Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Profil
Olga Walecka
PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych

skontaktuj
się z nami

Jestem zafascynowana drugim człowiekiem, jego rozwojem i dążeniem do pełni życia. Dlatego jako psychoterapeuta chcę Ci pomóc lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz towarzyszyć w drodze do bardziej szczęśliwego życia. W psychoterapii ważne jest dla mnie spotkanie z człowiekiem jako niepowtarzalną osobą, która posiada wartość niezależnie od tego co myśli, czuje, jaką ma historię. Dlatego preferuję podejście pełne szacunku, empatii, zaangażowania w budowanie relacji terapeutycznej, dzięki której w atmosferze zaufania możemy poruszać różne kwestie dotyczące trudności, zgodnie z  osobistymi pragnieniami i możliwościami każdego. Pracuję w nurcie inte...
Depresja Kryzys Strata, żałoba Lęk Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo

Dostępne usługi

Konsultacja psychoterapeutyczna, 30 min.-
119,00 zł
Psychoterapia indywidualna, 50 min. -
189,00 zł
Zaświadczenie o udziale w terapii -
119,00 zł
Opinia/diagnoza -
189,00 zł
Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

Jestem uczestnikiem 4 roku Studium Psychoterapii, prowadzonym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą w Warszawie (psychoterapia integracyjna), które należy do Polskiej Rady Psychoterapii i Europen Association of Psychtherapy, Europen Association of Integrative Psychotherapy. Posiadam wykształcenie pedagogiczne (zwieńczone tytułem magistra w 2003r) i wieloletnie doświadczenie pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodymi ludźmi, a także działań dotyczących wspierania  rodziców i całych rodzin. 

Zdobyłam również wykształcenie teologiczne (5-letnie studia magisterskie), oraz specjalizację w zakresie – pomocy małżeństwom i rodzinom (2-letnie), dzięki którym lepiej rozumiem tematykę relacji małżeńsko-rodzinnych, a także zagadnień związanych z przeżywaniem wiary i religijności.  

• pedagogika – tytuł magistra (wczesna edukacja, nauczanie początkowe) Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• teologia – tytuł magistra - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
• teologia – 2 letnie studium z duszpasterstwa rodzin - Katolicki Uniwersytet Lubelski

Doświadczenie własne

19 lat pracy w placówkach oświatowych i pomocowych takich jak: przedszkola, szkoły, świetlica środowiskowa, dom samotnej matki z dziećmi w wieku 0-18. Wspierałam rodziny przez rozmowy, organizowanie spotkań integrujących, rozwijających komunikację, umiejętności wychowawcze.

W swoim życiorysie zawodowym mam uczestnictwo w różnych formach doskonalenia osobistego i zawodowego takich jak kursy, szkolenia np.:

• "Trening umiejętności wychowawczych" – Szkoła dla rodziców i wychowawców
• "Szkoła dla rodziców" – część II "Konflikty między dziećmi"
• "Profilaktyka i diagnostyka zagrożeń uwarunkowanych kulturowo"
• "Trening myślenia twórczego"
•  "Pomóż mi zrozumieć kim jestem", czyli praca z uczniem przeżywającym trudności.
•  "Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi"

Mam zrealizowane ponad 120 godzin psychoterapii własnej.

 

Praktyka zawodowa

•  180 godzin stażu klinicznego na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym "Ex CORDIS" w Lublinie
•  220 godzin stażu klinicznego w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie
•  własna praktyka psychoterapeutyczna - prowadzenie procesów terapeutycznych
•  systematyczna superwizja indywidualna i grupowa

Etyka zawodowa

Pracuję zgodnie z etyką zawodową psychoterapeuty 

Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane