Parasomnie

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w terapii parasomnii.

Zadzwoń lub napisz

 Parasomnie - zaburzenia snu i ich leczenie
 

 

Zaburzenia snu stanowią powszechny problem zdrowotny, dotykający ludzi w różnym wieku i o różnym stopniu nasilenia. Wśród nich, parasomnie, czyli nietypowe zachowania podczas snu, stanowią istotną grupę, która może znacząco wpływać na jakość życia oraz codzienne funkcjonowanie osób dotkniętych nimi. W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu parasomnii, ich rodzajów, objawów oraz możliwościach leczenia. Zrozumienie mechanizmów i możliwości leczenia tych zaburzeń może przyczyniać się do poprawy jakości snu i ogólnego stanu zdrowia pacjentów.


 

Czym są parasomnie?

 

Parasomnie nocne to grupa zaburzeń snu, które charakteryzują się niezwykłymi zachowaniami, do których dochodzi podczas snu. Mogą one występować podczas różnych faz snu, a ich objawy mogą być zarówno fizyczne, jak i behawioralne.

 

Zastanawiasz się czy parasomnie występują w każdej grupie wiekowej? Tak, parasomnie u dzieci mogą występować z podobną częstością jak u parasomnie dorosłych, chociaż rodzaj i nasilenie objawów mogą się różnić. Niektóre rodzaje parasomnii mogą być bardziej powszechne u dzieci, podczas gdy inne są bardziej typowe dla dorosłych.

 

Na przykład lunatykowanie jest częstsze u dzieci, występuje w wieku przedszkolnym i szkolnym, a często zanika wraz z wiekiem. Koszmary senne mogą również być powszechne u dzieci i mogą być reakcją na stres lub niepokój związany z życiem codziennym. Istnieje również wiele innych rodzajów parasomnii, które mogą występować zarówno u dzieci, jak i dorosłych.Rodzaje parasomnii
 

 

Parasomnie nocne rodzaje można wymienić następujące:
 

 • koszmary senne: to intensywne i nieprzyjemne sny, które często budzą osobę ze snu w stanie silnego strachu lub niepokoju.
 • lęki nocne: podobnie jak koszmary senne, lęki nocne wywołują uczucie strachu lub niepokoju podczas snu, często prowadząc do gwałtownego przebudzenia. 
 • somnabulizm, sennowłóctwo (lunatykowanie): osoba wstaje i przechadza się, wykonując różne czynności, podczas gdy pozostaje w stanie głębokiego snu. Jest to jedna z najbardziej znanych form parasomnii.
 • mówienie podczas snu (somnilokwia): podczas tej parasomnii osoba mówi w trakcie snu, czasami reagując na wydarzenia związane z marzeniem sennym.
 • zaburzenia ruchowe podczas snu: mogą to być mimowolne ruchy, takie jak kopanie, bicie lub obracanie się w łóżku, które występują podczas snu.
 • zaburzenia jedzenia podczas snu (somnifagia): osoba dotknięta tą formą parasomnii wstaje i je w trakcie snu, często bez świadomości tego, co robi.
 • zaburzenia snu REM: objawy mogą obejmować mimowolne ruchy ciała, reakcje emocjonalne i przerażające sny, które występują podczas fazy REM snu.
   


Zaburzenia wybudzenia

 

Zaburzenia wybudzenia to grupa parasomnii, które charakteryzują się wybudzeniem się ze snu w niezwykłych okolicznościach lub w niezwykły sposób. Obejmują one różnorodne zachowania, które występują podczas przejścia ze stanu snu do stanu czuwania. .

 Rodzaje zaburzeń wybudzenia to:
 

 

 • zaburzenia pojawiania się czuwania z fazy głębokiego snu: występują, gdy dana osoba wybudza się z głębokiego snu z dezorientacją i trudnościami w pełnym przejściu ze stanu snu do stanu czuwania. Może to skutkować chwilową dezorientacją i niepewnością co do otoczenia,
   
 • zaburzenia wybudzania z fazy REM snu: w czasie fazy REM snu, kiedy śnione są najbardziej żywe sny, może wystąpić zaburzenie wybudzenia. Objawia się ono w nagłym przebudzeniu się ze snu, z intensywnymi emocjami i trudnościami w odróżnieniu snu od rzeczywistości,
   
 • zaburzenia wybudzenia w stanie niepełnej świadomości: dana osoba może wydawać się obudzona, ale nadal zachowuje cechy snu, takie jak dezorientacja, zaburzenia mowy czy trudności w reakcji na otoczenie.

 


Parasomnie związane ze snem REM

 

Parasomnie związane ze snem REM są to zaburzenia snu, które występują głównie podczas fazy REM snu. W tym stadium snu obserwuje się szybkie ruchy gałek ocznych, a marzenia senne stają się najbardziej żywe i emocjonalne. 


Niektóre z najczęstszych parasomnii związanych ze snem REM to:
 

 • kołatanie serca w czasie snu REM: objawia się ono jako szybkie bicie serca, zwykle związane z intensywnymi i często nieprzyjemnymi snami,
   
 • poruszanie się w czasie snu REM (RBD - rapid eye movement sleep behavior disorder): machanie rękoma lub nogami, w odpowiedzi na sny,
   
 • halucynacje senne: doświadczenie intensywnych, realistycznych halucynacji podczas snu REM, które mogą prowadzić do silnych emocji, takich jak strach czy panika,
   
 • paraliż senny: stan, w którym nie można poruszać się ani mówić w momencie przebudzenia się z fazy REM snu. Paraliż ten może być czasami towarzyszący halucynacjom sennym i może prowadzić do silnego niepokoju,
   
 • sny lękowe: intensywne i często nieprzyjemne sny, które wywołują silne emocje, takie jak strach czy niepokój, podczas fazy REM snu.Inne rodzaje parasomni
 

 

Istnieje też wiele innych rodzajów parasomnii, które nie zostały wymienione powyżej. 
 

Oto kilka przykładów takich parasomnii:

 

 • bezdech senny,
 • zespół niespokojnych nóg,
 • zaburzenia snu związane z przejściem ze snu do czuwania (np. zespół narkolepsji): nadmierna senność i nagłe ataki snu w ciągu dnia, 
 • zaburzenia snu związane z układem nerwowym (np. zaburzenia rytmu serca, padaczka nocna).
   

 

Przyczyny i obawy parasomni

 

Przyczyny parasomni to przede wszystkim:
 

 • genetyka,
 • zespół stresu pourazowego lub długotrwały stres w życiu codziennym,
 • przebudzenia w niewłaściwych fazach snu.
 • niektóre leki mogą mieć skutki uboczne, które prowadzą do występowania parasomnii jako jednego z objawów,
 • zaburzenia psychiczne takie jak depresja czy zaburzenia lękowe, 
 • zaburzenia neurologiczne takie jak padaczka czy narkolepsja, mogą być związane z różnymi rodzajami parasomnii.

 

Objawy parasomni to przede wszystkim:

 

 • chodzenie, bicie czy mówienie podczas snu,
 • intensywne i często nieprzyjemne sny prowadzące do częstych przebudzeń,
 • mimowolne ruchy kończyn lub całego ciała występujące podczas snu,
 • halucynacje senne, wizje lub dźwięki,
 • paraliże senne,
 • zgrzytanie zębami,
 • nadmierna aktywność lub pobudzenie podczas snu,
 • niedobór snu jako skutek parasomni.Diagnostyka i leczenie parasomni
 

 

Diagnostyka i leczenie parasomnii zazwyczaj wymaga wieloaspektowego podejścia, które obejmuje zarówno ocenę kliniczną, jak i badania diagnostyczne. 


 

Jak wygląda diagnostyka zaburzeń snu?
 

 1. Wywiad medyczny może obejmować pytania dotyczące częstotliwości, rodzaju i nasilenia objawów parasomnii, a także czynników wyzwalających i możliwych czynników ryzyka.
   
 2. Badanie fizykalne może pomóc w identyfikacji ewentualnych przyczyn lub czynników współistniejących, które mogą mieć wpływ na sen, takich jak zaburzenia zachowania, zaburzenia oddychania, hormonalne czy neurologiczne.
   
 3. Badania laboratoryjne: np badania krwi, aby wykluczyć inne schorzenia, które mogą wpływać na sen.
   
 4. Monitorowanie snu (polisomnografia): polisomnografia to badanie, które monitoruje różne parametry snu, takie jak aktywność mózgu, ruchy ciała, aktywność mięśniowa i oddychanie podczas snu. To istotne narzędzie w diagnostyce parasomnii.

 

Parasomnie leczenie: 
 

Zastanawiasz się jakie mają parasomnie leczenie? W leczenie bardzo ważne jest wprowadzenie zdrowych nawyków snu, takich jak regularny harmonogram snu, unikanie stymulantów przed snem, utrzymanie spokojnego środowiska snu i regularna aktywność fizyczna. Często też zalecana jest terapia behawioralna, która może pomóc pacjentom w identyfikacji i zmianie negatywnych myśli i zachowań związanych z zaburzeniami snu.
 

Może ona obejmować techniki relaksacyjne, trening autogenny, terapię poznawczo-behawioralną oraz higienę snu. Z kolei jeśli parasomnia jest spowodowana innym schorzeniem, takim jak zaburzenia oddychania podczas snu lub zaburzenia neurologiczne, wsparcie skupia się na leczeniu tej podstawowej przyczyny.

 Psychoterapia online jako wsparcie w leczeniu parasomnii

 

Psychoterapia online może być wartościowym dodatkiem do leczenia parasomnii, zwłaszcza jeśli zaburzenie snu jest częściowo lub całkowicie związane z czynnikami psychologicznymi lub emocjonalnymi. Psychoterapeuta może pomóc pacjentowi zidentyfikować czynniki stresogenne w jego życiu, które mogą przyczyniać się do problemów ze snem. Poprzez terapię poznawczo-behawioralną lub techniki relaksacyjne, pacjent może nauczyć się skuteczniej radzić sobie ze stresem i napięciem, co może przyczynić się do poprawy jakości snu.


Jeśli zaburzenia snu są związane z lękami lub obawami, psychoterapia może pomóc pacjentowi zrozumieć i zmniejszyć te uczucia.  Psychoterapia online umożliwia regularne monitorowanie postępów pacjenta i dostosowywanie planu terapeutycznego w razie potrzeby. Terapeuta może śledzić zmiany w objawach parasomnii i reagować na nie, dostosowując terapię w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.


 

Warto wspomnieć, że parasomnie u dorosłych mogą występować z podobną częstotliwością jak parasomnie u dzieci, dlatego z psychoterapii online mogą skorzystać wszystkie grupy wiekowe. Terapia online może być równie skuteczna jak tradycyjne spotkania terapeutyczne, o ile zapewnia ona wysoki standard opieki i jest prowadzona przez licencjonowanego specjalistę.

 

 Metody leczenia farmakologicznego
 

 

Leczenie farmakologiczne parasomnii może być stosowane w przypadkach, gdy inne metody leczenia nie przynoszą wystarczającej poprawy lub gdy objawy są szczególnie nasilone i wpływają negatywnie na jakość życia pacjenta. 

Leki nasenne mogą być stosowane w celu poprawy jakości snu i zmniejszenia częstotliwości występowania objawów parasomnii, takich jak koszmary senne, lęki nocne czy sennowłóctwo.  Leki przeciwlękowe mogą być stosowane w celu zmniejszenia nasilenia lęków i obaw, które mogą przyczyniać się do występowania lub nasilania się objawów parasomnii. Niektóre leki przeciwdepresyjne mogą być skuteczne w leczeniu niektórych rodzajów parasomnii, zwłaszcza tych związanych z zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja czy zaburzenie afektywne dwubiegunowe.  Niektóre leki działające na układ nerwowy mogą być stosowane w celu regulacji neuroprzekaźnictwa i poprawy jakości snu.  W przypadku parasomnii związanych z mimowolnymi ruchami mięśni, takimi jak lunatykowanie czy mimowolne bicie, mogą być stosowane leki regulujące aktywność mięśni, takie jak leki antyarytmiczne czy leki przeciwparkinsonowskie.Wpływ parasomnii na życie codzienne
 

 

Parasomnie mogą mieć znaczący wpływ na życie codzienne osób dotkniętych tymi zaburzeniami snu. Częste przebudzanie i niedobór snu może prowadzić do chronicznego zmęczenia i braku energii w ciągu dnia. Osoby cierpiące na parasomnie mogą odczuwać trudności w koncentracji, wykonywaniu codziennych obowiązków i utrzymaniu pełnej wydajności w pracy lub szkole. Objawy parasomnii, takie jak koszmary senne czy lęki nocne, mogą prowadzić do wystąpienia zaburzeń emocjonalnych, takich jak lęki, depresja czy nadmierna irytacja. Nieprzyjemne doświadczenia podczas snu mogą również wpływać na obniżenie nastroju i pogorszenie jakości życia psychicznego. 
 

 

Częste przebudzenia w nocy lub nieprzewidywalne zachowania podczas snu mogą wpływać negatywnie na relacje interpersonalne. Partnerzy lub współlokatorzy osoby dotkniętej parasomniami mogą odczuwać trudności w utrzymaniu zdrowego snu i cierpieć z powodu częstych jego zakłóceń.Parasomnie mogą znacznie ograniczyć ogólną jakość życia pacjentów, wpływając negatywnie na ich zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. 


 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ


Literatura

Gajda, E., Wanot, B., & Biskupek-Wanot, A. (2020). Zaburzenia snu. Problemy zdrowia publicznego. T, 1, 36-45.
Kaszowska, A. (2012). Neurobiologiczne podstawy zaburzeń snu.


Specjaliści - psychoterapia online

Magdalena Katolik
EN EN
Magdalena Katolik PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA GESTALT
Psychoterapeuta dorosłych
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Depresja poporodowa Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Odżywiania zaburzenia Poczucie własnej wartości Przemoc Relacje z ludźmi Stres Trauma Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Zuzanna Bończyk
EN EN
Zuzanna Bończyk PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy
+ więcej
Katarzyna Rybacka
Katarzyna Rybacka PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Depresja poporodowa Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Joanna Kuklińska
EN EN
Joanna Kuklińska PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Współuzależnienie Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję