Skuteczność online

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Zurichu pokazało, że skuteczność psychoterapii online jest wyższa niż tradycyjnej, w gabinecie.

Grupę 62 pacjentów cierpiących na depresję podzielono na dwie podgrupy: Wobec pacjentów z pierwszej podgrupy zastosowano psychoterapię online, drudzy mieli psychoterapię tradycyjną. Po miesiącu okazało się, że depresję złagodzono u 53 procent osób stosujących psychoterapię online, w porównaniu z 50 procentami osób, które miały terapię w gabinecie. Trzy miesiące po ukończeniu badania 57 procent pacjentów online nie wykazywało objawów depresji w porównaniu z 42 procentami stosującymi konwencjonalną terapię.

- Journal of Affective Disorders, 2013

U pacjentów w Ontario w Kanadzie, którzy odbywali psychoterapię online osiągnięto statystycznie ten sam rezultat kliniczny i poziom zadowolenia, co pacjenci w tradycyjnej terapii . Jedyną różnicą było to, że koszt psychoterapii online był o 10% mniejszy na pacjenta.

- American Psychiatric Association, 2007
 

Kanadyjskie badanie 500 pacjentów pokazo, że psychoterapia online zapewnia taką samą satysfakcję przy nieco mniejszych kosztach.

Psychoterapia prowadzona przez psychologa online znacząco obniżyła liczbę wizyt szpitalnych wśród weteranów.

W czteroletnim badaniu Johns Hopkins Hospital, które objęło blisko 100 000 weteranów, liczba dni hospitalizacji pacjentów spadła o 25 procent, jeśli wybrano poradnictwo psychologa online. Jest to nieco większy spadek niż w przypadku pacjentów, którzy korzystali z poradnictwa w gabinecie.

- Psychiatric services, kwiecień 2012 r.

W badaniu pilotażowym porównano skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej online z terapią tradycyjną u 45 członków ochrony cierpiących na zespół stresu pourazowego (PTSD) po ataku 11 września. Po ośmiu tygodniach osoby poddane psychoterapii online wykazały większą poprawę niż pacjenci terapeutyzowani tradycyjnie. Sześć miesięcy po pierwszym spotkaniu pacjenci psychologa online nadal wykazywali poprawę, w przeciwieństwie do pacjentów z grupy terapii tradycyjnej.


- American Journal of Psychiatry, listopad 2007

Internetowa psychoterapia poznawczo-behawioralna online pomogła zredukować objawy zespołu stresu pourazowego, a efekty trwały długo po zakończeniu leczenia.

Skuteczny sojusz terapeutyczny może być nawiązany za pośrednictwem internetu, podobnie jak w terapii tradycyjnej.

Podstawową troską w praktyce psychoterapii online jest to, czy sojusz roboczy (współpraca pacjenta i psychologa online we wspólnym osiąganiu celów), uważany za główny składnik udanej terapii może rozwinąć się, gdy uczestnicy rozdzieleni są geograficznie. Wyniki badań przeprowadzonych w Portland, w USA, w dwóch grupach pacjentów: psychoterapii online i terapii tradycyjnej wykazały, że dobrze działający sojusz może być zawiązany także w psychoterapii online. W próbie pacjentów psychologów online stosujących psychoterapię przez internet nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie kooperacji zawodowej.

CyberPsychology and Behaviour 2002

Terapia online i jej skuteczność

Czy terapia online jest skuteczna ?

Terapia online jest tak samo skuteczna jak ta prowadzona w standardowych warunkach gabinetu "twarzą w twarz", co jest potwierdzone kilkoma badaniami. Zarówno efektywność procesu terapeutycznego jak i zadowolenie pacjentów jest tak samo wysokie jak w przypadku tradycyjnej terapii.

Psychoterapia online jest szczególnie korzystna w przypadku osób, które mieszkają poza granicami swojego kraju, a chcą odbywać terapię w ojczystym języku. Ponadto korzyści ze spotkań z psychologiem w formie online jest niezmiernie dużo.

Który nurt jest skuteczny w psychoterapii i jak go właściwie wybrać ?

Każdy nurt psychoterapii jest równie skuteczny jeśli chodzi o proces terapii. Różnica w nurcie psychoterapii wynika  z tego, że jest on uwarunkowany na pracę w określonych obszarach życia pacjenta.

Przy wyborze nurtu psychoterapii można kierować się swoimi problemami, z którymi przychodzimy do psychologa. Jednak nasze doświadczenie jest kwestią indywidualną i warto ewentualnie pozyskać wiedzę na temat wybranego nurtu lub skorzystać z pomocy konsultanta na infolinii naszej poradni psychologicznej.

Można również umówić się na 30-minutową konsultację psychologiczną i poznać strategię pracy terapeutycznej u danego specjalisty. Mimo ogromnego znaczenia nurtu psychoterapii w procesie leczenia to przede wszystkim przy wyborze psychologa najlepiej uwzględnić jego specjalizację  adekwatnie do problemu, z którym się zmagamy.
 

Od czego może zależeć skuteczność terapii online?

Skuteczność psychoterapii w dużej mierze zależy od nastawienia i zaangażowania pacjenta/klienta w proces leczenia. Na to czy psychoterapia będzie skuteczna w danym przypadku wpływa nie tylko wybór nurtu, który będzie odpowiedni dla danej osoby i jej problemów, ale także wybór psychologa.

Odpowiedni dobór specjalisty prowadzącego terapię, pozwala na zbudowanie satysfakcjonującej relacji terapeutycznej oraz poziom zaufania do psychologa. To wszystko przekłada się na to czy psychoterapia online przebiega pozytywnie i efektywnie. Przy wyborze psychologa znaczenie ma jego specjalizacja, ale mogą to również być takie czynniki indywidualne jak płeć czy nawet wiek.

Masz pytania? Napisz.
Specjalistyczna Przychodnia Twój Psycholog.online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jeśli wyrażasz na to zgodę, kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję