieć jedynym “akceptowalnym społecznie”. Zaangażowanie w pracę, pracowitość, a co za tym idzie odnoszenie sukcesów na polu zawodowym jest bowiem pożądane i uważane za przejaw dobrych cech człowieka. Jednak pracoholizm jest czymś innym niż pracowitością i dlatego należy go leczyć. Jak leczyć pracoholizm i jakie mogą być skutki pracoholizmu?
 

Zawsze najważniejszym krokiem w leczeniu jest uświadomienie sobie problemu. Jeśli słyszysz od swojej partnerki/ partnera, że za dużo pracujesz i ją/go zaniedbujesz- to znak, że być może jesteś uzależniony od pracy i powinieneś się temu przyjrzeć. Jeśli wśród znajomych mówisz jedynie o pracy a inne tematy cię nie interesują to również powinna zapalić się czerwona lampka. Jeśli zabierasz pracę na urlop, lub w ogóle rezygnujesz z urlopu na rzecz pracy to również jest to bardzo niebezpieczny sygnał.

 

Pracoholizm jak leczyć? Najskuteczniejszą formą leczenia pracoholizmu jest psychoterapia. Na spotkaniach z psychologiem można znaleźć i ustalić przyczyny pracoholizmu, które wpędzają w poświęcanie obowiązkom zawodowym swojego życia.

 

Dzięki psychoterapii pracoholizmu można przede wszystkim:
 

 • zmienić schematy swoich zachowań,

 • nauczyć się rozpoznawać swoje emocje i kontrolować je,

 • nauczyć się samokontroli, oddzielania życia prywatnego od zawodowego,

 • ustalić plan działania czy konkretną liczbę godzin jaką można poświęcić pracy,

 • nauczyć się samoakceptacji i nie postrzegać swojej wartości przez pryzmat wyników w pracy.

 


pracoholizm - leczenie i psychoterapiaLiteratura
 

 

Robinson B.E.: Chained to the desk. A guidebook for workaholics, their partners and children, and the clinicians who treat them, New York University Press, New York 2001.
Cierpiałkowska L., Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależnień (na przykładzie alkoholizmu) (w:) L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. UAM, Poznań 2006. 
Golińska L., Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja, Wyd. Difin, Warszawa 2008. 
Ogińska – Bulik, Pracoholizm. Typy pracowników, w: Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?, Difin, Warszawa 2010

 

Wybierz psychoterapeutę i umów wizytę

Agnieszka Groborz
EN EN
Agnieszka Groborz PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA GESTALT
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta rodzin
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Zuzanna Bończyk
EN EN
Zuzanna Bończyk PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy
+ więcej
Katarzyna Rybacka
Katarzyna Rybacka PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Depresja poporodowa Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Lucyna Gąsecka
Lucyna Gąsecka PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta rodzin
Ataki Paniki Depresja Depresja poporodowa Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Trauma Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej

Pracoholizm - podsumowanie

Z czego wynika pracoholizm?

Pracoholizm jako uzależnienie jest formą ucieczki przed trudnymi, negatywnymi i niechcianymi emocjami, z którymi nie potrafimy lub nie chcemy sobie poradzić. Pracoholizm może wynikać z nadmiernego perfekcjonizmu, który z kolei występuje często u osób, które mają problem z akceptowaniem porażek, dlatego wszystko chcą mieć wykonane idealnie.

Pracoholizm może być również wynikiem nadmiernej kontroli oraz występować jako jeden z objawów zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego lub anankastycznego zaburzenia osobowości.

Pracoholizm może być również formą kompensacji niskiego poczucia własnej wartości i dotyka często osoby, które w dzieciństwie wychowywane były przez rygorystycznych rodziców, którzy mieli spore wymagania i oczekiwanie względem nich.

Jak rozpoznać pracoholizm?

Pracoholizm charakteryzuje się uzależnieniem od pracy, gdzie osoba nie potrafi kontrolować swojej przestrzeni zawodowej i uzależnia od niej całe swoje życie.

Rozpoznanie pracoholizmu zaczyna się od ustalenia czy u danej osoby występują objawy takie jak: obsesyjne skupienie na obowiązkach zawodowych, nieumiejętność zarządzania czasem wolnym i wyznaczania sobie przestrzeni na odpoczynek, częste pracowanie "po godzinach", przyjmowanie coraz większej liczby obowiązków, nieustanne myślenie o pracy i sprawach z nią związanych, wrażenie zmarnowanego czasu poświęconego na inne obszary życia niż praca oraz bardzo często zaniedbywanie rodziny, przyjaciół czy bliskich.
 

Czy można wykonać test na pracoholizm?

W przypadku uzależnienia od pracy możliwy jest do wykonania test na pracoholizm. Narzędziem pozwalającym diagnozować pracoholizm jest Kwestionariusz Uzależnienia od Pracy - Work Craving Scale.

Test na pracoholizm składa się z 28 pytań i pozwala określić nasz stosunek do pracy. Wśród interpretacji wyników możemy rozpoznać 4 postawy względem pracy - postawa obsesyjno-kompulsywna, postawa nadmiernej kompensacji własnej wartości, postawa unikania emocji negatywnych czy też postawa neurotycznego perfekcjonizmu.
 

Jakie są skutki pracoholizmu dla zdrowia psychicznego?

Pracoholizm traktowany jest jako uzależnienie behawioralne, niesie wiele negatywnych skutków dla naszego zdrowia psychicznego podobnie jak inne uzależnienia.

Pracoholizm może powodować stan silnego i długotrwałego stresu, ponieważ ciągłe skupienie na pracy nie pozwala na złapanie chwili wytchnienia, aby mózg mógł odpocząć.  Pracoholizm może powodować również zaburzenia lękowe oraz ogólny problem z regulacją emocji.

Dodatkowo długotrwałe przeciążenie pracą może przyczynić się do problemów z koncentracją, pogorszeniem funkcjonowania pamięci, a także przede wszystkim być staje się przyczyną konfliktów w relacjach.

Jak uwolnić się od pracoholizmu?

Pracoholizm powinien być leczony za pomocą psychoterapii. Podobnie jak pozostałe uzależnienia pracoholizm jest często przejawem innych, głębszych problemów, które przyczyniły się do nałogowego skupienia na pracy.

Dlatego też przepracowanie swoich konfliktów wewnętrznych oraz emocji pozwoli na uwolnienie się od perfekcjonizmu i kontroli, które są często podłożem pracoholizmu.

W terapii pracoholizmu skuteczne metody to psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia integracyjna, trening interpersonalny czy też coaching terapeutyczny.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję