Czym zajmuje się pedagog

 


Często słyszy się o pedagogu zarówno w szkole, jak również w poradniach psychologicznych jednak czym zajmuje się pedagog ? Kiedy warto skorzystać z terapii pedagogicznej i czy pedagog szkolny jest wystarczającym wsparciem dla dziecka?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że chociaż w każdej szkole powinien być dostępny pedagog szkolny to niejednokrotnie wygląda to zupełnie inaczej. Pedagog szkolny ma ograniczoną liczbę godzin w danej placówce i niestety dostępność, a możliwość skorzystania z terapii pedagogicznej dla dziecka może być znacznie utrudniona.


Wracając jednak do kluczowego zagadnienia warto uporządkować wiedzę i jasno odpowiedzieć na pytania czym zajmuje się pedagog? Do zadań i uprawnień pedagoga zalicza się:
 

 

 • pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów pedagogiczno-wychowawczych,

 • wsparcie nauczycieli, opiekunów, rodziców w problemach i dylematach podopiecznych,

 • wszelkiego rodzaju działalność profilaktyczna i prewencyjna w przypadku uzależnień, agresji, przemocy w szkole i wśród rówieśników, czy też innych problemów wychowawczych,

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,

 • analiza potrzeb, a także potencjału i możliwości ucznia,

 • wsparcie psychologa w diagnozie i terapii problemów dzieci oraz młodzieży,

 • prowadzenie i organizowanie zajęć indywidualnych, a także grupowych z dziećmi i młodzieżą,

 • minimalizowanie skutków problemów szkolnych, wychowawczych i środowiskowych,

 • wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i w środowisku szkolnym,

 • wsparcie w rozwoju ucznia i jego potencjału a także możliwe doradztwo zawodowe,

 • wsparcie nauczycieli w efektywnym uczeniu pokoleń,

 • trudności i zagrożenia w sprawach nieletnich, 

 • wspieranie środowiska lokalnego.

   

Ogólnie warto podkreślić, że pedagog posiada odpowiednią specjalizację, która daje mu możliwość i kwalifikację do pracy z określoną grupą osób czy też uprawnienia do rozwiązywania specyficznych problemów. Najczęściej wyróżnia się pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychopedagoga, pedagoga resocjalizacji, pedagoga wczesnoszkolnego czy nawet adragoga, który zajmuje się wsparciem pedagogicznym osób dorosłych.
 

Z jakimi problemami warto udać się do pedagoga

 

Rodzice mimo, tego że zdają sobie sprawę z możliwości terapii pedagogicznej bardzo rzadko korzystają z takich rozwiązań.  Najczęściej zastanawiają się czy dany problem w ogóle kwalifikuje się do wizyty u pedagoga. Z upływem lat znacznie zmienia się nastawienie i coraz częściej rodzice szukają pomocy psychologicznej lub możliwości spotkania z pedagogiem szkolnym dziecka. Mimo to warto wspomnieć z jakimi problemami warto udać się do pedagoga.

Do najczęściej występujących problemów kwalifikujących się do spotkania z pedagogiem jest:
 

 • strach, lęk przed chodzeniem do szkoły, przed nauczycielami,

 • konflikty rówieśnicze, 

 • wykluczenie dziecka z grupy rówieśniczej,

 • poczucie alienacji dziecka,

 • przejawy agresji w szkole,

 • niska samoocena dziecka,

 • trudności edukacyjne i problemy z nauką,

 • problemy adaptacyjne, wycofanie się,

 • problemy z komunikacją, 

 • niskie samopoczucie, 

 • trudności w środowisku rodzinnym np. rozwód rodziców,

 • trudności rozwojowe.

   

Pedagog powinien ściśle współpracować z psychologiem szkolnym czy też psychologiem dziecięcym konsultującym dziecko. To właśnie Ci specjaliści wspólnie dbają o dobrostan psychiczny dziecka, jego holistyczny rozwój a także powinni reagować na problemy i uczestniczyć w diagnozowaniu trudności rozwojowych oraz psychicznych.

 

Wielokrotnie opinia pedagoga szkolnego jest wymagana przez psychologa i stanowi podstawę do dalszej diagnozy psychologicznej. Pedagog jest pierwszą osobą, która może i powinna sygnalizować problemy dziecka zarówno rodzicom, jak również psychologowi który prowadzi diagnozę dziecka.
 

 

Pedagog online - pomoc dla dzieci i rodziców


 

Pedagog online to alternatywa dla wsparcia dzieci i rodziców w procesie wychowawczym. Konsultacje wychowawcze czy terapia pedagogiczna możliwa jest w formie spotkań z pedagogiem online. Jednak obecnie trudno znaleźć wsparcie pedagoga online w Internecie, a wynika to z tego, że konsultacje wychowawcze, konsultacje rodzicielskie a także pomoc psychologiczną świadczą psychologowie online. Psycholodzy dziecięcy przyjmujący swoich małych pacjentów i ich rodziców w naszej poradni psychologicznej online posiadają wszelkie uprawnienia do pracy z dziećmi, a niejednokrotnie realizowali również uzupełniające szkolenia pedagogiczne.

 

Konsultacja rodzicielska u psychologa dziecięcego jest bardzo dobrą alternatywą do spotkań z pedagogiem, a ponadto poszerza możliwości diagnozy i wsparcia dziecka. Jeżeli psycholog dziecięcy zaleci dodatkowo wsparcie pedagoga w procesie leczenia dziecka lub różnego rodzaju treningi czy zajęcia grupowe to warto wykorzystać taką możliwość.Bardzo często rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi czy też proces leczenia w obszarze problemów zasługuje na holistyczne wsparcie wielu specjalistów takich jak: psycholog dziecięcy, logopeda, pedagog, psychiatra dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej, psychotraumatolog czy też fizjoterapeuta.


Psycholodzy dziecięcy - kompleksowa terapia dziecka online

Zuzanna Bończyk
EN EN
Zuzanna Bończyk PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIU
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy
+ więcej
Katarzyna Rybacka
Katarzyna Rybacka PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Depresja poporodowa Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Joanna Kuklińska
EN EN
Joanna Kuklińska PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Współuzależnienie Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej
Katarzyna Czerwińska
EN EN
Katarzyna Czerwińska PSYCHOTERAPEUTA, SEKSUOLOG, PSYCHOLOG
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta rodzin, Seksuolog
Ataki Paniki Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Poczucie własnej wartości PTSD Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej

Pedagog, terapia pedagogiczna

Czym zajmuje się pedagog dziecięcy?

Pedagog dziecięcy ma uprawnienia do pracy we wszelkich placówkach pedagogicznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach, ośrodkach terapeutycznych dla dzieci.

Pedagog zajmuje się prowadzeniem badań pedagogicznych, jak również prowadzeniem terapii pedagogicznej. Do jego kompetencji należy przede wszystkim diagnozowanie rozwoju intelektualnego dziecka, sprawdzanie znajomości czytania, pisania, liczenia, stosowania zasad ortografii, a także umiejętności słuchowo-językowych.

Pedagog pomocny będzie w przypadku kłopotów w szkole, trudności w nauce, braku opanowania konkretnych umiejętności adekwatnie do wieku czy też problemów wychowawczych. Pedagog może wystawiać zaświadczenie potwierdzające dysleksję, dysgrafię czy dysortografię u dziecka.

Czy pedagog jest pomocy w diagnozie psychologicznej dziecka?

Opinia pedagoga może być pomocnym działaniem w procesie stawiania diagnozy psychologicznej dziecka. Psycholog dziecięcy w momencie diagnozowania ewentualnych zaburzeń psychicznych u dziecka często korzysta zarówno z wywiadu z rodzicami jak i z opinii pedagoga szkolnego.

Pomoc pedagoga w diagnozie psychologicznej dziecka najczęściej opiera się na przekazaniu informacji na temat rozwoju intelektualnego dziecka, jego zachowania w szkole i na lekcjach oraz o tym jak wyglądają jego relacje z rówieśnikami.

Pedagog może wskazać w swojej opinii kluczowe cechy, stany czy problemy jakie posiada dziecko, co daje psychologowi szerszą perspektywę obrazu dziecka i ułatwia postawienie diagnozy psychologicznej.

Czy pedagog może prowadzić terapię?

Pedagog z racji swoich kwalifikacji zawodowych może prowadzić terapię pedagogiczną dla dzieci. Nie może jednak podejmować się prowadzenia terapii psychologicznej czy stosowania psychoterapii, ponieważ jego kompetencje na to nie pozwalają.

Ukończenie studiów z pedagogiki nie daje całościowej wiedzy i kwalifikacji na temat psychologii dzieci i młodzieży, ani tym samym uprawnień do wykonywania psychoterapii.

Na czym polega terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna jest nazywana również reedukacją i stosuje się ją w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Terapia pedagogiczna polega na stosowaniu różnych metod i narzędzi wychowawczych czy dydaktycznych, które mają na celu pomóc dziecku w jego trudnościach w szkole, w nauce oraz w relacjach z rówieśnikami.

Terapia pedagogiczna oddziałuje na przyczyny kłopotów w uczeniu się oraz eliminowaniu negatywnych zachowań czy problemów jakich doświadcza dziecko.

W terapii pedagogicznej praca terapeutyczna skupia się na tym, aby przynieść u dziecka poprawę w sferze poznawczej, intelektualnej i emocjonalnej oraz zwiększyć jego możliwości rozwoju oraz sukcesów edukacyjnych.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane