Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Profil
Lucyna Gąsecka
PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta rodzin

SPECJALIZACJE: kryzys życiowy, wypalenie zawodowe, kryzys zawodowy, stany lękowe / lęk, stres, depresja, pustka egzystencjalna, utrata sensu życia, problemy w związku, problemy emocjonalne, problem w relacjach międzyludzkich, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), brak motywacji, niskie poczucie własnej wartości, trauma, fobia społeczna, choroby psychosomatyczne, bezsenność, konflikty rodzinne, problem uzależnień, bezradność / bezsilność W ramach psychoterapii integracyjnej dobieram techniki i metody indywidualnie, adekwatnie do problemów i podłoża kłopotów klienta. Sposobem w mojej pracy jest wybór dominującego podejścia i dostosowywanie do niego r&...
Ataki Paniki Depresja Depresja poporodowa Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Trauma Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo

Dostępne usługi

Konsultacja psychoterapeutyczna, 30 min.-
119,00 zł
Psychoterapia indywidualna, 50 min. -
189,00 zł
Psychoterapia par, 90 min. -
289,00 zł
Psychoterapia par, 50 min. -
229,00 zł
Porada email -
189,00 zł
Psychoterapia rodzin, 90 min. -
289,00 zł
Opinia/diagnoza -
189,00 zł
Zaświadczenie o udziale w terapii -
119,00 zł
Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

Wykształcenie akademickie:

2012 r. Uniwersytet Opolski.- pedagogika, specjalizacja resocjalizacja- studia magisterskie.

2010 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu- pedagogika, specjalizacja- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia licencjackie.

Szkolenia psychoterapeutyczne:

2018 r. - obecnie. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. - Psychoterapia, całościowe 4-letnie studia podyplomowe, przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty.

Kursy:

2021- Podstawy seksuologii - Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. 30 godz.(Kurs zakończony egzaminem).

2021- Psychotraumatologia - Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu. 30 godz. (Kurs zakończony egzaminem).

2020 - Terapia poznawczo behawioralna - Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu  30 godz.(Kurs zakończony egzaminem).

Szkolenia i warsztaty interpersonalne, z zakresu interwencji kryzysowych, zarządzania stresem i emocjami. 

Doświadczenie własne

2018 r. odbyłam 50 godzin psychoterapii indywidualnej. 

2019 r. odbyłam 50 godzin psychoterapii grupowej.

Praktyka zawodowa

2020 r. - obecnie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu

- prowadzenie terapii grupowej młodzieży w wieku 14-18 lat.

- prowadzenie konsultacji dla rodziców. 

2019-2020 Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Wałbrzychu.

- prowadzenie wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży,

- prowadzenie konsultacji dla rodziców.

2016-2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

- prowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień,

- interwencja kryzysowa,

- prowadzenie wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych i młodzieży,

- przeprowadzanie wizyt środowiskowych w miejscach zamieszkania klientów.

2014-2016 Dom Seniora w Wałbrzychu

- wsparcie psychologiczne dla osób starszych.

Etyka zawodowa

1. Terapeuta nie ma prawa wydawać ocen moralnych ani kierować się zasadami ideologii politycznej. Psychoterapeuta ma obowiązek powstrzymać się od działań wynikających z wszelkich uprzedzeń rasowych, religijnych, narodowościowych oraz z jego stosunku do płci, wieku i orientacji seksualnych pacjenta, zarówno w toku terapii jak i w swoim życiu zawodowym. Terapeuta nie może jednak legitymizować zachowań będących przestępstwem w rozumieniu kodeksu karnego czy kodeksu rodzinnego (np. przemocy fizycznej bądź seksualnej w rodzinie).

2. Terapeuta nie może osobom uczestniczącym w terapii narzucać wprost ani pośrednio własnego systemu wartości. W wypadku uniemożliwiających pracę znaczących różnic między systemem wartości osoby pozostającej w terapii i terapeuty, terapeuta ma prawo rozwiązać kontrakt i skierować osobę pozostającą w terapii do innego terapeuty.

4. Obowiązkiem terapeuty jest korzystanie z rożnych form współpracy i superwizji, by zminimalizować ryzyko błędów wynikających z jego osobistych problemów i uwikłań emocjonalnych.

5. Nieetyczne jest podejmowanie działań mających na celu leczenie w przypadku niedysponowania przez terapeutę ogólnie dostępną wiedzą umożliwiającą postawienie prawidłowej diagnozy oraz wiedzą o wskazaniach do stosowania różnych form terapii.

Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane