Neurotyzm

Co to jest neurotyzm?

 

Neurotyzm jest to jedna z cech osobowości człowieka. Osobowość neurotyczna charakteryzuje się bardzo mocnym przeżywaniem negatywnych doświadczeń. Negatywne emocje powodują ciągłe zamartwianie się, poczucie winy, uczucie przygnębienia oraz niskie poczucie własnej wartości. Osobowości neurotycznej towarzyszy również zaburzona równowaga emocjonalna. Osoby neurotyczne mogą się martwić z błahego powodu oraz nie mogą sobie poradzić z czynnikami powodującymi stres.
 

Tak więc czym jest neurotyzm? Według Eysencka, który był autorem teorii - PEN, istnieją trzy wymiary osobowości i to on wprowadził określenie - neurotyzm do psychologii. Teoria osobowości Hansa Eysencka sugeruje, że w dużej mierze podłoże genetyczne oraz inne czynniki biologiczne mają wpływ na dziedziczenie cech osobowości.
 

Według niego ludzką osobowość określają trzy wymiary:
 

 • psychotyczność,

 • ekstrawersja,

 • neurotyzm.
   

Każda z tych cech ma wymiar dwubiegunowy, co oznacza, że posiada swoje przeciwieństwo. Przeciwieństwem osobowości neurotycznej jest stabilność emocjonalna.

Osoba neurotyczna posiada również pozytywne cechy osobowości. Przede wszystkim pojawia się zagadnienie neurotyzm a inteligencja? Czy mają ze sobą związek? Owszem! 

 

Osoby neurotyczne mają bardzo dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną jak i duchową. Posiadają również dobrze rozwiniętą empatię, dzięki czemu potrafią doskonale wczuć się w odczucia innych osób oraz rozumieją ich stany emocjonalne. Empatia to główny składnik inteligencji emocjonalnej i jest niezbędna do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jeśli cechy neurotyczne utrudniają nam normalne funkcjonowanie można skorzystać z pomocy.
 

Pojawia się często pytanie neurotyzm jak sobie radzić? Główną formą pomocy powinna być wizyta u psychologa oraz podjęcie właściwej psychoterapii. Neurotyzm terapia daje szansę na poznanie swojej osobowości, a przede wszystkim w przypadku zaburzenia osobowości terapia daje szansę dotarcia do źródeł i przyczyn występowania zaburzenia. 


 

Przyczyny i objawy neurotyzmu

 

Co to jest neurotyzm i jakie są jego przyczyny? Według przeprowadzonych badań cechy neurotyczne nie można zakwalifikować jako choroby psychicznej, a więc nie do końca znane są przyczyny ich występowania i jest bardziej rozpatrywana w kategorii cech charakteryzujących osobowość ludzką.


Wielu psychologów sugeruje, że osobowość neurotyczna może mieć podłoże genetyczne oraz zakładać można, że duże znaczenie mają różne sytuacje życiowe z przeszłości, w tym dużo negatywnych doświadczeń oraz inne przeżycia w dzieciństwie. Innymi czynnikami biologicznymi powodującymi neurotyzm może być nadmierna aktywność współczulnego układu nerwowego, a do jeszcze innych przyczyn zalicza się czynniki środowiskowe. Być może również osoby neurotyczne stają się mniej podatne na stres oraz towarzyszą im często negatywne emocje przez miejsce, w którym mieszkają. Badania przeprowadzone w aspekcie neurotyzmu jako cechy osobowości wykazały, że Polacy są najbardziej neurotycznym krajem spośród tych, które brały udział w badaniu. 

 

Czym jest neurotyzm oraz jakie są charakterystyczne jego objawy? Neurotyzm charakteryzuje się wieloma typowymi  zachowaniami lecz nie ma możliwości  do końca określić jednoznacznego modelu cech osobowości neurotycznej.

 

Osoba neurotyczna jest często sfrustrowana, zmartwiona, mogą jej towarzyszyć różne obawy i lęki. Dodatkowo zdarzać się może, że osoba neurotyczna ma problem, aby prawidłowo ocenić zaistniałą sytuację, lubi wyolbrzymiać problemy, co może powodować u niej poczucie winy i niezadowolenie. Inne objawy neurotyzm to między innymi dążenie do perfekcji, często pomocne jest to w pracy oraz w szkole. 

 

Dodatkowo neurotyzm,  a inteligencja mają ze sobą wiele wspólnego. Osoby neurotyczne dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem problemów zawodowych. Neurotycy wykazywać się mogą również dużą kreatywnością. Jednak z czasem na ogół tracą zapał do pracy, ponieważ ich perfekcjonizm może doprowadzić do wypalenia zawodowego, a ich efekty przestają być zadowalające, co prowadzi do ciągłego poczucia winy. Neurotyzm może doprowadzić również do różnych zaburzeń psychicznych i tutaj warto zwrócić uwagę na ten aspekt w obszarze zdrowia psychicznego osób neurotycznych.
 

Osoby neurotyczne często popadają w uzależnienia oraz choroby psychiczne. Częste zamartwianie się i frustracja mogą prowadzić do depresji, wystąpienia nerwicy, stanów lękowych i fobii, a ciągłe dążenie do perfekcjonizmu może być przyczyną zaburzeń odżywiania: bulimii lub anoreksji, czy też otyłości. 

 

Główne objawy neurotyzm to przede wszystkim:
 

 • niestabilność i niezrównoważenie emocjonalna - główne emocje to strach, złość, wstyd, poczucie winy, gniew,

 • neurotyk jest bardzo wrażliwy na stres,

 • częste występowanie stanów lękowych,

 • częste wahania nastroju, uczucie frustracji i przygnębienia,

 • chęć dążenia do perfekcji - niskie poczucie własnej wartości,

 • nieśmiałość, wycofanie społeczne, brak pewności siebie,

 • duża inteligencja, kreatywność, empatia.


 

Kim jest człowiek neurotyczny?

 

Osoba, która posiada cechy neurotyczne to nie osoba z zaburzeniami psychicznymi tylko z danym typem osobowości. Neurotyk to osoba, która jest bardzo wrażliwa, ale posiadająca wysoki poziom lęku i strachu. Osoby takie bardzo mocno przeżywają negatywne emocje oraz nie radzą sobie ze stresem. Neurotyk jest również bardzo krytyczny wobec siebie i często towarzyszy mu niskie poczucie własnej wartości. Neurotyk chce dążyć do perfekcji, często określa sobie nierealne cele, przez co wpada w błędne koło - niepowodzenia powodują u niego jeszcze większą frustrację i potęgują negatywne emocje. Dostrzeganie tylko negatywnych aspektów życia może być przyczyną powstawania różnych zaburzeń psychicznych w tym depresji, fobii społecznej czy nerwicy lękowej. Osoba neurotyczna jest bardziej skłonna do uzależnień.
 

A jaki jest człowiek neurotyczny w związku? Jest osobą, która potrzebuje dużo wsparcia bliskich, akceptacji i uwagi. Lubi, kiedy okazuje jej się dużo uczuć oraz dostarcza romantycznych przeżyć. Osoba, z którą zwiąże się neurotyk powinna poświęcać mu dużo zainteresowania oraz zapewniać, że jest dla niej najlepszy i najważniejszy. Chcąc wspólnego dobra, można z człowiekiem neurotycznym stworzyć bardzo czułą i romantyczną relację.


 

 Postawy neurotyczne

 

Wciąż pojawiać się może pytanie, co to jest neurotyzm?  Neurotyk, często nieświadomie stawia sobie za cel - chęć pozbycia się lęku. Aby to osiągnąć, skłania się do przybierania postaw neurotycznych, które wymieniamy poniżej:

 

 • dążenie do władzy - osoba neurotyczna chcąc być najlepsza, rywalizuje z innymi czasem za wszelką cenę, panicznie boi się porażki oraz porównuje swoje osiągnięcia i siebie z innymi. Zdarza się, że osiągnięcie sukcesu nie przynosi satysfakcji, natomiast pojawia się poczucie winy i przygnębienie. Osobowość neurotyczna często utrudnia człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie w życiu, więc konieczna jest umiejętność radzenia sobie z nią. W tym pomocna na pewno będzie neurotyzm terapia;
   

 • potrzeba miłości - człowiek neurotyczny chce być kochany, chce czuć się potrzebny i potrzebuje wsparcia, jednak często tworzy toksyczne relacje z partnerem. Zdarza mu się stawiać warunki, lekceważąc potrzeby drugiej osoby, może mieć problemy z zazdrością, być nieufny oraz nie wierzy, że ktoś może go pokochać. Chcąc zatrzymać przy sobie partnera może stosować nawet szantaż emocjonalny. Jak wyjść z neurotyzmu? Aby pomóc drugiej osobie poprawić swoje relacje warto skorzystać z wizyty u psychologa i opracować skuteczne neurotyzm leczenie;
   

 • uległość - często neurotyk chcąc się dopasować do społeczeństwa podporządkowuje się ludziom, ideologią bądź instytucją. Z czasem może doprowadzić to do obsesji i tworzenia fanatyzmu na dany temat;
   

 • wycofanie się w fantazje - osoba neurotyczna czasem bojąc się porażki i odrzucenia rezygnuje z rywalizacji z innymi, tłumaczy swoje zachowanie brakiem poczucia wartości. Dodatkowo neurotyk przed problemami ucieka w świat fantazji, w którym kreuje siebie na “króla”, będąc najlepszym. Takie zachowanie nie przynosi realnych korzyści, co powoduje u niego coraz większą frustrację i niezadowolenie.

 

Neurotyzm terapia

 

Neurotyzm jak sobie radzić? Cechy i zachowania neurotyczne nie są chorobą, jednak chcąc poprawić swój komfort życia i polepszyć funkcjonowanie w społeczeństwie warto skorzystać z psychoterapii. Wspólnie z psychologiem osoba neurotyczna ustali przyczyny wystąpienia zachowań neurotycznych, być może wspomnienia z dzieciństwa niosą traumę - należy je przepracować na terapii, co pozwoli odzyskać równowagę emocjonalną. 

 

Neurotyzm leczenie może polegać również na prowadzeniu terapii w oparciu o metodę poznawczo - behawioralną, w której człowiek uczy się rozpoznawać swoje negatywne zachowania oraz uzyskuje wskazówki jak sobie z nimi radzić. Dodatkowo terapia neurotyzmu obejmuje naukę sposobów radzenia sobie z lękiem, strachem oraz presją społeczną i zawodową. Ważne jest, aby neurotyk chciał podjąć terapię, ponieważ ciągle pogarszające się samopoczucie, negatywne myśli i brak radzenia sobie ze stresem może powodować wystąpienie zaburzeń psychicznych w tym depresji, fobii czy nerwicy.

 

Neurotyzm leczenie farmakologiczne

 

Jak wyjść z neurotyzmu i czy możliwe jest neurotyzm leczenie farmakologiczne? W psychiatrii uważa się, że genetycznie uwarunkowane zachowania neurotyczne można zmniejszyć bądź wyeliminować za pomocą nowoczesnych leków psychotropowych tj. Prozac, Aurorix, Efectin czy Coaxil. Jednak tylko lekarz psychiatra po szczegółowej analizie problemu można zadecydować o leczeniu farmakologicznym. Poprawa w codziennym funkcjonowaniu neurotyka jest możliwa do osiągnięcia na podstawie dobrze dopasowanej terapii do problemu, jego osobowości i potrzeb. neurotyczność, a wsparcia psychologiczne

 


Literatura

Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów., Dom wydawniczy Rebis., Poznań 1999

Szymura B., Waluszko A., Stachów D., Neurotyzm i lęk jako determinanty przebieg procesów przetwarzania informacji., Przegląd psychologiczny - Tom 46., 2003


Neurotyzm i osobowość - podsumowanie

Jak można określić typ osobowości ?

Nasz typ osobowości składa się z kilku elementów takich jak temperament, charakter czy inteligencja. Osobowość jest więc sumą różnych części: zarówno biologicznie uwarunkowanych procesów, za które odpowiada nasz układ nerwowy, ale również naszego wychowania jak i nabytych doświadczeń.
 

Aby określić nasz typ osobowości możemy wykonać specjalne testy psychologiczne. Wśród testów psychologicznych na osobowość można wymienić: Test Osobowości Eysencka, Test EPIQ-R, Test NEO-FFI czy Minesocki Kwestionariusz Osobowości MMPI-2. Profesjonalne testy na osobowość wykonuje psycholog. 
 

Jak zachowuje się neurotyk?

Neurotyk wykazuje się z reguły większą emocjonalnością i silnie odczuwa takie emocje jak strach, lęk, złość, gniew czy smutek. W zachowaniu neurotyka widać pobudzenie, które charakteryzuje się szybkimi nerwowymi ruchami i poruszaniem się.

Neurotyk jest w stanie szybciej wpadać w silnej stany emocjonalne, jest mu trudniej utrzymać emocje na wodzy, zwłaszcza w sytuacjach stresowych. Jest bardziej wrażliwy na bodźce, zwłaszcza stresowe i gorzej radzi sobie ze stresem.

Neurotyk może mieć skłonność do impulsywności czy chwiejności emocjonalnej, a także ma problemy z panowaniem nad swoją złością. Często w kontaktach społecznych jest nieśmiały. Dodatkowo emocje takie jak lęk, złość czy wstyd może odczuwać w postaci różnych dolegliwości takich jak pocenie się, przyśpieszona akcja serca, problemy z żołądkiem czy bóle głowy.
 

Jak może kochać neurotyk ?

Neurotyk z racji swojej wrażliwości i emocjonalności jest bardzo wymagającym partnerem. Najczęściej darzy drugą osobę silnym uczuciem, bardzo przeżywając konflikty czy kłopoty w związku. Neurotyk potrzebuje dużo uwagi, czułości, zapewnień o miłości, adoracji, poświęcanego czasu i dowodów miłości.

Neurotyk mocno przeżywa odrzucenie, często uzależniając się od drugiej osoby, a także bardzo pragnie miłości, bycia kochanym czy lubianym. Jednak nie on wierzy w to, że może zasługiwać na taką miłość.

Czy można przestać być neurotykiem ?

Neurotyzm jest jednym z wymiarów osobowości, który bazuje na podłożu genetycznym jakim jest temperament. Temperament określa predyspozycje naszego układu nerwowego, który jest uwarunkowany biologicznie, dlatego też może on być dziedziczony, a jednocześnie jest niemożliwy do zmiany.

To właśnie temperament określa nasz poziom pobudzenia oraz stabilność emocjonalną. Neurotyzm jest wymiarem naszej osobowości oraz wynika z naszego temperamentu, który charakteryzuje się nerwowością, wysokim poziomem pobudzenia, niepokojem, napięciem czy też wysoką skłonnością do lęku.

Neurotyzm związany jest z większą wrażliwością naszego układu nerwowego na bodźce oraz mniejszej wytrzymałości na działanie stresu. Nad neurotyzmem można panować i nauczyć się z nim żyć, aby redukować uczucie niepokoju czy pobudzenia, jednak całkowicie nie ma możliwości zmienić naszego temperamentu.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję