Erotomania

Wyszukaj psychoterapeutę specjalizującego się w leczeniu erotomanii.

Zadzwoń lub napisz

Czym jest erotomania - definicja
 

 

Erotomania bardzo często w dyskursie społecznym kojarzona jest z uzależnieniem od seksu. Jednak seksoholizm, a erotomania to zupełnie inne zaburzenia. Czym się różnią i jak objawia się erotomania ? Kim jest erotoman? Erotomania definiowana jest zamiennie jako syndrom de Clerambaulta, a zaproponowane nietypowe nazewnictwo wywodzi się od nazwiska psychiatry francuskiego, który w 1921 roku po raz pierwszy opisał pojęcie erotomanii.

 

Zasadniczą kwestią jest to, że erotoman funkcjonuje w przekonaniu, że druga osoba obdarza go miłosnym uczuciem. Jest to pewien rodzaj urojenia i obsesji, zdecydowanie niebezpieczny dla obiektu westchnień, a także otoczenia erotomana. Obsesja erotomana wyzwala u niego euforię, przekonanie o tym, że jest kochany, co sprawia, że sam zaczyna zakochiwać się w osobie związanej ze swoimi urojeniami. Mocno bowiem wierzy, że dana osoba kocha go bezgranicznie i wszystko jest w stanie sobie wytłumaczyć.

 

Nie ma na to wpływu nawet fakt, że ten “ktoś” żyje obecnie w szczęśliwym związku, czy ma nawet swoją rodzinę. Erotoman jest tak silnie przekonany o miłości swojej ofiary, że jest w stanie wyobrazić sobie wszystko, aby usprawiedliwić to, co widzi. Przykładowo może uważać, że osoba będąca obiektem jego westchnień funkcjonuje w związku, bowiem jest szantażowana przez swojego partnera. Obsesja erotomana nie zanika nawet w przypadku braku zainteresowania ze strony ofiary jego urojeń, bowiem  nawet spojrzenie może być interpretowane w kategorii przejawów wielkiej miłości.


 

depersonalizacja leczenieCo istotne w większości przypadków obiektem westchnień erotomana są osoby o wyższym statusie materialnym lub społecznym. Ponadto statystyki pokazują, że erotomania częściej dotyka kobiet, a obiektem ich obsesji są na ogół mężczyźni. Brzmi to jak pewnego rodzaju abstrakcja, jednak erotomania istnieje i staje się często powodem przestępczych czynów, a także zagraża zdrowiu psychicznemu ofiary, która zaczyna czuć się nękana i prześladowana. Co ciekawe erotoman to najczęściej człowiek, który w codziennym funkcjonowaniu na ogół zachowuje się naturalnie i logicznie, dlatego pojawia się wyzwanie w diagnostyce i leczeniu erotomanii. 


 

Objawy i diagnozowanie erotomanii


 

Erotomania jest zaburzeniem psychicznym, jednak występuje ona stosunkowo rzadko. Szacuje się, że erotomania pojawia się jako zaburzenie urojeniowe w 15 przypadkach na 100 tys. populacji rocznie, jednak wśród kobiet występuje ona trzykrotnie częściej niż u mężczyzn. Badania w zakresie etiologii nie są jednak wyczerpujące i pojawia się wiele wątpliwości w tym obszarze, które wymagają dalszych badań i analiz.
 

 

Do diagnozy erotomanii stosowana jest klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV w połączeniu z innymi kryteriami, w tym ICD-10. Badania kliniczne prowadzone wśród osób z potwierdzoną erotomanią wskazują, iż zaburzenie to może być uwarunkowane genetyczne. Przemawia za tym fakt, iż wśród badanych udowodniono rodzinne uwarunkowania psychiatryczne, szczególnie w aspekcie zaburzeń urojeniowych.Erotomanię można podzielić na typ pierwotny i wtórny, przy czym warto zaznaczyć, iż erotomania pierwotna nie jest do końca zbadana, bowiem wymaga głębszego zrozumienia tego zaburzenia psychicznego i pogłębionych badań genetycznych oraz obserwacji w zakresie psychopatologii zaburzenia.
 

Pytanie jakie są objawy erotomanii i czy jest ona podobna do seksoholizmu? Chociaż potocznie między tymi określeniami stawia się często znak równości, to erotomania należy do zupełnie innego rodzaju zaburzeń. Seksoholizm to uzależnienie od seksu, które skutkuje tym, że osoba uzależniona wchodzi w kontakty seksualne wszędzie i z każdym, celem zaspokojenia potrzeb oraz osiągnięcia orgazmu. Erotoman to z kolei osoba, która może być nawet wycofana z życia seksualnego, często funkcjonuje jako samotny introwertyk zamkniętym w sobie, a jego urojenia dotyczącą na ogół miłości romantycznej.
 

Erotomania objawy ma zbliżone do zaburzeń urojeniowych, zaburzeń afektywnych czy schizofrenii i w tym kategoriach diagnostycznych należy ją ulokować. Erotomania bardzo często występuje jako pierwotne zaburzenie urojeniowe, jednak może także stanowić element schizofrenii.

 

Cechami charakterystycznymi dla erotomanii, tzw. objawami erotomanii są takie elementy jak:
 

 • niespodziewany, nagły początek zaburzenia, który może pojawić się w każdym momencie życie,
   

 • zaburzenia urojeniowe charakterystyczne są w obszarze kwestii związanych ze związkiem, czy miłością. Natomiast w innych aspektach życia erotoman najczęściej nie przejawia urojeń i zachowuje się racjonalnie,
   

 • erotoman żyje w przekonaniu, że domniemany partner wykonał pierwszy krok i odwzajemnia uczucia, interpretuje jego gesty, zachowania jako przejaw miłości,
   

 • ofiarą urojeń miłosnych erotomana najczęściej jest osoba o sporo wyższym statusie ekonomicznym lub społecznym, przykładowo wykładowca na uczelni, lekarz sprawujący opiekę medyczną, przełożony w pracy, 
   

 • erotomania to zaburzenie urojeniowe, psychotyczne,
   

 • erotomam ma urojenia i mocne przekonania o tym, że obiekt westchnień jest w nim zakochany,
   

 • na erotomanię zazwyczaj cierpią kobiety, jednak pojawia się również wśród mężczyzn,
   

 • nasilenie objawów urojeniowych zaczyna zagrażać obiektowi westchnień erotomana, bowiem ofiara zaczyna być nękana, otrzymuje niechcianą korespondencję, odbiera głuche telefonu i czuje się obserwowana.


 

Jeżeli zastanawiasz się czy Ty lub ktoś z Twojego otoczenia może być erotomanem to najlepiej skorzystać ze specjalistycznej diagnostyki u lekarza psychiatry czy psychologa. Erotomania test, który występuje w Internecie dotyczy błędnie określanej erotomanii ulokowanej w kategoriach uzależnień behawioralnych czyli w tym przypadku dotyczy uzależnienia od seksu. Nie można samodzielnie wykonać testu na erotomanię, bowiem zaburzenia urojeniowe wymagają obszernej wiedzy i kompleksowej diagnostyki w obszarze psychopatologii. Ponadto osoba, która cierpi na urojenia jest przekonana, że oddają one otaczającą ją rzeczywistość i zupełnie nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia dla siebie i innych. 

 

psycholog dla młodzieży online

 

 


Jakie są przyczyny erotomanii?
 

 

 

Erotomania przyczyny ma nie do końca zbadane, natomiast obecny rozwój psychopatologii daje szereg możliwości na głębsze poznanie przyczyn i kryteriów diagnostycznych erotomanii. Jednak warto przypomnieć, iż badania kliniczne wśród potwierdzonych diagnostyczne erotomanów pokazało, że jedną z istotnych przyczyn erotomanii są czynniki genetyczne i biologiczne.

Pojawiają się również hipotezy, że erotomania przyczyny ma związane z zaburzeniami osobowości takimi jak osobowość antyspołeczna, osobowość narcystyczna czy borderline. Wpływ na rozwój zaburzenia erotomanii mogą mieć również traumy z dzieciństwa, system wychowawczy w rodzinie erotomana czy nadużywanie różnych leków. Znaczące dla wystąpienia i rozwoju erotomanii są również zaburzenia neurologiczne. 

 

Niestety ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytania co jest przyczyną erotomanii i warto spojrzeć na zaburzenie w sposób holistyczny, analizując wiele aspektów, które mogą mieć potencjalny wpływ na rozwój erotomanii. 

 

Jak leczyć erotomanię?

 

Ogólnie leczenie erotomana stanowi spore wyzwanie, bowiem sam chory zupełnie nie zdaje sobie sprawy z konieczności podjęcia specjalistycznego leczenia. Pomocne w rozpoczęciu leczenia mogą być osoby z otoczenia erotomana, które zauważają problem w błędnym postrzeganiu otaczającej go rzeczywistości w aspekcie miłości. Niebezpieczeństwem jest jednak to, że często erotoman jest osobą samotną, a bez wsparcia osób bliskich nie jest on w stanie dostrzec swojego problemu.

Jeżeli ofiara nie domyśla się, że jest obiektem urojonej miłości, a erotoman jest osobą samotną to istnieje duże prawdopodobieństwo, że erotoman nie zgłosi się do psychiatry celem specjalistycznego leczenia. Natomiast jak w większości zaburzeń zdrowia psychicznego, tak samo w przypadku erotomanii największa szansa na powodzenie leczenia jest na początkowym etapie choroby. Nieleczona erotomania przeradza się bowiem w obsesję, która pogrąża chorego i stanowi spore zagrożenie dla ofiary. To wszystko sprawia, że erotoman z czasem staje się agresywny, natarczywy a nawet zostaje stalkerem.

 

Jak w takim razie wygląda leczenie erotomanii? Przede wszystkim leczenie erotomana zbliżone jest do leczenia innych zaburzeń urojeniowych. Erotomania leczenie ma wieloaspektowe, bowiem skuteczną metodą jest psychoterapia w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. Oprócz specjalistycznego leczenia warto zadbać o przygotowanie strategii zarządzania ryzykiem, bowiem erotoman może stanowić zagrożenie dla swojego obiektu westchnień, a także bliskiego otoczenia ofiary.

 

 

W większości farmakologiczne leczenie erotomanii opiera się na stosowaniu leków przeciwpsychotycznych, bowiem znacznie poprawiają one funkcjonowanie erotomana i wpływają na wyciszenie zaburzenia. Jednak tak jak w przypadku przyczyn erotomanii, tak samo w jej leczeniu zasadne jest dalsze prowadzenie badań klinicznych.

Natomiast w leczeniu erotomanii bardzo istotne jest podjęcie odpowiedniej psychoterapii. Psychoterapia online  wymaga zaangażowania ze strony erotomana, jest procesem długoterminowym, jednak może znacznie poprawić jego funkcjonowanie i pozwala osiągnąć widoczne, pozytywne rezultaty leczenia.


 

Czy psychoterapia może być sposobem radzenia sobie z erotomanią?Oprócz wypracowania współpracy z erotomanem w kwestii systematycznego leczenia, ważna jest w leczeniu psychoterapia i psychoedukacja. Psychoterapia w przypadku erotomanii często jest skuteczna, jednak uwarunkowana jest czasem trwania i ciągłością spotkań z psychoterapeutą.

 

Przede wszystkim spotkania z psychologiem pozwolą zwrócić uwagę na problem erotomanii, oraz pomogą zrozumieć choremu czym jest jego zaburzenie. Psychoterapeuta odpowiednio dobiera strategię terapeutyczną, a także zwrócą uwagę na ewentualne współtowarzyszące zaburzenia czy problemy, które mogą być po części odpowiedzialne za pojawienie się erotomanii. W psychoterapii znaczące jest zwrócenie uwagi na sytuację pacjenta z innej perspektywy, w bardziej racjonalny sposób.
Bardzo często zaleca się również wsparcie psychologiczne dla osób bliskich erotomana, którzy są istotnym elementem wsparcia w leczeniu erotomanii. 

 

 

erotomania pomoc psychologa

 

 

Literatura

Tomaszek, K. (2012). Stalker− psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw „uporczywego nękania”. Studia z Psychologii w KUL, 18, 135-156.

Cipriani, G., Logi, C., & Di Fiorino, A. (2012). A romantic delusion: de Clerambault's syndrome in dementia. Geriatrics & gerontology international, 12(3), 383-387.


Wybierz psychoterapeutę i umów wizytę

Katarzyna Rybacka
Katarzyna Rybacka PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Depresja poporodowa Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Lucyna Gąsecka
Lucyna Gąsecka PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta rodzin
Ataki Paniki Depresja Depresja poporodowa Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Trauma Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Agnieszka Groborz
EN EN
Agnieszka Groborz PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA GESTALT
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta rodzin
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Katarzyna Czerwińska
EN EN
Katarzyna Czerwińska PSYCHOTERAPEUTA, SEKSUOLOG, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta rodzin, Seksuolog
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej

Erotomania - co warto wiedzieć

Co to jest erotomania internetowa?

Erotomania internetowa to uzależnienie od odwiedzania w sieci stron internetowych poświęconych pornografii, tematyce seksualnej czy też czatowaniu z innymi użytkownikami rozmawiając na temat seksu.

Erotomania internetowa może być związana z nałogowym oglądaniem filmów pornograficznych, a także z prowadzeniem konwersacji z osobami płci przeciwnej, które polegają na flirtowaniu i tzw. wirtualnym seksie.

Osoby z syndromem erotomanii internetowej odczuwają silne podniecenie seksualne podczas prowadzenia takich rozmów oraz nałogowo poszukują w sieci tego typu kontaktów. Erotomania internetowa dotyka głównie osoby, które nie prowadzą życia seksualnego w realnym życiu oraz mają problem z nawiązaniem zdrowej relacji z drugą osobą na żywo.

Dlaczego erotomania utożsamiana jest z uzależnieniem od seksu?

Erotomania często utożsamiana może być z uzależnieniem od seksu, jednak takowym nie jest. Może to mieć związek z samą nazwą - "erotomania" kojarzona jest z erotyzmem, czymś seksualnym, a tym samym powiązana jest z aktywnością seksualną.

Błędnie interpretowany może być również drugi człon nazwy związany z pojęciem "manii" czyli stanu pobudzenia, związanego z brakiem kontroli nad sobą i swoimi popędami.

Erotomania jednak nie jest tym samym co uzależnienie od seksu, ponieważ w erotomanii osoba zaburzona często nie podejmuje aktywności seksualnej, nie jest uzależniona od samego seksu, tylko jest obsesyjnie skupiona na drugiej osobie i żyje w przekonaniu, że jest to relacja obustronna.

Jakie są różnice między erotomanem a seksoholikiem?

Erotoman i seksoholik to dwa odrębne pojęcia, które posiadają znaczące różnice. Seksoholik jest osobą uzależnioną od uprawiania seksu, odczuwa silny popęd seksualny, nad którym ciężko zapanować oraz usilnie dąży do kontaktów seksualnych, które pozwalają rozładować napięcie i zredukować wysoki poziom libido.

Erotoman natomiast to osoba obsesyjnie skupiona na obiekcie swoich westchnień, która pomimo braku realnych przesłanek świadczących o odwzajemnianiu swoich uczuć twierdzi, że możliwa jest relacja i miłość między nimi.

Erotoman żyje iluzją, jest obsesyjnie zakochany w obiekcie westchnień. Erotoman to często osoba, która nie potrafi zawierać relacji w realnym świecie, nie posiada życia seksualnego, natomiast te braki kompensuje sobie w postaci iluzorycznej wizji miłości.

Czy erotomania ma związek ze stalkingiem ?

Erotomania może mieć związek ze stalkingiem, jednak nie powinna być ona z nim utożsamiana. Erotoman to osoba, która posiada obsesję na tle uczuciowym związaną z obiektem swoich westchnień i miłości, a także snuje iluzoryczne wizje, że istnieje między nimi szczególna relacja i więź.

Erotoman w swojej obsesyjnej miłości może dokonywać działań, które są przejawem stalkingu, czyli może nękać drugą osobę wysyłając częste wiadomości,  wykonując połączenia telefoniczne, nachodzić ją w domu czy w pracy.

Jednak nie każdy erotoman zachowuje się w ten sposób szkodząc tym samym obiektowi swoich westchnień. Zdarzają się przypadki, gdzie erotomania jest nieszkodliwym snuciem wizji wspólnej miłości.

Czy można wyleczyć erotomanię ?

Mechanizmy psychologiczne obecne w erotomanii mają charakter zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, a także zespołu urojeniowego, dlatego też w leczeniu erotomanii wskazana jest terapia.

Erotomania jest możliwa do wyleczenia, podobnie jak inne zaburzenia psychiczne, jednak warto pamiętać o tym, że będzie to wymagać długiego procesu terapii i zaangażowania pacjenta. W przypadku erotomanii skuteczną metodą terapii będzie psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia dialektyczno-behawioralna czy też psychoterapia psychoanalityczna lub psychodynamiczna.

Kiedy obsesja i urojenia występujące u osoby z erotomanią są efektem silnego epizodu psychotycznego niezbędna będzie konsultacja z psychiatrą oraz wdrożenie odpowiednich leków.


 

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane