Psychoterapia ericksonowska - założenia i możliwości

20.05.2023

Czym charakteryzuje się terapia ericksonowska i jakie znaczenie ma w psychoterapii ?

Dowiedz się jakie są podstawowe zalety i wady terapii ericksonowskiej.

Ponadto poruszamy kwestię narzędzi terapeutycznych w terapii ericksonowskiej, a także zwracamy uwagę na jej kluczowe filary i początki w psychoterapii.
 

Spis treści:
 


Na czym polega terapia ericksonowska?
 

 

Terapia ericksonowska, znana jest również jako terapia hipnotyczna lub terapia krótkoterminowa. Ta niezwykła terapia koncentruje się na rozwiązaniu problemów pacjenta poprzez zastosowanie różnorodnych metod leczenia, technik i strategii terapeutycznych. 


Czym dokładnie jest terapia ericksonowska oraz jakie ma psychoterapia ericksonowska założenia? Podstawowe założenie terapii ericksonowskiej to indywidualne podejście do każdego klienta / pacjenta z uwzględnieniem jego unikalnych potrzeb i zasobów. Ważnym elementem terapii ericksonowskiej jest wykorzystanie siły podświadomości klienta i wspieranie go w odnalezieniu wewnętrznych rozwiązań problemów.
 

Psychoterapia ericksonowska ceni indywidualność jednostki, kładąc nacisk na jej naturalne predyspozycje, potencjał do rozwoju i zmiany. Terapeuci ericksonowscy często opowiadają metafory lub historie, które mają na celu inspirować pacjenta do odkrywania nowych perspektyw, rozwiązywania problemów i rozwijania własnych strategii samoregulacji.W terapii ericksonowskiej pozytywne intencje pacjenta są kluczowe, ponieważ terapeuta pracuje z nimi, aby wspierać  i prowadzić proces terapeutyczny w kierunku pozytywnych zmian i rozwoju. Warto podkreślić, że ten rodzaj psychoterapii jest skomplikowanym i zaawansowanym podejściem terapeutycznym, które wymaga specjalistycznych umiejętności i odpowiedniego wykształcenia w postaci podyplomowej szkoły psychoterapii.  


 

 

Skąd wzięła się terapia ericksonowska?
 


 

Psychoterapia ericksonowska została nazwana na cześć Miltona H. Ericksona, amerykańskiego psychiatry i psychoterapeuty, który był jednym z pionierów w dziedzinie hipnozy terapeutycznej. Erickson pracował i rozwijał swoje techniki terapeutyczne głównie w latach 50. i 60. XX wieku.

 

Milton H. Erickson uważany jest za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych terapeutów w historii. Jego podejście terapeutyczne, znane jako terapia ericksonowska, było innowacyjne i wykraczało poza tradycyjne metody tamtego okresu. Erickson eksperymentował i rozwijał różne techniki terapeutyczne, szczególnie w zakresie hipnozy terapeutycznej, wykorzystywał siłę podświadomości klienta oraz skupiał się na jego aktywnym zaangażowaniu w proces terapeutyczny.


 

Techniki i filozofia terapeutyczna Ericksona miały znaczny wpływ na rozwój różnych podejść terapeutycznych, takich jak terapia krótkoterminowa, terapia rodzinna i terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Dzięki wykorzystaniu podwalin teoretycznych nauki Ericksona, obecnie podejście ericksonowskie jest szeroko stosowane i rozwijane przez licznych terapeutów na całym świecie.
 


na czym polega terapia ericksonowska

 

 


 

Główne założenia terapii ericksonowskiej
 

 

Psychoterapia ericksonowska założenia ma następujące :

 

 • indywidualność i kontekst - terapia ericksonowska skierowana jest na indywidualne predyspozycje klienta. Uznaje ona, że każdy człowiek jest unikalny i ma swoje własne zasoby, a także możliwości do rozwiązania problemów. Terapeuta bierze pod uwagę doświadczenia, kontekst życiowy i wartości klienta / pacjenta, aby dostosować techniki terapeutyczne do indywidualnych potrzeb,
   

 • siła podświadomości - terapeuci ericksonowscy wspierają klienta w odkrywaniu i wykorzystywaniu wewnętrznej intuicji, aby osiągnąć pozytywne zmiany,
   

 • zmienność i elastyczność - terapia ericksonowska zakłada, że zmiana jest nieodłącznym elementem życia i terapii. W podejściu ericksonowskim terapeuta jest elastyczny i dostosowuje techniki terapeutyczne do indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta,
   

 • wpływ języka i komunikacji - podejście ericksonowskie uznaje, że język i komunikacja mają silny wpływ na nasze myśli, emocje i zachowania,
   

 • współpraca i partnerstwo - terapia ericksonowska zakłada, że terapeuta i pacjent działają jako partnerzy w procesie terapeutycznym. Rola psychoterapeuty polega na wspieraniu pacjenta, współpracy z nim tak, by angażować go aktywnie w proces terapii. W terapii ericksonowskiej pacjent ponosi odpowiedzialność za własny rozwój i zmianę, przy wsparciu terapeuty, który pełni rolę przewodnika,
   

 • kreatywność i eksperymentowanie -  podejście ericksonowskie jest kreatywne i eksperymentalne. Terapeuta poszukuje różnych technik i strategii, próbuje nowych technik, aby znaleźć efektywne rozwiązania dla pacjenta.


 

 

Terapia Miltona Ericksona a problemy człowieka
 

 

Terapia Miltona Ericksona może być stosowana w różnorodnych problemach i wyzwaniach życiowych, zarówno o charakterze psychologicznym, jak i fizycznym.
 

Terapia Ericksona może być stosowana w obszarze takich problemach jak:

 

 

Narzędzia wykorzystywane w terapii


 

W terapii ericksonowskiej terapeuta wykorzystuje różnorodne narzędzia i techniki terapeutyczne, aby wspierać klienta w osiąganiu zamierzonych celów terapeutycznych. 

 

Narzędzia wykorzystywane w terapii ericksonowskiej:

 

 1. hipnoza terapeutyczna -  hipnoza jest jednym z głównych narzędzi terapii ericksonowskiej. Terapeuta wykorzystuje techniki hipnotyczne, takie jak sugestie, metaforyczne historie, dyrektywy terapeutyczne, aby pobudzić podświadomość klienta i wpływać na jego myśli, uczucia i zachowania,
   

 2. metafory i anegdoty - terapeuta ericksonowski często używa metafor i anegdot, które mają na celu inspirowanie klienta do odkrywania nowych perspektyw, rozwiązywania problemów i zmiany zachowań. Metafory mogą być opowieściami, które mają symboliczne znaczenie i pomagają w lepszym zrozumieniu i przetwarzaniu własnych doświadczeń,
   

 3. zmiana perspektywy - w podejściu ericksonowskim terapeuta może pomóc pacjentowi w zmianie perspektywy na problem, aby zobaczyć go z nowej, bardziej konstruktywnej lub kreatywnej strony i zachęcić go do nowych pomysłów i rozwiązań,
   

 4. skoncentrowane na rozwiązaniach pytania - terapeuta ericksonowski często zadaje pytania skoncentrowane na rozwiązaniach, które skupiają uwagę klienta na poszukiwaniu pozytywnych rozwiązań i zasobów,
   

 5. zadania domowe - w nurcie ericksonowskim terapeuta może przypisać klientowi zadania do wykonania poza sesją terapeutyczną by wzmocnić proces terapeutyczny i umożliwić pacjentowi praktykowanie nowych umiejętności, eksperymentowanie z nowymi zachowaniami lub refleksję nad własnymi doświadczeniami.
   

 6. utrata równowagi i paradoksy - terapeuta ericksonowski może celowo wprowadzać w stan dezorientacji lub paradoksu w celu ożywienia procesu terapeutycznego, by prowokować zmianę i pobudzać kreatywne myślenie klienta.


 

metody pracy w terapii ericksonowskiej


 

 

Terapia ericksonowska - kiedy można uznać, że skończyła się sukcesem?


 

Terapia Ericksona może być uznana za zakończoną, gdy pacjent osiąga zamierzone cele terapeutyczne i doświadcza pozytywnych zmian w swoim życiu. 

Jeśli klient / pacjent zgłasza znaczną redukcję objawów, takich jak lęki, depresja, fobie czy problemy emocjonalne, można to uznać za sukces terapii. Pacjent może odczuwać większą równowagę i lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu. Dodatkowo, jeśli z powodzeniem wprowadza zmiany w swoich zachowaniach, które były przedmiotem terapii, to jest to również oznaką sukcesu. Takie zmiany mogą to być zdrowsze nawyki żywieniowe, lepsze umiejętności komunikacyjne czy efektywne strategie radzenia sobie z trudnościami i stresem.
 

Zakończenie terapii ma miejsce wtedy, kiedy terapeuta i pacjent wspólnie o tym zdecydują, ponieważ osiągnęli zamierzone cele i pacjent czuje się gotowy do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Jest on w stanie kontynuować postępy i utrzymać zdrowie psychiczne bez regularnego wsparcia terapeutycznego.

 

Co ważne warto również podjąć kilka kroków, aby utrwalić efekty terapii ericksonowskiej. W tym celu można stosować techniki relaksacyjne, wizualizację czy afirmację. Pomocne będzie również regularne przypominanie sobie osiągniętych postępów i zmian przy pomocy prowadzenia dziennika, w którym zapisuje się różne refleksje na temat swoich doświadczeń. By wzmocnić efekty terapeutyczne w terapii ericksonowskiej można również skorzystać z sesji podtrzymujących.


 

Wady i zalety terapii ericksonowskiej


 

Zalety terapii ericksonowskiej:

 

 • indywidualne podejście - terapia Ericksona kładzie nacisk na indywidualność jednostki i dostosowuje się do jej unikalnych potrzeb, celów i stylu komunikacji,
   

 • elastyczność i kreatywność - jest znana z niekonwencjonalnego podejścia i wykorzystywania kreatywnych technik terapeutycznych,
   

 • terapia ericksonowska skierowana jest na zasoby, umiejętności i możliwości,
   

 • zastosowanie technik hipnoterapeutycznych może być to skuteczne w redukcji lęku, stresu,  zmianie nawyków czy przetwarzaniu traumy.

 

Wady terapii ericksonowskiej:

 

 • wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia - niedostatecznie wyszkolony terapeuta może nieefektywnie stosować techniki Ericksona lub niezamierzenie wyrządzić klientowi szkodę. Warto wybrać specjalistę z doświadczeniem i uprawnieniami do prowadzenia terapii w nurcie terapii ericksonowskiej,
   

 • brak jednoznacznych ram terapeutycznych - terapia Ericksona jest elastyczna i niekonwencjonalna, co może prowadzić do braku jednoznacznych ram terapeutycznych, a to może być dla niektórych jej wadą,
   

 • zastosowanie technik hipnoterapeutycznych - chociaż techniki hipnoterapeutyczne są często wykorzystywane w terapii Ericksona, nie wszystkie osoby mogą być odpowiednie do pracy z hipnozą. Niektóre osoby mogą mieć obawy lub opory wobec hipnozy, a niektóre stany psychiczne lub schorzenia mogą wykluczać jej stosowanie,
   

 • złożoność procesu terapeutycznego - terapia w nurcie ericksonowskim może być bardziej złożona i czasochłonna niż niektóre inne formy terapii.


 

Podsumowanie
 


Terapia ericksonowska jest nastawiona na człowieka, na jego możliwości i potencjał. Jest bardzo twórcza, kreatywna i innowacyjna. Nie ma sztywnych reguł i schematów, jej techniki są dostosowane do danej osoby i ukierunkowane na dany problem. Dlatego jeśli szukasz terapii, która będzie szyta na miarę twoich potrzeb, terapia ericksonowska będzie dla ciebie idealnym wyborem.

 

 

terapia ericksonowska sesja online
Literatura

 

 

Haley, J. (1995). Niezwykła terapia: techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona: strategiczna terapia krótkoterminowa. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne,
Klajs, K., & Lipman, L. (2011). Terapia Ericksonowska,[w:] L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki,
Haley, J. (2018). Niezwykła terapia Miltona H. Ericksona.

 
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane