Problemy z emocjami

Najczęstsze przyczyny zaburzeń emocjonalnych


 

Można się zastanawiać “zaburzenia emocjonalne co to jest, a także kogo może dotyczyć ten problem?” Problem z emocjami dotyka wiele osób. Mogą być to osoby w różnym wieku - zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli oraz osoby starsze. Jaka jest na zaburzenia emocjonalne definicja, jakie mają zaburzenia emocjonalne objawy, jakie są przyczyny zaburzeń emocjonalnych oraz czy istnieje test na zaburzenia emocjonalne? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym tekście. Dowiesz się również czy zaburzenia emocjonalne można wyleczyć oraz jak wygląda terapia zaburzeń emocjonalnych.

 

Zaczynając od początku warto podkreślić, że zaburzenia emocjonalne definicja opisuje je jako stany psychiczne, które objawiają się przede wszystkim zaburzonym, nieprawidłowym odczuwaniem emocji, przez co zniekształca się również proces myślenia osoby chorej oraz jej funkcjonowanie, nastrój i energia. Problemy z odczuwaniem emocji dotykają ludzi w różnym wieku, a ich najpopularniejszą i najczęściej występującą odmianą jest depresja, choć do zaburzeń emocjonalnych zaliczają się też takie choroby jak bulimia, anoreksja czy napady lęku. A więc podsumowując warto odpowiedzieć na pytanie zaburzenia emocjonalne co to jest?

Ogólnie rzecz ujmując zaburzenia emocjonalne to stany emocji odbiegające od ogólnych norm, a składową tych stanów emocjonalnych stanowi nastrój (obniżony lub podwyższony czy wahania nastroju), poziom lęku, ekspresja (zarówno skrywanie emocji jak i zbytnia gadatliwość), oraz energia życiowa (obojętność, zbytnie pobudzenia lub przeciwnie - apatia, niska motywacja lub jej brak).

 

Jakie są najczęstsze przyczyny zaburzeń emocjonalnych? Bardzo trudno wymienić jedną konkretną przyczynę zaburzeń emocjonalnych. Tak naprawdę na wystąpienie problemów z emocjami może wpływać szereg czynników - głównie genetycznych, społecznych, psychicznych, hormonalnych czy o podłożu neurobiologicznym.

 

Przyczyny problemów z emocjami (zaburzeń emocjonalnych) to przede wszystkim:
 

 • czynniki biologiczne odpowiedzialne za problemy z emocjami są często następstwem zaburzenia pracy neuroprzekaźników w mózgu, które to odpowiadają za nastrój, energię do działania i emocje - a są nimi dopamina, serotonina czy noradrenalina,

 • nieprawidłowe działanie lub budowa struktur mózgu, które odpowiadają za emocjonalność człowieka, a więc jądro migdałowate, wzgórze i podwzgórze oraz kora czołowa,

 • niedobory witaminowe, głównie witamin z grupy B, a także zaburzenie równowagi kwasowo - zasadowej w organizmie, lub nawet nieprawidłowe poziomy gospodarki wodno elektrolitowej,

 • problem z emocjami może mieć też podłoże w czynnikach związanych z osobowością, a więc obniżony lub podwyższony poziom lęku, niska samoocena, krytycyzm w stosunku do siebie i otoczenia,

 • czynniki genetyczne, a więc dziedziczenie pewnych skłonności również mogą być przyczynami zaburzeń emocji,

 • problem z wyrażaniem emocji może być też skutkiem sytuacji traumatycznej; śmierć kogoś bliskiego, udział w wypadku lub bycie świadkiem wypadku, zawód miłosny, pobicie, gwałt, trudna sytuacja życiowa pod kątem materialnym itp,

 • problemy emocjonalne są też często następstwem trudnych sytuacji w dzieciństwie; przemoc w rodzinie (psychiczna lub fizyczna), molestowanie seksualne, brak akceptacji ze strony rodziców, obojętność, brak czułości lub przeciwnie - nadopiekuńczość, jak również uzależnienie któregoś z rodziców od narkotyków czy alkoholu, odrzucenie przez rówieśników, 

 • trudności emocjonalne mogą pojawić się również w wyniku nadużywania substancji psychoaktywnych, a więc alkoholu, narkotyków,

 • przyczyną zaburzeń emocji może być także przebieg ciąży, poród, opieka nad niemowlęciem - mogą mieć one wówczas podłoże hormonalne, psychospołeczne czy metaboliczne


 

Objawy zaburzeń emocjonalnych


 

Jakie są objawy zaburzeń emocjonalnych? Wszystko zależy od tego, z jakim zaburzeniem emocjonalnym mamy do czynienia. Inne objawy będą w przypadku depresji, inne zaś w przypadku stanów lękowych, anoreksji, bulimii czy zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych.

Mogą występować w przebiegu wielu psychicznych schorzeń, ale też mogą pojawiać się w przypadku schorzeń metabolicznych czy neurobiologicznych. Problemy z emocjami mają też często charakter sytuacyjny (kiedy spotkało nas traumatyczne wydarzenie) lub charakter osobowościowy.

 

A jakie są główne objawy problemów z emocjami? Zaburzenia emocjonalne objawy to przede wszystkim:

 

 • apetyt; zmniejszony lub nadmierny,

 • zmęczenie, apatia, brak energii do życia i działania,

 • zaniechanie czynności, które wcześniej sprawiały radość,

 • drażliwość, wybuchy złości,

 • problem z okazywaniem emocji objawia się również w zaburzeniach rytmów biologicznych; bezsenności lub zwiększonej senność,

 • smutek, uczucie osamotnienia,

 • problem z wyrażaniem emocji to również brak koncentracji,

 • płaczliwość,

 • niska samoocena,

 • wahania nastroju,

 • trudności emocjonalne to też myśli czy nawet próby samobójcze.

 

Jakie są z kolei objawy zaburzeń emocjonalnych ze względu na konkretny rodzaj zaburzenia?

 

 • depresja - najczęściej występujące zaburzenie emocjonalne w którym głównym objawem jest długotrwale obniżony nastrój. Depresja często nie ma jednej przyczyny, zdarza się, że występuje też bez wyraźnego powodu. Oprócz obniżonego nastroju występuje męczliwość, brak energii czy utrata zainteresowań, a nawet myśli samobójcze,

 • zaburzenia obsesyjno - kompulsywne; ich głównym objawem są natrętne, niechciane myśli oraz odczucie wewnętrznego przymusu wykonywania pewnych, powtarzalnych czynności,

 • stany lękowe - zaliczają się do nich symptomy psychiczne i objawy somatyczne takie jak uczucie napięcia i strachu, bóle brzucha, ataki paniki, kołatanie serca, napięcie emocjonalne, drżenie rąk czy nóg, pocenie się, ale również i duszności,

 • anoreksja - czyli jadłowstręt mający podłoże psychiczne,

 • bulimia- objadanie się, po czym zwracanie jedzenia,

 • zaburzenie emocjonalne to również jąkanie - powtarzanie głosek lub niemożność ich wypowiedzenia, oraz towarzysząca temu niska samoocena i lęk przed kontaktami z otoczeniem,

 • problem z okazywaniem emocji to również nocne moczenie się (szczególnie u dzieci) - również zalicza się moczenie nocne do zaburzeń emocjonalnych; jest to oddawanie moczu podczas snu, na które osoba z tym problemem nie ma wpływu.


 

Przykłady zaburzeń emocjonalnych


 

Jakie są najczęściej występujące przykłady zaburzeń emocjonalnych? Zaburzenia emocjonalne przykłady:
 

 • depresja - jak już zostało wspomniane, zaburzenie to wśród zaburzeń emocjonalnych występuje najczęściej,
   

 • dystymia- to lżejsze od depresji obniżenie nastroju, lecz utrzymuje się nieprzerwanie lub ciągle nawraca (minimum przez 2 lata),
   

 • zespół stresu pourazowego, PTSD
   

 • zaburzenia lękowe - fobie, przykładowo lęk społeczny, agorafobia, fobie przed chorobami, fobie sytuacyjne, lęk wysokości czy lęk przed podróżowaniem samochodem lub samolotem,

 

 • problem z odczuwaniem emocji to również zaburzenia lękowe uogólnione,
   

 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe - charakteryzujące się zmianami nastroju występującymi naprzemiennie - od euforii po stany depresyjne,
   

 • zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne,
   

 • zaburzenia emocji związane z alkoholizmem,
   

 • zaburzenia związane z ciążą i porodem,
   

 • problemy emocjonalne to także tiki nerwowe,
   

 • jąkanie się,
   

 • anoreksja lub bulimia,
   

 • zaburzenia emocjonalne związane z hormonami, a więc związane przykładowo z pracą tarczycy, miesiączkowaniem czy przekwitaniem,

 • zaburzenia emocji objawiają się również przez mutyzm wybiórczy - blokowanie, niemożność swobodnych wypowiedzi.


 

Problemy z emocjami u dorosłych


 

U dorosłych zaburzenia na tle emocjonalnym mogą się pojawić w każdym wieku, choć najczęściej występują między 30-tym a 40-tym rokiem życia, oraz w wieku emerytalnym. Najczęściej wśród dorosłych pojawia się depresja, a biorąc pod uwagę całe życie, epizod depresyjny może wystąpić nawet u 15% społeczeństwa. Wśród równie często występujących zaburzeń na tle emocjonalnym można wymienić jeszcze stany lękowe, bowiem mogą one występować wśród 10-20 procent populacji. 

 

Depresja to ciężka choroba, a jej skutki mogą być nawet potencjalnie śmiertelne, dlatego nie należy jej bagatelizować. Depresja uniemożliwia codzienne funkcjonowanie, całkowicie je zaburza. Chory przestaje wykonywać codzienne czynności, nawet te, które wcześniej sprawiały mu radość. Co więcej zaniedbuje aktywność fizyczną, zdrową dietę, jest skłonny do używek lub przestaje całkowicie dbać o swoje zdrowie. Depresję należy leczyć i co ważne, leczenie depresji jest skuteczne, więc warto się rozpocząć psychoterapię.


 

Problemy z emocjami u dzieci


 

Jeśli chodzi o zaburzenia emocjonalne, które występują u dzieci, to z pewnością należy tu wymienić nadmiernie lękowe reakcje na niektóre sytuacje, nad którymi dziecko nie może zapanować. Reakcje te objawiają się nie tylko lękiem lub stresem, ale też przejawiają się np. przez jąkanie się, nocne moczenie, problemy w wyrażaniu emocji czy tiki nerwowe.
 

W wieku szkolnym dziecko może być spowolnione psychoruchowo, nadmiernie wyciszone, może mieć problemy w kontaktach z rówieśnikami. Dzieci cierpiące na problem z odczuwaniem emocji są bardzo nieśmiałe, nie sprawiają problemów, chcą być niezauważone, są posłuszne lub niepewne siebie, przejawiają obojętność uczuciową, nie umieją nawiązywać i utrzymywać trwałych relacji z innymi. Takie problemy z emocjami są często wywołane brakiem akceptacji ze strony rodziców, krytykowaniem, karaniem, poniżaniem czy ośmieszaniem.
 

Zdarza się również, że dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi są agresywne zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. Mają wybuchy złości, biją rówieśników, dokuczają im. Te zachowania również mogą wiązać się z sytuacją panującą w ich domach - z brakiem akceptacji, czułości, z przemocą, oraz z brakiem poczucia bezpieczeństwa.

Kolejnym zaburzeniem emocjonalnym, które może występować u dzieci może być nadpobudliwość. Dzieci takie reagują często nieadekwatnie do sytuacji, są drażliwe, znudzone, mają problemy z koncentracją.

 

Jeśli w domu rodzinnym występują sytuacje potencjalnie traumatyzujące dla dziecka, wówczas może się również u niego pojawić depresja, jąkanie się, nocne moczenie czy tiki nerwowe. 

Jak zdiagnozować zaburzenia emocjonalne


 

By zdiagnozować zaburzenia emocjonalne należy udać się do specjalisty- psychologa lub psychiatry. Tylko wtedy może zostać postawiona odpowiednia diagnoza, oraz może być podjęte skuteczne leczenie. Czy istnieje test na zaburzenia emocjonalne? Specjaliści w swojej pracy wykorzystują szereg narzędzi, które są dla nich pomocne w diagnozie, jednak głównym czynnikiem mającym przyczynić się do jej postawienia będzie dokładny wywiad i szczera rozmowa z pacjentem.
 

Jeśli czujesz, że cierpisz i nie radzisz sobie ze swoimi emocjami, wpływają one negatywnie na twoje codzienne życie, a któryś z opisanych w tym tekście objawów obniża twój komfort życia przez ponad 2 tygodnie, zgłoś się po pomoc do psychoterapeuty.


 

Leczenie zaburzeń emocjonalnych


 

Czy zaburzenia emocjonalne można wyleczyć i jak leczyć zaburzenia emocjonalne? Najważniejsze jest podjęcie odpowiedniego leczenia i skorzystanie z psychoterapii. To już duży krok w kierunku sukcesu, bowiem problemy z odczuwaniem emocji można skutecznie leczyć. Jakie mają zaburzenia emocjonalne leczenie?
 

 W medycynie specjaliści wykorzystują 3 główne metody leczenia:

 

 • główną, najczęściej stosowaną i najbardziej efektywną metodą jest psychoterapia. Terapia zaburzeń emocjonalnych może być indywidualna lub grupowa, a najczęściej wykorzystywaną metodą leczenia w czasie sesji jest metoda poznawczo - behawioralna. Metoda ta ma na celu poznanie, a następnie przepracowanie swoich emocji, znalezienie źródeł i przyczyn zaburzeń oraz nauka nowych schematów myślenia, reakcji i działania,

 

 • zaburzenia emocjonalne leczenie mają również w formie psychoedukacji - edukacja na temat zaburzeń emocjonalnych, metod radzenia sobie ze swoimi emocjami, przekazywanie wiedzy zarówno choremu jak i jego najbliższym,
   

 • farmakoterapia - mogą tu zostać zastosowane równolegle z psychoterapią leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, uspokajające.


 

psychoterapia online - umów wizytę u psychologa

 


 

Literatura
 

Sylwia Kalinowska, Katarzyna Nitsch, Paulina Duda, Beata Trześniowska-Drukała, Jerzy Samochowiec, Depresja u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny, etiologia, terapia, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2013, 59, 1

Agnieszka Gmitrowicz, Paweł Kropiwnicki, Zaburzenia lękowe, Klinika Psychiatrii Młodzieżowej I Katedry Psychiatrii UM w Łodzi, http://a.umed.pl

Iniewicz G.,(2008) Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania, Psychiatria Polska, tom XLII, numer 5, s. 671–682
Maruszewski, T., Doliński, D., Łukaszewski, W., Marszał-Wiśniewska, M. (2008). Emocje i Motywacje. W: D. Doliński, J. Strelau (Red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. GWP Rozdział 7.8.

 

Problemy z emocjami - podsumowanie

Jak rozpoznać problemy emocjonalne?

Problemy emocjonalne z reguły dotyczą trudności w regulowaniu emocji i radzeniu sobie z nimi w konstruktywny sposób.  Problemy emocjonalne potrafią znacząco przeszkadzać w codziennym funkcjonowaniu, obniżać jakość życia, a nawet powodować cierpienie psychiczne.

Wśród problemów emocjonalnych wymieniamy obniżony nastrój, chroniczny smutek, napady lęku, nieustanne zamartwianie się, a także brak panowania nad złością czy gniewem. Jeżeli dostrzegamy, że nie umiemy opanować silnych emocji, zaczynają nas one przytłaczać i trwają zdecydowanie za długo możemy mówić o problemach z emocjami.

Niepokojące może być także, kiedy unikamy odczuwania konkretnych emocji, usilnie je wypieramy z naszej świadomości, a także staramy się regulować je za pomocą alkoholu, substancji psychoaktywnych, kompulsywnego jedzenia czy innych czynności.  

 

Jak radzić sobie z problemami emocjonalnymi ?

Nieumiejętność radzenia sobie z emocjami czy regulowania trudnych uczuć może powodować wiele cierpienia. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami wymaga dużej samoświadomości, uważności na swoje stany emocjonalne oraz psychoedukacji na temat życia emocjonalnego.

Znajomość procesów emocjonalnych oraz tego jak regulować konkretne emocje jest kluczowa w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi. W opanowywaniu silnych emocji takich jak lęk czy złość na pewno pomocna będzie aktywność fizyczna, która pozwala rozładować nadmiar negatywnej energii.

Pomocne są również różnego rodzaju techniki relaksacji, które pozwolą uspokoić ciało i umysł. Ciężko jednak poradzić sobie samemu z problemami emocjonalnymi, istnieje potrzeba najczęściej wsparcia specjalisty, który nam w tym pomoże.
 

Jak pomóc dziecku kontrolować emocje?

Pomoc dziecku w kontrolowaniu jego emocji jest bardzo ważna w jego prawidłowym rozwoju emocjonalny. Po pierwsze warto pozwolić dziecku przeżyć to wszystko czego doświadcza - pozwalać mu na złość, smutek, lęk, płacz a także wybuchy radości i ekspresję uczuć.

Rozmawianie o emocjach, o tym co dziecko w danej chwili czuje i nazywanie tego jest najlepszym sposobem, aby dziecko poznało swój emocjonalny świat i nauczyło się kontrolować emocje. W przypadku, gdy dziecko odczuwa silny lęk czy złość warto być przy nim, aby czuło naszą obecność i wsparcie oraz miało pewność, że nie zostało z tym same.

Możemy też regulować silne emocje dziecka przez okazywanie bliskości czy przytulanie, uspokajanie go, mówienie spokojnym głosem oraz okazywanie zrozumienia.

Jak leczyć zaburzenia emocjonalne?

Zaburzenia emocjonalne należą do grupy zaburzeń psychicznych, które wymagają specjalistycznego leczenia i psychoterapii. Wśród zaburzeń emocjonalnych wymienić możemy zaburzenia nastroju takie jak depresja czy choroba dwubiegunowa, a także zaburzenia lękowe.

Leczenie zaburzeń emocjonalnych często wymaga wizyty u psychiatry i włączenia farmakoterapii. W przypadku depresji czy zaburzeń lękowych stosuje się leki SSRI czy też SNRI, które pozwalają na prawidłowy poziom kluczowych neuroprzekaźników w mózgu takich jak serotonina czy dopamina.

Dodatkowo najbardziej efektywne leczenie zaburzeń emocjonalnych zakłada połączenie farmakoterapii z psychoterapią. Jednymi z najskuteczniejszych metod terapii zaburzeń emocjonalnych jest psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz tzw. terapie III fali jak terapia ACT czy terapia skoncentrowana na emocjach, psychoterapia psychodynamiczna czy psychoterapia integracyjna.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję