Mentor online

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Czym jest mentoring

 

We współczesnym świecie, gdzie ogromny nacisk kładzie się na obszar  rozwoju osobistego  w wielu dziedzinach życia spotkać możemy się z nowymi pojęciami jakie funkcjonują w tym obszarze. Jeśli zastanawiacie się czym jest mentoring i chcielibyście poznać szczegóły tego pojęcia postaramy się w dalszej części wyjaśnić to zagadnienie. 

 

W definicji ogólnej mentoring polega na wspieraniu oraz służeniu radą i doświadczeniem względem podopiecznego, czyli mentee. Pojęcie mentoringu to pewna forma opieki oraz dawania autorytetu w obszarze działalności podopiecznego. Ważnym zadaniem mentora jest dawanie osobistego doświadczenia, który na podstawie swojego przykładu pokazuje jak wyznaczać i realizować postawione sobie cele oraz jak postępować w sytuacjach trudnych. W mentoringu osobista historia mentora oparta na podstawie własnej motywacji oraz jego ścieżka, dzięki której doszedł do celu jest dla jego podopiecznych najlepszą wskazówką i matrycą w zakresie konkretnych zadań.

 

Bardzo ważną cechą i funkcją w roli mentorów jest inspirowanie przez prezentowanie własnych kroków, działań oraz strategii. Osoba, która zaczyna korzystać z mentoringu to przez postawę mentora powinna nabrać jeszcze większego zapału i motywacji do realizacji obranego kierunku, a mentor swoim wsparciem powinien pobudzać w niej kreatywność. 

 

Co ważne coaching i mentoring to nie są pojęcia tożsame, a różnica polega nie tylko na czasie trwania poszczególnych procesów. Coaching zazwyczaj to krótka forma wsparcia, podczas którego coach pomaga osobie odkryć swoje talenty, pracować w kierunku rozwijania kompetencji, wydobywania ukrytego potencjału podopiecznego oraz pomoc w wybraniu właściwej ścieżki rozwoju. Pojęcie mentoringu natomiast uwzględnia dłuższą perspektywę czasową i trwać może nawet do kilku lat. Co ważne mentoring polega bardziej na dawaniu osobistego przykładu jak dojść do celu niż na odkrywaniu ukrytych zasobów podopiecznych. 


 

Jakie kompetencje posiada mentor

 

Mentorem można zostać tak naprawdę w każdej dziedzinie życia, a pojęcie mentora nie  jest przypisane do danej dyscypliny czy obszaru wiedzy. Mentorami są przede wszystkim “eksperci” od konkretnej branży czy dyscypliny, którzy swoją wiedzę czerpią z praktycznego poznania tematu od podszewki. Często mentorem jest ktoś kto wytyczył własną ścieżkę tam gdzie wcześniej jej nie było, a poczynione kroki na danym etapie były często metodą prób i błędów. Dlatego mentor to osoba, która nie tylko posiada wiedzę co robić, żeby osiągnąć dane zamiary, ale również dzięki swojemu doświadczeniu wie czego nie robić i jakich błędów nie popełniać. Pozwala to na dawaniu swoim podopiecznym konstruktywnej krytyki, która również jest środkiem pomagającym w osiągnięciu celu.

Relacja z mentorem ograniczona jest zazwyczaj do skupiania się na konkretnej ścieżce zawodowej, a więc kompetencje mentora mogą tutaj być bardzo rozbieżne, wszystko zależy od danej dziedziny. Jednak ważne jest to, że by zostać mentorem nie wystarczy posiadać dostateczną wiedzy z danego obszaru.

 

W roli mentorów przede wszystkim ważne jest posiadanie odpowiednich kompetencji w zakresie przekazywania wiedzy, umiejętności, postaw oraz umiejętności inspirowania do działania i wzbudzania w swoich podopiecznych potrzebnej kreatywności. 

Najważniejsze jednak wydaje się, aby mentor niezależnie od konkretnego obszaru posiadał odpowiednie kompetencje w przekazywaniu wiedzy. Możemy tutaj wymienić m. in:
 

  • edukowanie, 

  • udzielanie zrozumiałych informacji, 

  • udzielanie rad,

  • umiejętność aktywnego słuchania drugiego człowieka,

  • bycie empatycznym. 

     

Często zadaniem mentora jest pomoc w rozwoju konkretnego biznesu, a wtedy kompetencje, które będą tutaj pomocne to przede wszystkim umiejętność formułowania i wyznaczania celów, planowanie, dawanie feedbacku, umiejętności w zakresie stosowania konstruktywnej krytyki,  delegowanie zadań, zarządzanie czasem i pracą własną, a także umiejętności marketingowe czy zarządzanie zespołem. 

Dobry mentor powinien przede wszystkim cechować się otwartością i umiejętnością nawiązywania kontaktu ze swoim mentee, ale również powinien przejawiać takie cechy jak zrozumienie, cierpliwość i dostępność. Skupienie się na pracy w obszarze potencjału podopiecznego na pewno będzie kluczowym kierunkiem działania mentora.

Kolejną ważna kompetencją jaką powinien posiadać mentor jest umiejętność stawiania wyzwań, prowokowania do refleksji i zadawania odpowiednich pytań oraz umiejętność dawania określonego wsparcia na każdym etapie rozwoju. Ponadto mentor powinien być uczciwy wobec swojego mentee, budzić w nim poczucie zaufania oraz kierować się prawdomównością w przekazywaniu wiedzy.  Dodatkowo jeśli mentor potrafi w swojej pracy okazywać poczucie humoru oraz optymizm to na pewno będzie to przekładać się pozytywnie na jego efektywność. 

Mentor w dużej mierze oprócz kluczowych umiejętności i wiedzy z obszaru w którym wspiera swojego mentee, powinien przede wszystkim posiadać wiedzę w zakresie motywacji oraz oddziaływania narzędzi motywacyjnych. Jest on w stanie własną motywację przenieść na podopiecznego i znacznie zwiększyć jego szansę rozwoju osobistego. 

 

Posiadanie wiedzy z obszaru zachowań organizacyjnych i społecznych na pewno pomoże mentorowi w zrozumieniu działania swoich podopiecznych oraz przekazywaniu konkretnych mechanizmów działania.

 


 

Korzyści płynące z mentoringu

 

 

Mentoring jest świetnym działaniem wspierającym, które może przynieść nam konkretną i rzetelną wiedzę w obszarze, w którym chcemy działać. Dzięki relacji z mentorem, który działa w interesującym nas obszarze, możemy dowiedzieć się wielu praktycznych strategii działania. Będzie to z pewnością dla nas bardziej korzystne niż godziny spędzone na czytaniu literatury, która choć również jest bardzo cenna, to jedynie przygotowuje nas w zakresie samej teorii. 


 

Jak już wspomnieliśmy coaching i mentoring to procesy różniące się, ale będące też czymś innym od psychoterapii. Jednakże wiele osób może w osobie psychoterapeuty odnaleźć może swojego mentora, głównie jeśli chodzi o kompetencje interpersonalne oraz społeczne.

 

Co prawda istnieją znaczące różnice pomiędzy procesem psychoterapii, a coachingu czy mentoringu. Każdy z tych procesów jest inaczej uwarunkowany i skupiony na innym procesie oddziaływania na jednostkę. Jednakże nie wyklucza się, aby psychoterapeuta był jednocześnie coachem czy mentorem. Wszystko zależy od danego przypadku, a także od motywacji konkretnej osoby w którym to kierunku chciałaby ona podążać. 

 

Mentoring choć bywa różny od coachingu może często być realizowany równolegle. Co ciekawe proces coachingu może być w pewien sposób podobny wręcz do nurtu psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).  Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest to tzw. nurt trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej i jej główne założenia to podejście do pacjenta, który jest ekspertem w dziedzinie swojego życia oraz opieranie się na tym, że to pacjent posiada odpowiednie zasoby i umiejętności aby poradzić sobie z wymaganiami na danym etapie życia. Podobnie jak w coachingu tak i w terapii TSR coach lub terapeuta wspiera rozwój osoby poprzez nakierowanie jej na odpowiednią ścieżkę rozwoju. 

 

Możliwy jest również mentoring online, który w obecnej dobie Internetu rozwija się bardzo dobrze. Mentoring online będzie przede wszystkim wygodny i pozwoli na spotkania między osobami, które mieszkają daleko od siebie, często również poza granicami naszego kraju.


 

Mentor online może więc niezależnie od miejsca w którym się znajduje prowadzić sesje ze swoim mentee i czuwać nad nim w dowolnym czasie. Niezależnie od tego czy osoba pracuje jako mentor online czy spotyka się stacjonarnie ze swoimi podopiecznymi sam proces mentoringu może być tak samo skuteczny i efektywny.

 

Nasi specjaliści z wybranej specjalizacji

Agnieszka Groborz
EN EN
Agnieszka Groborz PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA GESTALT
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta rodzin
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Uzależnienia Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej
Joanna Kuklińska
EN EN
Joanna Kuklińska PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par
Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Współuzależnienie Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej
Agnieszka Żabska
Agnieszka Żabska PSYCHOTERAPEUTA
TERAPIA INTEGRACYJNA
Psychoterapeuta dorosłych
Bezsenność Ataki Paniki Depresja Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Współuzależnienie Odżywiania zaburzenia Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Trauma Związek, małżeństwo
+ więcej
Karolina Ambroziak
Karolina Ambroziak PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psycholog, Psychotraumatolog
Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej

Mentoring online - założenia

Czym jest mentoring?

Mentoring jest formą wspierania drugiej osoby w jej drodze do wyznaczonego celu w oparciu o własne doświadczenie. Mentoring polega na przekazywaniu własnej wiedzy, umiejętności oraz wskazówek jak osiągnąć założony cel.

Mentor to osoba, która sama osiągnęła sukces w danej dziedzinie, zdobyła wiedzę i cenne doświadczenie, a teraz może przekazać je komuś innemu.

W mentoringu podopieczny może korzystać z praktycznego doświadczenia mentora oraz wiedzy jak krok po kroku realizować swoje cele by dojść do wymarzonego sukcesu.

Jaka jest rola mentora?

Rolą mentora to wspieranie swojego podopiecznego na drodze do osiągnięcia konkretnego celu, jednocześnie bazując na własnym doświadczeniu. Założeniem mentora jest motywowanie do działania, dawanie informacji zwrotnej na temat poczynionych działań, przekazywanie konstruktywnej krytyki, a także weryfikowanie błędów.

Mentor powinien oprócz przekazywania konkretnej wiedzy pobudzać swojego podopiecznego do refleksji nad działaniami, zachowaniem czy też wybraną drogą.

Ponadto mentor oprócz dawania motywacji do działania powinien również skłaniać swojego podopiecznego do odkrywania własnego potencjału i realizowania go.

 

Co oznacza być dla kogoś mentorem?

Być dla kogoś mentorem to inaczej opiekować się kimś na drodze do osiągania przez niego wyznaczonego celu.  Mentor to osoba, która powinna dawać pewien wzór, być autorytetem w danej dziedzinie.

Swoim przykładem mentor potwierdza nie tylko zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie ale również charakteryzuje się określoną postawą, z której podopieczny może korzystać.

Bycie mentorem oznacza nie tylko pokazanie kierunku do działania, ale również dawanie wsparcia w momencie poniesionych porażek i radzenia jak sobie z nimi poradzić.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję