Test psychologiczny Holmes-Rahe

Zmiany, jakie zachodzą w naszym życiu, są często źródłem stresu, a ich nagromadzenie zwiększa ryzyko (prawdopodobieństwo) wystąpienia choroby somatycznej.

Na tę zależność , zwrócili uwagę amerykańscy psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe. Do oceny ryzyka opracowali skalę - każdej zmianie życiowej, przypisana jest określona liczba punktów. Lista zawiera najważniejsze i najczęstsze wydarzenia życiowe, które wywołują w nas stres. Jeśli wskaźnik zmian osiąga w okresie ostatniego roku 300 punktów, to statystycznie prawdopodobieństwo zachorowania jest bardzo wysokie.

Poniższa skala pozwala ocenić Twoje obiektywne obciążenie stresem w ciągu ostatniego roku oraz ryzyko wystąpienia choroby somatycznej.

 

Instrukcja:

Poniżej znajduje się lista powszechnie przeżywanych doświadczeń życiowych. Proszę odpowiedz, które z poniższych wydarzeń wystąpiły w Twoim życiu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi.

1. Śmierć współmałżonka
2. Rozwód
3. Separacja małżeńska
4. Pobyt w więzieniu
5. Śmierć bliskiego członka rodziny
6. Zranienie ciała lub choroba
7. Zawarcie małżeństwa
8. Zwolnienie z pracy
9. Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem
10. Przejście na rentę lub emeryturę
11. Choroba w rodzinie
12. Ciąża
13. Kłopoty w pożyciu seksualnym
14. Powiększenie się rodziny
15. Rozpoczynanie nowej pracy zawodowej
16. Zmiany w dochodach finansowych
17. Śmierć bliskiego przyjaciela
18. Zmiana zawodu
19. Wzrost konfliktów małżeńskich
20. Hipoteka ponad 10000 dolarów
21. Wiadomość o konieczności zwrotu większego długu lub pożyczki
22. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym
23. Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego
24. Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka
25. Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania
26. Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka
27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej
28. Zmiany standardu, poziomu życia
29. Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń
30. Starcia z szefem
31. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia
32. Zmiana mieszkania
33. Zmiana szkoły
34. Zmiany w spędzaniu wolnego czasu
35. Zmiany w praktykach religijnych
36. Zmiany w nawykach życia towarzyskiego
37. Hipoteka lub zaciągnięcie długu poniżej 10000 dolarów
38. Zmiana nawyków snu
39. Zmiany częstości spotkań rodzinnych
40. Zmiany nawyków żywieniowych
41. Urlop
42. Święta Bożego Narodzenia
43. Małe naruszenie przepisów prawnych
Pamiętaj wynik ma charakter orientacyjny i nie zastępuje diagnozy!
Sprawdź twoje obciążenie stresem
Twój wynik:
Wysokie ryzyko

Jak rozumieć wynik?

 

Celem testu jest dokonanie pomiaru Twojego obiektywnego obciążenia stresem jakiemu podlegasz w ciągu ostatniego roku. Wynik ten pozwala również na oszacowanie prawdopodobieństwa ryzyka wystąpienia choroby somatycznej związanej ze stresem. Ryzyko wzrasta wraz z liczbą stresu jaki przeżywasz.

Pamiętać jednak należy, że to samo wydarzenie, które jest stresujące dla jednej osoby, u innej może nie wywołać stresu o tak dużej sile. Na to, jak silny stres przeżywamy, ma wpływ zarówno siła stresora, jak również nasze indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz odporność psychiczna, podatność biologiczna, szkodliwe czynniki środowiskowe, zachowania ryzykowne dla zdrowia np. palenie, czy brak wypoczynku. Bardzo ważnym czynnikiem jest też wsparcie emocjonalne jaki uzyskujemy od innych osób w sytuacjach stresujących.

Wynik testu nie jest diagnozą kliniczną. Wysoki i bardzo wysoki wynik w teście nie oznacza, że wymagasz leczenia, lecz, że znajdujesz się w grupie osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia choroby somatycznej.

Wynik testu może być punktem wyjścia do refleksji nad stresem jakiego doświadczasz.

Jeśli czujesz, że obiektywny stres jakiemu podlegasz staje się coraz większym obciążeniem, a twojej indywidualne zasoby do radzenia sobie z nim się zmniejszają zasięgnij konsultacji ze specjalistą – lekarzem rodzinnym, psychiatrą lub psychoterapeutą.

Interpretacja wyników:

Poniżej 150 – niskie ryzyko

150 – 299 – umiarkowane ryzyko

300 i wyżej – wysokie ryzyko

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane