Osobowość schizoidalna

Znajdź psychoterapeutę specjalizującego się w terapii osobowości schizoidalnej.

Zadzwoń lub napisz

Co to jest osobowość schizoidalna?

 

Osobowość schizoidalna to jeden z typów osobowości opisanych w psychologii. Jest to rodzaj osobowości związany z pewnymi charakterystycznymi cechami myślowymi, emocjonalnymi i społecznymi.

 

Osobowość schizoidalna jest jednym z typów osobowości opisanych w Koncepcji Osobowości wg. Teorii Pięcioczynnikowej, która obejmuje pięć głównych wymiarów osobowości: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. W kontekście tej teorii, osobowość schizoidalna jest związana z niską ekstrawersją i ograniczoną otwartością na doświadczenia.


 

Z czym związane jest schizoidalne zaburzenie osobowości oraz czy ma osobowość schizoidalna test, który można użyć do jej samodiagnozy? Czy chłód emocjonalny oraz spłycenie uczuciowości to zawsze są schizoidalne zaburzenia osobowości? Zapraszamy do lektury poniższej publikacji.


 

Jakie są przyczyny występowania osobowości schizoidalnej?

 


Przyczyny występowania osobowości schizoidalnej są złożone i wielorakie. Obejmują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

 

Osobowość schizoidalna przyczyny może mieć następujące:

 

 • czynniki genetyczne: osoby, których rodzice cierpią na schizoidalne cechy osobowości, mogą być bardziej podatne na rozwinięcie tego typu cech,
   

 • czynniki neurobiologiczne: według niektórych badań, występują pewne różnice w funkcjonowaniu mózgu u osób z osobowością schizoidalną. Zmiany w obszarach mózgu związane z emocjami i relacjami społecznymi mogą wpływać na rozwój tej właśnie osobowości,
   

 • doświadczenia w okresie wczesnego dzieciństwa: traumy lub trudności w okresie wczesnego dzieciństwa, takie jak doświadczenie przemocy, zaniedbanie emocjonalne, brak wsparcia rodzinnego, czy inne negatywne przeżycia, mogą przyczyniać się do kształtowania cech osobowości schizoidalnej,
   

 • czynniki środowiskowe: izolacja społeczna w dzieciństwie czy brak zdolności do nawiązywania bliskich relacji, mogą powodować rozwój osobowości schizoidalnej,
   

 • czynniki psychospołeczne: osobowość schizoidalna przyczyny to również wykluczenie społeczne czy brak zrozumienia ze strony otoczenia.

 

 

Oczywiście wpływ wymienionych czynników może się różnić w każdym indywidualnym przypadku, a same czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości schizoidalnej nie są jednoznaczne. Schizoidalne zaburzenie osobowości jest złożonym zaburzeniem, i jego rozwój może zależeć od interakcji wielu różnych elementów. Ponadto, nie wszystkie osoby o pewnych cechach schizoidalnych będą spełniały kryteria zaburzenia osobowości schizoidalnej.


 

Objawy osobowości schizoidalnej

 

Osobowość schizoidalna charakteryzuje się zestawem cech, które sprawiają, że jednostka wydaje się być wyjątkowo samotna i mało zainteresowana relacjami społecznymi. Jedną z kluczowych cech tej osobowości są znikome działania służące przyjemności, co oznacza ograniczone zaangażowanie w aktywności, które są powszechnie uznawane za przyjemne czy satysfakcjonujące. Jakie ma osobowość schizoidalna przykłady zachowań?  Osobowość schizoidalna objawy to między innymi:


 

Ograniczony zakres emocji:
 

 • trudności w doświadczaniu i wyrażaniu emocji,

 • obojętność lub zdystansowanie wobec sytuacji, które inne osoby mogą uważać za emocjonalnie znaczące.


 

Izolacja społeczna i ograniczone relacje społeczne:
 

 • osobowość schizoidalna objawy to również preferowanie samotności, wycofanie społeczne i unikanie bliskich relacji społecznych,

 • brak potrzeby towarzyskich interakcji oraz małe zainteresowanie relacjami interpersonalnymi to również objawy związane z schizoidalnym zaburzeniem osobowości.

 

 

Aktywność wewnętrzna:
 

 • życie wewnętrznym światem swoich myśli i fantazji,

 • skłonność do zanurzania się we własnych myślach i pomysłach, z ograniczoną uwagą dla otaczającego świata.


 

Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji:
 

 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji interpersonalnych, brak bliskich przyjaciół,

 • unikanie sytuacji społecznych, które wymagają zaangażowania emocjonalnego.

 

Zdolności interpersonalne:
 

 • ograniczone umiejętności interpersonalne, takie jak trudności w rozumieniu i reagowaniu na emocje innych osób,

 • brak wyraźnych chęci nawiązywania relacji społecznych.

 

Czy ma jeszcze jakieś osobowość schizoidalna przykłady zachowań? Owszem, schizoidalne zaburzenie osobowości może powodować, że dana osoba wydaje się nie przejmować normami społecznymi czy oczekiwaniami społecznymi, co może prowadzić do odbierania jej jako ekscentrycznej lub nietypowej. Ponadto, może też występować słabe zainteresowanie doświadczeniami seksualnymi oraz chłód emocjonalny.

 

Osobowość schizoidalna nie zawsze jest uznawana za problem, ale może wpływać na funkcjonowanie społeczne jednostki, zwłaszcza gdy te cechy są wyraźnie utrudniające życie codzienne i relacje interpersonalne. 

Jak diagnozować i leczyć osobowość schizoidalną?


 

Zastanawiasz się jakie ma osobowość schizoidalna leczenie i jak wygląda jej diagnoza? Diagnoza i leczenie osobowości schizoidalnej są zazwyczaj przeprowadzane przez specjalistów ds. zdrowia psychicznego, takich jak psychologowie, psychiatrzy czy terapeuci. Warto zaznaczyć, że samo posiadanie pewnych cech schizoidalnych nie zawsze oznacza obecność zaburzenia osobowości schizoidalnej. Diagnoza zaburzenia osobowości wymaga oceny specjalisty, który przeprowadzi dokładną analizę zachowań i funkcjonowania danej osoby.

 

Diagnoza składa się przede wszystkim z takich elementów jak:

 

 • wywiad kliniczny: specjalista może przeprowadzić wywiad z pacjentem, aby zebrać informacje na temat jego historii życiowej, doświadczeń społecznych i symptomów,
   

 • obserwacja zachowań: psycholog obserwuje zachowania pacjenta, zwłaszcza te związane z relacjami społecznymi, emocjami i aktywnością społeczną,
   

 • osobowość schizoidalna test: psycholog może używać różnych testów psychologicznych, które pomagają ocenić cechy osobowości i możliwe zaburzenia.

 

Osobowość schizoidalna leczenie: Leczenie osobowości schizoidalnej może obejmować różne formy terapii, a indywidualny plan zależy od konkretnych potrzeb i sytuacji pacjenta. Jak może wyglądać leczenie osobowości schizoidalnej? Przede wszystkim na leczenie składa się:

 

 • psychoterapia, w tym również psychoterapia online: terapia poznawczo-behawioralna oraz np. terapia psychodynamiczna,
   

 • terapia grupowa: udział w terapii grupowej może pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi,
   

 • leczenie farmakologiczne: osobowość schizoidalna leczenie to również leki psychotropowe, takie jak leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwlękowe. Leczenie farmakologiczne jest brane pod uwagę zwłaszcza, gdy występują współistniejące problemy i jest zawsze poprzedzone wizytą u lekarza psychiatry,
   

 • wsparcie społeczne: ważne jest również wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i innych bliskich osób.

 

Warto podkreślić, że leczenie zaburzeń osobowości, w tym osobowości schizoidalnej, może być procesem długotrwałym i wymaga współpracy między pacjentem a psychoterapeutą prowadzącym. Dążenie do zrozumienia i poprawy jakości życia pacjenta jest kluczowe.

 


 

Psychoterapia w leczeniu osobowości schizoidalnej

 


Psychoterapia odgrywa istotną rolę w leczeniu osobowości schizoidalnej. Chociaż nie ma specyficznych terapii opracowanych wyłącznie dla tego rodzaju zaburzeń osobowości, to do jej leczenia mogą być stosowane różne podejścia terapeutyczne w psychoterapii.
 

Osobowość schizoidalna psychoterapia- najpopularniejsze formy leczenia:

 

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT):

 

Cel: Zidentyfikowanie i zmiana negatywnych wzorców myślowych i zachowań.

Metody: Pracuje się nad świadomością myśli i uczuć, rozwijaniem umiejętności społecznych, oraz modyfikowaniem destrukcyjnych schematów myślowych.


 

 • Terapia psychodynamiczna:

 

Cel: Zrozumienie głębszych procesów psychicznych, identyfikacja konfliktów wewnętrznych.

Metody: Skupia się na analizie relacji interpersonalnych, procesów obronnych i zidentyfikowaniu korzeni doświadczanych problemów.

 

 • Terapia psychodynamiczno-interpersonalna:
   

Cel: Znalezienie równowagi między analizą głębokich procesów psychodynamicznych a poprawą relacji interpersonalnych.

Metody: Praca nad relacjami społecznymi, identyfikacja wzorców w relacjach.

 

 • Terapia psychodynamiczna krótkoterminowa:
   

Cel: Skoncentrowanie się na określonych celach terapeutycznych w krótkim okresie.

Metody: Praca nad konkretnymi problemami, które wpływają na codzienne funkcjonowanie.

 

 • Terapia grupowa:
   

Cel: Wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, dzielenie się doświadczeniami z innymi.

Metody: Praca w grupie, wymiana doświadczeń, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

 

 • Terapia poznawczo-analityczna:
   

Cel: Kombinacja elementów terapii poznawczej i psychodynamicznej.

Metody: Analiza myśli, uczuć i zachowań w kontekście zarówno terapii poznawczej, jak i psychodynamicznej.

 

Jak widać, rodzajów terapii jest mnóstwo. Ważne, by była ona dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wybór konkretnego podejścia może zależeć od wielu czynników, takich jak osobiste preferencje, preferowany styl pracy terapeutycznej, a także dostępność specjalistów w danej formie terapii. 

Czy występuje związek z innymi zaburzeniami psychicznymi


 

Osobowość schizoidalna może współistnieć z innymi zaburzeniami psychicznymi, choć nie zawsze tak jest. W literaturze naukowej opisującej psychopatologię i diagnostykę zaburzeń psychicznych można znaleźć informacje na temat współwystępowania osobowości schizoidalnej z różnymi innymi zaburzeniami.

Przykładowo, osoby z osobowością schizoidalną mogą być bardziej narażone na doświadczanie epizodów depresji lub dystymii. Ponadto, zdarza się współistnienie osobowości schizoidalnej z zaburzeniami lękowymi, takimi jak zaburzenia lękowe ogólne czy fobie społeczne.
 

Choć osobowość schizoidalna nie jest równoznaczna ze schizofrenią, to jednak istnieje pewne podobieństwo w niektórych cechach. Niektóre osoby z osobowością schizoidalną mogą doświadczać pewnych myśli czy zainteresowań charakterystycznych dla spektrum schizofrenii.

 

Dodatkowo, niektóre badania sugerują, że osobowość schizoidalna może występować w większym stopniu u osób z zaburzeniami tożsamości płciowej. Osoby z osobowością schizoidalną mogą mieć również skłonność do doświadczania zmian nastroju i trudności w radzeniu sobie z emocjami.
 

W przypadku współistnienia wielu zaburzeń, może być konieczna kompleksowa terapia, która uwzględnia różne aspekty funkcjonowania psychicznego danej osoby.leczenie osobowości schizoidalnej


 

 

 

 

 

 

Literatura:

Grabski, B., & Gierowski, J. (2012). Zaburzenia osobowości: różne spojrzenia i próby ich integracji. Psychiatria Polska, 46(5).

Cierpiałkowska, L., & Soroko, E. (2017). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej.


Osobowość schizoidalna - wybierz terapeutę i umów wizytę

Joanna Kuklińska
EN EN
Joanna Kuklińska PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Współuzależnienie Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej
Anna Sroga
EN EN
Anna Sroga PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
Psychoterapeuta dorosłych
Depresja Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Odżywiania zaburzenia Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Trauma Ataki Paniki Bezsenność Emocje, gniew Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Przemoc Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Aleksandra Wegner
Aleksandra Wegner PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
Psychoterapeuta dorosłych
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Relacje z ludźmi Stres Związek, małżeństwo
+ więcej
Sylwia Kuźmicz
EN EN
Sylwia Kuźmicz PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psycholog, Psychotraumatolog
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej

Osobowość schizoidalna - podsumowanie

Schizoidalne zaburzenia osobowości - jak rozpoznać?

Osobowość schizoidalna charakteryzuje się niewielkim zainteresowaniem relacjami z innymi, a wręcz wycofywaniem się z kontaktów społecznych oraz bardzo niewielkim zakresem okazywanych uczuć i emocji.

Osoby ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości najczęściej nie mają bliskich relacji z przyjaciółmi czy znajomymi, a swoje kontakty ograniczają jedynie do najbliższych krewnych. Osoby schizoidalne  cechuje brak zainteresowania doświadczeniami seksualnymi.

Osoby schizoidalne wybierają najczęściej samotne działania, niewiele rzeczy jest je w stanie zainteresować, a dodatkowo nie czerpią satysfakcji i przyjemności z wykonywanych czynności. Osoby z tym zaburzeniem osobowości są zdystansowane, wycofane emocjonalnie oraz cechują się zawężonym wyrażaniem emocji.

Osobowość schizoidalna, a miłość - jak wygląda związek ?

Związek z osobą ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości może być trudną relacją. Osoby schizoidalne charakteryzują się nikłym wyrażaniem swoich emocji i uczuć względem partnera.
 

Osoby z tym zaburzeniem osobowości są zdystansowane, wycofane emocjonalnie oraz cechują się zawężonym wyrażaniem emocji. Partner mogą czuć brak zaangażowania ze strony osoby schizoidalnej, co nie pozwala w pełni zbudować satysfakcjonującej relacji. Problemem może być również sfera seksualna, gdzie osoby schizoidalne wykazują brak zainteresowania seksem i nie odczuwają pociągu seksualnego do partnera.

Jak postępować z osobą ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości?

Przede wszystkim nie powinniśmy oskarżać osoby cierpiącej na to zaburzenie o brak okazywania uczuć czy jej chłód emocjonalny. Podstawą w relacji z osobą schizoidalną jest zrozumienie specyfiki osobowości schizoidalnej oraz tego, że jej emocjonalność jest zawężona.
 

Warto więc okazywać wsparcie, delikatnie nakłaniać do podjęcia psychoterapii, przy jednoczesnym akceptowaniu drugiej osoby, jej zachowania. Warto również nie oczekiwać, by osoba ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości spełniała nasze potrzeby emocjonalne ponieważ nie będzie ona w stanie tego zrobić. We wszystkim kluczowe jest zrozumienie specyfiki drugiej osoby i jej zaburzenia.

Jak pomóc osobie z osobowością schizoidalną?

W przypadku osobowości schizoidalnej,  jak i innych zaburzeń osobowości pomoc takiej osobie powinna koncentrować się głównie na rozpoczęciu psychoterapii. Jest to najbardziej efektywna forma pomocy, ponieważ skupia się na pracy nad zaburzoną strukturą osobowości.

W psychoterapia osobowości schizoidalnej najlepiej sprawdza się psychoterapia poznawczo-behawioralna czy też psychoterapia psychodynamiczna. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od wybranego nurtu psychoterapii, leczenie osobowości schizoidalnej to proces długoterminowy. Z uwagi na problemy emocjonalne i społeczne jakie występują w tym zaburzeniu osobowości świetnie sprawdzi się terapia grupowa, która pozwoli na proces socjalizacji i zawierania relacji.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane