Coach online

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Czym zajmuje się coaching online?

 

Coaching to pojęcie, które choć już na dobre zagościło w słowniku osób obracających się w temacie pracy, biznesu czy psychologii to w dalszym ciągu budzi wiele pytań i wątpliwości. Wielu z nas nadal zastanawia się czym jest coaching, co jest celem coachingu oraz kim jest coach i jakie kompetencje powinien posiadać.

 

Coaching według definicji międzynarodowej instytucji IFC, czyli International Coaching Federation określany jest jako: kreatywny proces rozwoju jednostki, który ma na celu zainspirować i zmotywować go do działania, tym samym wydobyć z niego cały jego potencjał osobisty, zasoby czy kompetencje oraz prowadzić do działania i zmiany.


 

Proces coachingowy zawsze odbywa się w obecności drugiej osoby - coacha - który uważnie w nim uczestniczy. 

 

Profesjonalny coaching opatrzony jest wieloma zasadami i ramami merytorycznymi wedle, których każdy proces coachingowy powinien przebiegać tak samo. Jednakże różnorodność osób i ich indywidualności oraz sytuacji w jakich się znajdują nie zawsze pozwala by coaching był uprawiany wedle jakiegoś schematu. Po drugie w pojęcie coachingu wpisuje się również indywidualny styl pracy coacha, jego przekonania, metody przekazywania informacji czy sposoby budowania relacji z drugim człowiekiem. To wszystko buduje właśnie przekonanie, że coach pozostaje w swojej pracy autentyczny oraz pozwala na skuteczny coaching. 

 

Celem coachingu jest towarzyszenie klientowi w procesie jego rozwoju osobistego, a sesje coachingowe pozwalają przybliżać go do upragnionej zmiany. Wspomniane towarzyszenie opiera się przede wszystkim na uważnym słuchaniu klienta oraz obserwowaniu go, zadawaniu pytań, prowokowaniu refleksji oraz dzieleniu się z nim uzyskanymi od niego informacjami. To wszystko po to, by niejako “zmusić” klienta do samodzielnego myślenia, zwiększania świadomości na własny temat oraz rozwijania siebie.

 

Coach pełni rolę drogowskazu dla klienta, pomaga określić problem oraz nakierowuje na znalezienie rozwiązań. Najważniejszym zadaniem coacha jest znalezienie i uświadomienie swojego klienta gdzie leży jego potencjał oraz jakie są jego pozytywne cechy i umiejętności. Podczas sesji coachingowych, pracując nad tym obszarem może on stosować wiele technik i narzędzi, które pomogą mu w tym, aby zainspirować klienta do odkrywania, poszerzania świadomości czy refleksji.  Drugim ważnym zadaniem coacha jest utwierdzenie go w jego zdolnościach i predyspozycjach oraz w tym czego pragnie i do czego dąży. Coach nie daje gotowych rozwiązań ani rad, ponieważ jego podstawowym narzędziem pracy jest przekonanie, że to klient jest ekspertem od samego siebie i swojego życia. 

 

Pomimo faktu, że u każdej osoby taki proces coachingowy może przebiegać różnorodnie, istnieją pewne filary, na których opierać powinien się każdy efektywny coaching: 

 

  • empatia,

  • wiara w klienta i jego zasoby,

  • utworzenie partnerskiej relacji,

  • poufność,

  • odpowiedzialność,

  • ciekawość,

  • odwaga,

  • praca w oparciu o teraźniejszość i przyszłość,

  • skupienie się na celu,

  • coach nie musi być mistrzem, może być uczniem.

 

Proces ten może być również prowadzony jako coaching online. Spotkania z klientem w formie coachingu online na pewno nie będą w niczym ujmować jego efektywności, natomiast mają wiele zalet. Na pewno jedną z nich jest o wiele lepsza dostępność i wygoda, gdy sesje odbywają się jako konsultacja online. Coach online może wtedy pracować z klientem mieszkającym w innym mieście czy kraju, bez ponoszenia znaczących kosztów związanych z dojazdem. 


 

Coaching a psychoterapia - różnice


 

Jeśli wiemy już czym jest coaching, warto również odpowiedzieć na pytanie czym coaching nie jest. Bardzo często mylone są ze sobą pojęcia funkcjonujące w przestrzeni rozwoju osobistego i pracy nad sobą. 

 

Coaching nie jest tym samym co psychoterapia, mentoring, doradztwo zawodowe czy mowa/dialog motywujący. Choć każda z tych specjalności opiera się często na wspólnym celu jakim jest przyniesienie pozytywnej zmiany, poprawy czy osiągnięcia jakiegoś celu, to jednak sposób pracy i jej charakter, w każdej z tych dziedzin będzie całkowicie inny.

 

Coaching, a psychoterapia - jedną z różnic pomiędzy psychoterapią, a coachingiem będzie na pewno czas jest jej trwania. W coachingu na pierwszej z sesji z góry określana jest ilość spotkań oraz czas trwania całego procesu, który trwa maksymalnie 4-6 tygodniu, a spotkania mogą odbywać się nawet kilka razy w tygodniu. W coachingu praca jest intensywna, mocno skoncentrowana na osiągnięcie zmiany i skupiona na przyszłości. W coachingu pracuje się nad wzmocnieniem umiejętności klienta, poprawie jego poczucia własnej wartości czy lepszemu realizowaniu swoich celów. Co więc ważne - coaching skupia się na pracy na mocnych stronach osoby, która jest w równowadze psychicznej i czuje się na siłach by w pełni zarządzać swoim życiem oraz posiada zasoby by poradzić sobie z wymaganiami jakie pojawiają się na jego drodze. Coach nie może terapeutyzować osoby, która przeżywa ciężki kryzys, która posiada problemy ze sobą czy swoim zdrowiem psychicznym. 

 

Psychoterapia natomiast to proces niekiedy długotrwały, w którym ciężko określić ile spotkań i w jakim czasie będzie potrzebnych, aby przynieść pomoc drugiemu człowiekowi. Proces terapeutyczny to również często głęboka praca nad swoją przeszłością, trudnymi doświadczeniami, emocjami czy relacjami, które sprawiły nam cierpienie i które rzutują na naszą sytuację teraz. W psychoterapii pracuje się często z osobami posiadającymi różnego rodzaju problemy i zaburzenia związane ze swoim zdrowiem psychicznym, które powodują istotne cierpienie oraz przeszkadzają w zdrowym funkcjonowaniu w życiu osobistym czy zawodowym. Psychoterapia ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej, przepracowanie konfliktów wewnętrznych, poradzenie sobie ze swoimi emocjami, myślami, przekonaniami czy deficytami. 

 

Bardzo ważną różnicą pomiędzy coachingiem, a psychoterapią jest również osoba, która prowadzi dany proces oraz jej postawa. Coach nie musi być ekspertem w danej dziedzinie, w której chce pracować klient - jego zadaniem nie jest przekazywanie wiedzy w tym obszarze, a praca nad potencjałem klienta, by właśnie w tej dziedzinie mógł osiągnąć sukces.

 

Relacja między coachem, a klientem, czyli coachee jest relacją partnerską, która ustawia ich na równym poziomie. W psychoterapii wygląda to jednak nieco inaczej - psychoterapeuta to osoba, która jest ekspertem w swojej dziedzinie, a w relacji ze swoim pacjentem/klientem jest osobą niejako dającą autorytet oraz prowadzącą proces leczenia. 


 

Coaching będzie więc bardziej treningiem kompetencyjnym, który z “normy” idzie w stronę jeszcze większej skuteczności i nie diagnozuje u klienta problemów. Psychoterapia natomiast ma charakter poprawy zdrowia psychicznego, rozwiązania problemu i przyniesienia harmonii psychicznej.


 

Korzyści płynące z coachingu


 

Podstawową korzyścią płynącą z przeprowadzenia efektywnego coachingu jest przybliżenie się czy też osiągnięcie wymarzonego celu. Jednakże dobrze przeprowadzony proces coachingowy może działać bardziej długofalowo niż tylko skupienie się na realizacji postawionych sobie na początku zamierzeń. 

 

Coaching przede wszystkim polega często na uświadomieniu ukrytych zasobów, swoich mocnych stron, pozytywnych cech oraz umiejętności i możliwych kierunków ich wykorzystania. To właśnie jest najcenniejszą z korzyści coachingu - ponieważ zwiększona samoświadomość i posiadanie wiedzy o swoich kompetencjach pozwoli na efektywniejsze działanie także na innych płaszczyznach.

 

Często samoświadomość siebie oraz refleksje jakie udało się wyciągnąć podczas całego procesu dają ogromną wiedzę również o swoich wadach czy deficytach, nad którymi warto w przyszłości pracować. Natomiast znajomość swoich słabych stron jest także ogromnie pomocna na drodze rozwoju, ponieważ pozwala uniknąć porażki i angażowania się w działania, które z góry są przekreślone.

 

Dodatkowo coaching może również podnieść umiejętności lepszego zarządzania sobą i swoim czasem, czyli nic innego jak wprowadzenie do swojego życia filozofii work-life balance. Często w coachingu skupiamy się na pracy nad określonym celem, ale w trakcie procesu okazać się może, że posiadamy także inne mniejsze cele, które równie są ważne i istotne do poprawy jakości naszego życia.

 

Zdarza się, że przeszkodą w realizacji naszych zamierzeń jest umiejętne dzielenie czasu na pracę i odpoczynek. Zachowanie strategii work life balance w życiu pozwala na przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na pracę i odpoczynek, który pozwala zregenerować siły. Co ważne to również umiejętność znajdowania w nawale obowiązków czasu na swoje przyjemności, hobby czy wyciszenie ale również poświęcanie go swoim bliskim czy znajomym. Strategia work life balance pozwoli na równomierne angażowanie się we wszystkie przestrzenie życia, dzięki czemu unikniemy frustracji wynikającej z przekonania, że w innych obszarach życiowych nie odnosimy sukcesu. Jak wiadomo motywacja do realizacji celu w dużej mierze zależy od równowagi w całym naszym życiu.

 

Rozwój osobisty możliwy dzięki coachingowi jest wtedy efektywny gdy pozwala na wzmocnienie indywidualności i wyjątkowości danej osoby, ponieważ osoba może realizować swój unikalny potencjał i robić to w nieszablonowy sposób. Coach jest więc często odbierany jako trener rozwoju osobistego i odkrywca skarbów, dzięki któremu życie osobiste ludzi może nabierać nowego wymiaru. 


 

Rodzaje coachingu

 

 

Dziedziny i obszary w jakich stosuje się coaching są bardzo szerokie. Procesy coachingowe mogą być przeprowadzane zarówno w kwestiach prywatnych,  zawodowych, związanych z relacjami, motywacjami, aspiracjami czy też ogólnie rozwojem.

 

Dlatego też coaching możemy również podzielić na kilka rodzajów, które różnią się między sobą obszarem na którym skupia się coaching. Wymienić można coaching biznesowy, coaching życiowy czy też coaching relacji.

 

 

Coaching biznesowy/zawodowy to taki, gdzie głównie pracuje się nad przestrzenią związaną z pracą, awansem, rozwojem kompetencji zawodowych w danej dziedzinie. Coraz częściej w dużych organizacjach czy korporacjach pojawiają się specjalni team leaderzy czy też specjaliści ds. rozwoju, których zadaniem jest wspieranie pracowników poszczególnych działów w doskonaleniu swoich kompetencji. Proces coachingowy może tutaj pomagać w rozwoju takich umiejętności jak zarządzanie zespołem czy delegowanie zadań. 

 

Coaching życiowy czy też life coaching koncentruje się z kolei bardziej na aspektach życia prywatnego. Life coaching związany jest z pracą nad rozwojem osobistym i wspieraniu w realizacji celów takich jak większe poczucie własnej wartości, motywacja, sprawczość czy asertywność. Potencjał, który odkrywa coaching życiowy pozwala na lepsze realizowanie się w wielu przestrzeniach życia codziennego. Life coach pomaga pracować nad tymi przestrzeniami życia, które uważamy za wady i przez które czujemy się niepewnie w relacjach społecznych. To właśnie często dzięki takiej pracy life coach pozwala nam na odkrywanie siebie czy też poszukiwanie sensu życia.

 

W przypadku problemów w relacjach miłosnych czy też budowaniu związków osoby często wybierają również coaching relacji, który pozwala im pracować nad tymi aspektami, które są kluczowe w interakcjach z płcią przeciwną. 

Niezależnie od tego jaki rodzaj coachingu wybierzemy, możemy realizować go w formie coachingu online. W przestrzeni biznesowej taki coaching online ma często miejsce, ponieważ wiele korporacji działa w różnych miastach czy krajach, a dany coach online  może pracować online bez względu na miejsce pobytu. 


Coaching terapeutyczny - online

Karolina Ambroziak
Karolina Ambroziak PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG
TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psycholog, Psychotraumatolog
Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo
+ więcej

Coaching - zagadnienia

Kiedy warto skorzystać z coachingu online?

Coaching online jest szczególnie polecany dla osób mieszkających z dala od dużych miast czy osób przebywających poza granicami kraju.

Coaching w formie online może być realizowany niezależnie od miejsca naszego pobytu oraz daje możliwość na proces coachingowy z wybitnym specjalistą w tej dziedzinie bez konieczności podróżowania.

Coaching online będzie świetną alternatywą dla osób zapracowanych, które nie dysponują dużą ilością czasu wolnego. Spotkania z coachem online, bez wychodzenia z domu pozwolą zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy, a także zapewniają  wygodę.

Co to jest life coaching?

Life coaching jest jednym z rodzajów coachingu, który koncentruje się na obszarze życia osobistego - wspieraniu w realizowaniu osobistego potencjału, kreowaniu wizji własnego życia, osiąganiu sukcesu na gruncie relacji społecznych, miłosnych, realizowania się jako mężczyzna / kobieta, dbaniu o rozwój, zdrowie, kondycje czy urodę.

Life coaching może pomóc w ustaleniu planów życiowych, dbałości o asertywność czy wolność życiową, pomaga w ustaleniu priorytetów życiowych oraz byciu po prostu spełnionym człowiekiem.

W odróżnieniu od tradycyjnego coachingu, który najczęściej dotyczy obszaru pracy i rozwoju zawodowego, life coaching dotyczyć będzie pracy nad życiem w całościowym jego rozumieniu.

Czym jest coaching indywidualny ?

Coaching indywidualny jest coraz bardziej popularną formą rozwoju osobistego. Pozwala na odkrywanie swojego potencjału i ukrytych zasobów, dzięki którym możemy osiągać kolejne cele w życiu i tym samym dążyć do sukcesu.

W coachingu indywidualnym klient odbywa podróż w głąb siebie odkrywając kim jest, co jest w nim najlepsze oraz co chce robić w swoim życiu.

Dzięki temu może się realizować i zyskiwać wewnętrzną satysfakcje. Coaching indywidualny pozwala nie tylko na rozwój osobisty, ale również rozwój zawodowy, który pomoże w budowaniu kariery czy rozwój siebie w kontekście wielu relacji społecznych.

Czym charakteryzuje się coaching ericksonowski ?

Coaching ericksonowski charakteryzuje się unikatowym podejściem do klienta. Coaching ericksonowski opiera się na założeniach terapii ericksonowskiej, czyli  indywidualnym podejściu do człowieka oraz na znajdowaniu unikatowych, niepowtarzalnych rozwiązań do realizacji.

Ten rodzaj coachingu jest skoncentrowany na rozwiązaniach, pomaga kreować indywidualne działania oraz wspiera indywidualność danej osoby. W myśl nurtu ericksonowskiego to właśnie dana osoba jest najlepszym ekspertem od swojego życia i posiada wszystkie zasoby oraz narzędzia do tego by osiągnąć sukces.

Zadaniem procesu coachingowego jest jedynie uświadomienie klientowi jego indywidualności i odkrycie wszystkiego co pozwoli mu podążać do przodu.

Przenieś terapię do domu

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie. Dyskretnie i profesjonalnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję