Lęk separacyjny

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w leczeniu lęku separacyjnego.

Zadzwoń lub napisz

Czym jest lęk separacyjny

 

 

Lęk separacyjny, nazywany także zaburzeniem separacyjnym to rodzaj zaburzenia psychicznego, które charakteryzuje się nadmiernym lękiem przed separacją od osób lub miejsc, które są dla danej osoby ważne. Najczęściej dotyczy on dzieci, ale może również występować u dorosłych. 

Lęk separacyjny jest jednym z kilku specyficznych zaburzeń lękowych, które są opisane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) lub w Kryteriach Diagnostycznych i Statystycznych (DSM-5). Wszystkie zaburzenia lękowe mają pewne cechy wspólne, takie jak nadmierny lęk, niepokój i obawa, które zakłócają codzienne funkcjonowanie osoby. Osoby cierpiące na lęk separacyjny mogą również mieć inne zaburzenia lękowe lub zaburzenia psychiczne, takie jak depresja.

 

Lęk separacyjny to jedno z najczęściej występujących form zaburzeń lękowych u dzieci.

 

 

 

Jakie są przyczyny lęku separacyjnego?

 

 

Lęk separacyjny może mieć różne przyczyny, które są często skomplikowaną kombinacją czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. 

 

Jakie mogą być główne przyczyny lęku separacyjnego?

 

 • rozwój dziecka: lęk separacyjny jest częstym zjawiskiem u małych dzieci i może być związany z etapem rozwoju dziecka,
   

 • czynniki genetyczne: istnieją dowody na to, że skłonność do lęku separacyjnego może mieć pewną podstawę genetyczną. Jeśli w rodzinie występowały przypadki lęku separacyjnego lub innych zaburzeń lękowych, istnieje większe ryzyko, że dziecko również może je rozwinąć u siebie,
   

 • traumatyczne doświadczenia: traumatyczne doświadczenia, takie jak utrata bliskiej osoby lub doświadczenia związane z rozłąką, mogą zwiększyć ryzyko rozwoju lęku separacyjnego,
   

 • nadopiekuńczość: nadmierne przywiązanie i nadopiekuńczość ze strony opiekunów mogą również sprzyjać rozwojowi lęku separacyjnego u dzieci. Dzieci, które nie mają możliwości stopniowego usamodzielniania się, mogą mieć trudności w radzeniu sobie z separacją,
   

 • stres rodzinny: konflikty rodzinne, zmiany w strukturze rodziny, rozwód rodziców czy inne stresujące wydarzenia w rodzinie mogą zwiększyć ryzyko rozwoju lęku separacyjnego u dzieci,
   

 • zaburzenia lękowe rodziców: występowanie zaburzeń lękowych u rodziców może wpływać na rozwijający się lęk separacyjny u dzieci. Dzieci często uczą się reakcji emocjonalnych od swoich opiekunów.


 

Najczęstsze objawy lęku separacyjnego

 

Zastanawiasz się jakie może mieć lęk separacyjny objawy? Lęk separacyjny może manifestować się różnie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.  Objawy lęku separacyjnego występują w odpowiedzi na sytuacje, które wiążą się z rozdzieleniem od bliskich osób lub miejsc. 

 


Lęk separacyjny objawy to u dzieci takie przejawy jak:


 

 • lęk przed rozłąką: dziecko wykazuje nadmierny i nieuzasadniony lęk przed rozstaniem się z rodzicami, opiekunami, rodzeństwem lub innymi bliskimi osobami. Nawet krótka separacja może wywoływać silny niepokój,
   

 • lęki nocne: dziecko może mieć nawracające koszmary nocne związane z rozłąką lub separacją od bliskich,
   

 • trudności w szkole: lęk separacyjny może prowadzić do problemów w uczęszczaniu do szkoły lub trudności w oddzieleniu się od rodziców w szkole,
   

 • lęk przed snem: dziecko może obawiać się zasypiania, ponieważ wiąże się to z oddzieleniem od rodziców,
   

 • dolegliwości somatyczne: objawy lęku separacyjnego to również objawy fizyczne, takie jak bóle brzucha, bóle głowy, nudności, wymioty, drżenie czy pocenie się. Mogą one występować podczas sytuacji związanych z rozłąką,
   

 • upór i płacz: dziecko może wykazywać upór, płacz lub protestować przeciwko oddzieleniu się od bliskich.


 

Lęk separacyjny objawy to u dorosłych takie symptomy jak:


 

 • nadmierny lęk i niepokój: osoba dorosła odczuwa intensywny i nieuzasadniony lęk przed separacją od partnera, rodziny lub innych bliskich osób,
   

 • trudności w rozstaniach: osoba dorosła może unikać sytuacji, które wymagają oddzielenia się od bliskich, na przykład unikać wyjazdów służbowych lub innych okoliczności, które wiążą się z rozstaniem,
   

 • troska o bliskich: dana osoba może nadmiernie troszczyć się o bezpieczeństwo i dobrostan swoich bliskich, obawiając się, że coś złego może im się przytrafić w jej nieobecności,
   

 • objawy fizyczne lęku separacyjnego: podobnie jak u dzieci, dorośli mogą doświadczać fizycznych objawów lęku, takich jak bóle głowy, bóle mięśni, nudności czy zaburzenia snu,
   

 • unikanie sytuacji separacyjnych: osoba dorosła może unikać sytuacji, które wiążą się z rozłąką lub separacją, co może wpływać na jej życie zawodowe i społeczne,
   

 • trudności w związkach: lęk separacyjny może wpływać na związki, prowadząc do nadmiernej zazdrości, kontroli lub konfliktów z partnerem,
   

 • nieumiejętność prawidłowego reagowania na sytuacje rozłąki z bliskimi.

 


Jak diagnozować lęk separacyjny?

 


Diagnoza lęku separacyjnego jest prowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę, który przeprowadza ocenę kliniczną pacjenta. Diagnoza opiera się na wywiadzie klinicznym, obserwacji objawów oraz ewentualnych testach psychologicznych. 

 

Jak wygląda diagnoza lęku separacyjnego krok po kroku?

 

 1. Wywiad kliniczny: specjalista przeprowadza wywiad z pacjentem lub rodzicami (w przypadku dzieci), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat objawów i historii choroby.
   

 2. Badanie psychologiczne: psycholog, psychoterapeuta może przeprowadzić badanie psychologiczne, aby ocenić poziom lęku. Mogą być używane standardowe narzędzia oceny, takie jak kwestionariusze lękowe.
   

 3. Kryteria diagnostyczne: diagnoza lęku separacyjnego jest oparta na kryteriach diagnostycznych określonych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) lub w Kryteriach Diagnostycznych i Statystycznych (DSM-5), używanych w psychiatrii i psychologii.
   

 4. Wykluczenie innych zaburzeń: w trakcie diagnozy ważne jest wykluczenie innych możliwych przyczyn objawów, które mogą przypominać lęk separacyjny.
   

 5. Obserwacja i monitorowanie: okresowe obserwacje i monitorowanie objawów może być ważne w celu potwierdzenia diagnozy, a następnie w celu oceny skuteczności terapii.
   

 6. Ocena funkcjonowania: diagnoza lęku separacyjnego powinna również uwzględniać ocenę, jak objawy wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjenta, zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych.

 

 

Lęk separacyjny a wiek

 

 

Lęk separacyjny może występować w różnych grupach wiekowych. Oczywiście lęk separacyjny może być naturalną reakcją na różne etapy życia i zmiany, które w nim zachodzą. Jednak jeśli lęk separacyjny staje się problemem i znacząco wpływa na jakość życia, warto rozważyć pomoc specjalisty, który może pomóc w radzeniu sobie z tym zaburzeniem.

 

 

Jak lęk separacyjny może różnić się w zależności od wieku?


 

Lęk separacyjny u dzieci:

 

U małych dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, lęk separacyjny jest dość powszechny. Dzieci w tym wieku są silnie przywiązane do swoich rodziców lub opiekunów i mogą odczuwać lęk przed oddzieleniem się od nich. Rozwój lęku separacyjnego może być związany z różnymi czynnikami, takimi jak zmiany w życiu dziecka czy trudności w nawiązywaniu relacji z opiekunami. W miarę jak dzieci rosną i rozwijają się emocjonalnie, lęk separacyjny zazwyczaj stopniowo maleje i może całkowicie ustąpić.

 

Lęk separacyjny u młodzieży:

 

W okresie dorastania, lęk separacyjny może być nadal obecny u niektórych nastolatków, ale może się przejawiać inaczej, niż u dzieci. Młodzież może doświadczać lęku przed oddzieleniem się od rodziców, ale także lęku przed rozstaniem się z przyjaciółmi, partnerem czy rodziną. Objawy lęku separacyjnego u młodzieży mogą obejmować unikanie wyjazdów na obozy, kolonie, czy wyjazdów z przyjaciółmi, a także nadmierne lęki związane z wyjazdem na studia czy oddzieleniem się od rodziny. W miarę jak młodzież staje się bardziej niezależna, lęk separacyjny może stopniowo zmniejszać się.

 

Lęk separacyjny u dorosłych:

 

U dorosłych, lęk separacyjny również może być obecny, ale może być związany z innymi formami separacji, takimi jak rozstanie się z partnerem, przeprowadzka do innego miasta czy wyjazd służbowy. 

 


Lęk separacyjny u niemowląt 

 

Lęk separacyjny występuje nawet u niemowląt, choć w tym wieku przejawia się on inaczej niż u starszych dzieci czy dorosłych. Niemowlęta jeszcze nie wyrażają lęku w sposób werbalny, ale istnieją pewne sygnały i zachowania, którymi sygnalizują lęk separacyjny. Warto jednak zaznaczyć, że lęk separacyjny jest często naturalną i przejściową reakcją u niemowląt, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia. Jest to część procesu przywiązania i rozwoju dziecka. 


 

Lęk separacyjny u dzieci 

 

Lęk separacyjny u dzieci to często występujące zjawisko. Lęk separacyjny występuje u wielu dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ w tym okresie rozwijają się więzi emocjonalne z rodzicami. Traumatyczne doświadczenia, takie jak rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby lub zmiany w strukturze rodziny, mogą zwiększyć ryzyko rozwoju lęku separacyjnego. Nadmierne przywiązanie i nadopiekuńczość ze strony rodziców może również sprzyjać rozwojowi lęku separacyjnego. U dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym lęk separacyjny jest często uważany za naturalny etap rozwoju. Dzieci w tym wieku uczą się przebywania oddzielne od swoich rodziców i muszą nauczyć się radzić sobie, gdy takie sytuacje mają miejsce.
 

 

Zastanawiasz się co może pomóc w przypadku lęku separacyjnego u dzieci? Po pierwsze ważne jest, aby okazywać dziecku zrozumienie i cierpliwość. Próbuj stopniowo wprowadzać dziecko do sytuacji, które wiążą się z oddzielaniem się od rodziców, takich jak krótkie rozłąki podczas zabaw z rówieśnikami. Ustalenie stabilnej i przewidywalnej rutyny również da dziecku poczucie bezpieczeństwa. Jeśli lęk separacyjny jest bardzo nasilony i wpływa na codzienne funkcjonowanie dziecka, warto skonsultować się z terapeutą lub psychologiem dziecięcym.


 


 

Lęk separacyjny u dorosłych

 

Lęk separacyjny u dorosłych jest znacznie mniej powszechny niż u dzieci i młodzieży, ale może występować u niektórych osób. Rozpowszechnienie tego zaburzenia może być trudne do oszacowania, ponieważ nie wszyscy dorośli, którzy go doświadczają, szukają pomocy profesjonalnej u psychoterapeuty. Rozwój lęku separacyjnego u dorosłych może być związany z trudnościami w utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych.


 

Psychoterapia w leczeniu lęku separacyjnego

 

Jak wygląda leczenie w przypadku doświadczania lęku separacyjnego? Leczenie lęku separacyjnego i psychoterapia zaburzeń lękowych opiera się na różnych podejściach terapeutycznych, ale najczęściej wybieraną formą terapii jest psychoterapia online. Oczywiście wybór odpowiedniego rodzaju terapii zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i nasilenia objawów. Zdarza się, że do leczenia lęku separacyjnego można wykorzystać też farmakoterapię czy nawet terapię grupową. W terapii lęku separacyjnego często wykorzystuje się warunkowanie instrumentalne, czyli proces nauki, w którym pacjent uczy się, że pewne zachowania mogą pomóc mu zminimalizować lęk i stres związane z separacją od bliskich.

 

Leczenie lęku separacyjnego - główne podejścia w tym zakresie to:

 

Jednym z najczęściej stosowanych podejść w leczeniu lęku separacyjnego jest terapia poznawczo behawioralna (CBT). Terapeuci CBT pomagają zrozumieć swoje myśli i przekonania, które podtrzymują lęk oraz nauczyć się bardziej zdrowych sposobów myślenia i radzenia sobie z lękiem. Ponadto terapeuci CBT uczą technik relaksacji i sposobów na radzenie sobie z fizycznymi objawami lęku. W leczeniu lęku separacyjnego wykorzystywana jest również terapia ekspozycyjna. Polega ona na stopniowym narażaniu pacjenta na sytuacje lub przedmioty, które wywołują lęk separacyjny, w kontrolowany sposób.
 

Lęk separacyjny terapia rodziny - w  przypadku dzieci z lękiem separacyjnym może być pomocna również terapia całej rodziny.

 

Terapeuci pracują z rodziną, aby zrozumieć, jak rodzina może wpływać na lęk dziecka i jak można wspólnie opracować strategie radzenia sobie z lękiem separacyjnym. .

 


Dla dorosłych z lękiem separacyjnym skuteczną opcją leczenia może być również terapia grupowa. Uczestnicy grupy mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, otrzymywania wsparcia od innych osób, które przeżywają podobne trudności, i uczenia się od siebie nawzajem. Jak wygląda skuteczność leczenia lęku separacyjnego?

 

Terapeuci dostosowują podejście terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju lęku separacyjnego, z jakim się dana osoba boryka.W przypadku leczenia lęku separacyjnego warto podkreślić, że terapia zazwyczaj jest procesem stopniowym, który może trwać przez kilka miesięcy do kilku lat, w zależności od nasilenia i trwałości objawów, a także indywidualnych cech danej osoby. W przypadku lęku separacyjnego u dzieci warto skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego, który w odpowiedni sposób dopasuje oddziaływanie terapeutyczne dla dziecka względem jego osobowości i potrzeb. 


 


leczenie lęku separacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Muris, P., & Field, A. P. (2008). The role of verbal threat information in the development of childhood fear. "Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37(4), 770-780.

Rapee, R. M. (2017). Current concepts in the management of anxiety disorders in children and adolescents. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 71(4), 185-197.

Lewicka, M., & Smolewska, K. (2005). Lęk separacyjny. Diagnoza i terapia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piotrowski, P. (2010). Zaburzenie lęku separacyjnego u dzieci. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojtkowska, M. (2011). Lęk separacyjny u dzieci. Charakteryzacja, ocena i terapia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Wybierz psychoterapeutę i umów wizytę

Agnieszka Groborz
EN EN
Agnieszka Groborz PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA GESTALT
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta rodzin
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Zuzanna Bończyk
EN EN
Zuzanna Bończyk PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy
+ więcej
Katarzyna Rybacka
Katarzyna Rybacka PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Depresja poporodowa Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Lucyna Gąsecka
Lucyna Gąsecka PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta rodzin
Ataki Paniki Depresja Depresja poporodowa Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Trauma Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej

Lęk separacyjny - podsumowanie

W jakim wieku pojawia się lęk separacyjny?

Lęk separacyjny jest naturalnym etapem w rozwoju każdego niemowlaka i zwykle pojawia się około 6 miesiąca życia. Maluch w tym okresie rozpoznaje już swoją mamę i odróżnia ją od innych osób, a dodatkowo jest w stanie zauważyć, kiedy znika ona z jego pola widzenia.

Lęk separacyjny objawia się u malucha obawą przed tym, że osoba bliska odejdzie. Na tym etapie dziecko uznaje siebie i mamę jako jedność, dlatego też rozdzielenie od mamy jest dla niego tak silnym przeżyciem, na które reaguje lękiem.

Po czym można rozpoznać, że jest to lęk separacyjny?

Lęk separacyjny charakteryzuje się występowaniem silnego lęku i niepokoju u dziecka, w momencie rozłąki z mamą. Może objawiać się ogromnym płaczem czy też histerią w momencie, gdy dziecko widzi, że mama się oddala, a ono zostaje pod opieką innych osób, w tym nawet takich, które dziecko zna i z którymi często przebywa.
 

W przypadku lęku separacyjnego dziecko jest trudne do uspokojenia, a płacz i histeria ustępują gdy mama znów jest obok. W większości przypadków jednak dziecko uspokaja się po kilku czy kilkunastu minutach po odejściu mamy i jest w stanie wrócić do zabawy.

Jak długo może trwać lęk separacyjny?

Lęk separacyjny pojawia się w okresie wczesnego niemowlęctwa i naturalnie trwa do około 12 miesiąca życia dziecka. Im dłużej dziecko przebywa jedynie z mamą, im rzadziej ma ono styczność z innymi osobami poza rodzicami, tym lęk separacyjny może trwać dłużej i może być trudniejszy do opanowania.

W niektórych przypadkach zdarza się, że lęk separacyjny może występować nawet do 5 czy 6 roku życia, zwłaszcza u tych dzieci, które nie uczęszczały do żłobka czy przedszkola. W skrajnych przypadkach lęk separacyjny może być tak silny, że jego objawy widoczne mogą być nawet u dorosłych osób.

Czy leczy się lęk separacyjny?

Lęk separacyjny, kiedy jest bardzo nasilony u dziecka powinien być poddany odpowiedniej psychoterapii. Jeśli widzimy, że nasze dziecko reaguje silną histerią w momencie, gdy wychodzimy, powinniśmy sie zgłosić o pomoc do psychologa dziecięcego.

Psycholog dziecięcy pomoże przede wszystkim w tym, jak powinniśmy reagować i co robić, by pomóc dziecku poradzić sobie z lękiem separacyjnym. Odpowiednio dostosowana terapia dla dziecka i rodzica pozwoli na opanowanie technik i metod radzenia sobie zarówno z lękiem separacyjnym u dziecka, jak i z różnymi reakcjami ze strony opiekuna.

W jaki sposób pomóc dziecku z lękiem separacyjnym?

Aby pomóc dziecku w poradzeniu sobie z lękiem separacyjnym należy unikać takich zachowań jak wymykanie się ukradkiem czy różnego rodzaju podstępy. Należy wprost powiedzieć dziecku, że wychodzimy, pożegnać się z nim i powiedzieć kiedy będziemy w stanie wrócić.

Na pożegnanie najlepiej kiedy przytulimy dziecko i okażemy mu swoją miłość, czułość, tak by wiedziało, że jest bezpieczne.  

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję